!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Haraballs samelinje
Silje Karine Muotka, leder av Norske Samers Riksforbund
Jeg har hatt den tvilsomme glede å lese Altaposten, nærmere bestemt et "kåseri" som kalles "Haraball goes sapmi" som ble trykket lørdag 17.06.06. Jeg må si at den redaksjonelle linjen i Altaposten er oppsiktsvekkende.

Publisert: 21.06.2006

Jeg syns dette innlegget går langt ut over anstendighetenes grenser, og en ansvarlig redaktør burde holde sitt fag og sin avis for god for slike nedrige innlegg. Det som særlig vekker oppsikt er uttrykket ”harvet over ei samejente”. Videre sidestilles det å harve over ei samejente med å kjøre over en rein, eller var det motsatt (det vil si harve over en rein og kjøre over ei samejente). Dette er ikke ironi, det er regulær trakassering. Ikke bare avslører det et kritikkverdig kvinnesyn, men den dype forakten som kommer til uttrykk i forhold til samiske kvinner i særdeleshet er skremmende. ”Spøken” her går faktisk ut på at samejenta ikke er mer verdt enn et dyr.

Den samiske kvinneorganisasjonen Sámi NissonForum (SNF) har i møte med likestillings- og diskrimineringsombudet i Karasjok 7.juni 2006 tatt opp en del av leserbrevene i Finnmarks-avisene til debatt med ombudet. Sámi NissonForum uttalte på møtet at det ikke kan aksepteres at samiske barn og unge må oppleve daglig sjikanering av sin egen etniske identitet og kulturbakgrunn i norske medier. Jeg stiller meg bak denne uttalelsen fra SNF, og vil vise til overnevnte som en del av en mer strukturell problematikk, hvor balansegangen tydeligvis har en tendens til å bli for tung å opprettholde. Altaposten må være klar over at denne formen for trakassering vekker ubehagelige assosiasjoner til regimer som man ellers ikke vil sammenligne seg med. Slik retorikk er et yndet verktøy i undertrykking, enten på etnisk eller annet grunnlag.

Altaposten har som en del av den fjerde statsmakten, et særlig ansvar. Dette ansvaret kommer til uttrykk i blant annet ”Vær varsom – plakaten”. Jeg mener at spesielt punkt 1.5 hvor pressens ansvar for å beskytte grupper mot overgrep og punkt 2.1 som omhandler redaktørens personlige ansvar burde føre til at innlegg som overnevnte ikke kommer på trykk.

NSRs leder Silje Karine Muotka

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S