!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samiske barnevernsbarns rettigheter
Det kan ikke være slik at vi fremdeles i 2006 vet at en risikerer å måtte sende samiske barn/unge ut av eget fylke og dermed langt bort fra sitt opprinnelige miljø. De kan risikere å komme i hjem eller på institusjoner som har minimal kjennskap til det samiske.

Publisert: 01.03.2006

Barn og unge fra samiske familier er etter min påstand svært sårbare ved akutt- og langvarige plasseringer, dette da kunnskap om den samiske barn og unges bakgrunn er for mangelfull. Det sa representant, Rita Alise Porsanger, da hun la frem denne saken for Sametingets plenum i Karasjok denne uke. Hun sier at det i slike situasjoner er svært viktig at barnas individuelle bakgrunn blir ivaretatt på en best mulig måte. Med individuell bakgrunn menes bla. at det bør vurderes fra hvilket område barnet /unge kommer i fra.

Kun beredskapshjem
Ved en akuttplassering gjør barneverntjenesten en vurdering hvor de flytter ut barn av hjemmet på dagen, samtidig skriver barneverntjenesten en sak til Fylkesnemnda hvor de ber om å få godkjent vedtaket så lenge den akutte situasjonen består. Pr dags dato finnes det kun et beredskapshjem i Finnmark som kan ta i mot samiske barn, og ingen institusjoner som kan dekke opp for eks samisk språk døgnet rundt. Dette er i Finnmark og da er det ikke vanskelig og skjønne hvordan samiske barn og unges rettigheter er i andre deler av landet. Jeg vil bemerke at akuttplasseringer skjer på dagen, mens en ved langvarige plasseringer har en mulighet til å gjøre grundigere vurderinger på hvor de blir plassert.

Kulturkompetanse
Det bør legges klare retningslinjer på hva som legges i ordet samisk kulturkompetanse, og at det foreligger grundig kjennskap og forståelse til verdier og normer i de samiske samfunnet generelt, og i de spesielle samiske lokalsamfunn spesielt når en godkjenner og tar i bruk beredskapshjem - fosterhjem og institusjoner.

Minimal samisk kunnskap
Det kan ikke være slik at vi fremdeles i 2006 vet at en risikerer å måtte sende samiske barn/unge ut av eget fylke og dermed langt bort fra sitt opprinnelige miljø. De kan risikere å komme i hjem eller på institusjoner som har minimal kjennskap til det samiske. Rita Alise Porsanger ber Sametingsrådet ta opp situasjonen for samiske barnevernsbarn.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S