!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Etnisk overvåkning av samefolket må granskes!
Det er godt dokumentert at samene og kvenene var utsatt for storstilt mistenkeliggjøring og utstrakt overvåking helt opp til vår tid. Det kan ikke være den enkelte sames ansvar å synliggjøre overgrep som er gjort mot samene som folk. Det samiske samfunnet har krav på å få vite hva som har skjedd og på hvilket grunnlag.

Publisert: 26.02.2006

Det er godt dokumentert at samene og kvenene var utsatt for storstilt mistenkeliggjøring og utstrakt overvåking helt opp til vår tid. Dette var en viktig del av den fornorskningspolitikk som har vært ført her til lands langt inn i nåtiden. Selv om Norge offisielt har endret de holdninger som lå til grunn for fornorskningstiltakene, mistenkeliggjøringen og overvåkingen mot samene, lever mange av de gamle holdninger i en del miljøer. Mistenkeliggjøring av samisk politisk arbeid har da også kommet til uttrykk ved mange anledninger.

Lund-kommisjonen, som etter oppdrag fra Stortinget undersøkte overvåkingsvirksomhet rettet mot ulike befolkningsgrupper i Norge, kastet i liten grad lys over overvåking rettet mot samene ut over at "samiske bevegelser" oppgis å være nevnt av Overvåkingssentralen på begynnelsen av 1980-tallet som organisasjoner som venstresida angivelig skal ha "infiltrert" på linje med fagbevegelsen og tillitsmannsapparatet i Forsvaret (Lund-rapporten s. 224).

Et av resultatene av Lund-kommisjonens arbeid var innsynsloven av 1. januar 2000 som, på nærmere angitte vilkår, gir anledning til innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og mulighet til å søke erstatning. Mange samer benyttet seg av retten til å få tilgang til opplysninger innhentet av overvåkningstjenesten. De opplysningene de har fått tilgang til tyder på at overvåkingsvirksomheten har hatt større omfang enn det kommisjonen i sin tid avdekket.

NSR mener at Overvåkingspolitiet har bedrevet etnisk overvåking, og dette er et overgrep mot det samiske folket. Tidligere tiders holdninger har vist seg å ha større overlevelsesevne innen overvåkingsmiljøene enn man hadde antatt. De trusselbilder man i disse miljøene har operert med synes i mange tilfeller å ha vært svært overdrevet. Dette gir grunn til uro i de lag av befolkningen som historisk er blitt mistenkeliggjort og utsatt for negative tiltak. Mange samer føler utrygghet for at de kan ha vært utsatt for ulike former for overvåking. At den enkelte same selv har fått muligheten til å begjære innsyn, er ikke tilstrekkelig. Det kan ikke være den enkelte sames ansvar å synliggjøre overgrep som er gjort mot samene som folk. Det samiske samfunnet har krav på å få vite hva som har skjedd og på hvilket grunnlag.

NSRs landsstyre ber Sametinget ta et initiativ overfor Justisministeren for å sikre at alle relevante opplysninger om disse forholdene kommer på bordet. Det må igangsettes en granskning for å kaste lys over overvåkingsvirksomhet rettet mot den samiske befolkning, enkeltpersoner og samiske organisasjoner i den nære fortid. NSR mener at de nye opplysningene fra innsyn bekrefter at det har foregått en etnisk overvåkning av den samiske befolkning, og krever en full gjennomgang og innsyn i overvåkningen av den samiske befolkningen.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S