!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sikre rypejakt for fremtida

Interessen for rypejakt er stadig økende

I en resolusjon fra Landsmøtet ber NSR Finnmarkseidendommen vurdere begrensinger i rypejakta for jegere bosatt utenfor fylket. - Det vil være snakk om faglig funderte begrensinger i ressursuttaket, og ikke jaktforbud, sier NSR-leder Silje Muotka.

Publisert: 22.06.2006

- Folk fra hele Norge kommer til våre områder for å jakte ryper. Nå finnes det ingen begrensninger, og jegerne kan skyte så mye ryper som de bare ønsker og kan jakte så lenge de bare orker, sier styremedlem i Kautokeino Sameforening, Peer Gaup. Det var Kautokeino Sameforening som fremmet resolusjonen ovenfor NSRs landsmøte. Sameforeninga er redd for at et slikt omfang kan ha konsekvenser i forhold til å bevare rypejakta, særlig ettersom interessen for rypejakt i Finnmark øker veldig.

 

Del av det samiske livsoppholdsgrunnlaget

- Enkelte i lokalbefolkningen reagerer på omfanget ryper som man erfarer at tilreisende tar, forteller NSRs leder Silje Karine Muotka og påpeker at det er et etisk spørsmål om å ta enorme mengder ryper som ledd i rekreasjonsjakt.

 

Muotka viser til at de naturbaserte og fornybare ressursene, som for eksempel rypa, er for lokalbefolkningen en del av en grønn husholdning, som for svært mange fortsatt er en del av det samiske livsoppholdsgrunnlaget. - Denne delen av husholdsøkonomien styrker den samiske kulturen og opprettholder bosettingen i samiske områder, fastslår Silje Muotka.

 

Moderasjon, og ikke jaktforbud

Det har vært store svingninger i rypebestanden de siste 30 årene med mellom 750000 ryper i gode år og til 350000 ryper i dårlige år. De siste femten årene har det gått stadig lengre tid mellom smågnagerbestands-topper, som gjerne gir gode rypebestander. I fjor var det dårlig med smågnagere, noe som kan gi utslag i bestanden.  I teorien kan man skyte inntil 50% av den totale bestanden i jaktsesongen, jfr. NINA (2000).

 

- Denne resolusjonen er et uttrykk for et ”føre-var” prinsipp, sier Silje Muotka. I eventuelle år med lav bestandstetthet og dårlig kyllingproduksjon, så er det viktig med moderasjon i uttaket.

 

Muotka er klar på at regulering må skje på faglig grunnlag. - Det vil være snakk om faglig funderte begrensinger i ressursuttaket, og ikke jaktforbud og NSR setter sin lit til at Finnmarkseiendommen vil forvalte dette på en hensiktsmessig måte. Det er heller ikke noe nytt at det innføres begrensninger i rypejakta. I andre områder i Norge og  Sverige er det innført begrensinger allerede, med for eksempel så kalte ”Bag limits”, konstaterer NSR leder Silje Muotka. Hun tror ikke at Finnmark heller kan tåle et større jaktpress uten noen former for begrensinger over tid.

 

Prioritere lokalbefolkningen

NSR anser det som viktig for å sikre og bevare rypejakta for lokalbefolkninga. - Prinsippet om fylkets befolknings prioriterte adgang til jakt og fangst som vi finner i Finnmarkslovens er et prinsipp vi gir vår fulle tilslutning til, sier Silje Muotka

 

Muotka mener at rekreasjonsjakt må vike i prioritet for jakt som inngår som en integrert del av husholdsøkonomien. - Vi har ikke problemer med å anerkjenne at jakt og fangst også er viktig for befolkningen som helhet med tanke på aktivitet som ledd i helseforebyggende arbeid. Likevel vil vi fastholde at prinsippet om lokalbefolkningens forrang ved eventuell ressursknapphet er viktig, avslutter Silje Muotka

 

 

 

Kontaktpersoner:

-         Silje Muotka, leder i Norske Samers Riksforbund. Telefon: 984 87 576

-         Peer M. Gaup, styremedlem i Kautokeino Sameforening. Telefon: 950 72 722

 

Landsmøtets resolusjon om rypejakt finner du her

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S