!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Anbefaler ikke sultestreik
Sjøsamisk studieforbunds leder, Willy Åmo, har rettet en sterk kritikk mot NSR blant annet på grunn av mangelfull støtte til sjøsamisk språkutvikling. -Vi er svært overrasket over kritikken" sier lederen av NSR, Silje Karine Muotka. Om det er noen organisasjoner som er opptatt av samisk språk, så er det nettopp Norske Samers Riksforbund" fsier Muotka, som selv er sjøsame fra Varanger.

Publisert: 28.06.2006

NSR har lang erfaring med språkvitaliseringsarbeid" sier NSR-leder Silje Muotka. Hun viser til språkarbeid som foregår i mange sterke sjøsamesamfunn som for eksempel Varanger, Kåfjord, Porsanger og selvsagt i Tysfjord - som er nærmiljøet til Åmo. "Det er viktig at man henter erfaringer fra tilsvarende områder i språkarbeid som de fleste samer og samiske miljøer generelt er opptatt av. Språkarbeidet er et fellessamisk arbeid og det er viktig å la seg inspirere av andre sjøsamiske miljøer" sier Silje Karine Muotka.

Strategier
-Jeg har i dag tatt kontakt med Willy Åmo, og gitt uttrykk for at Norske Samers Riksforbund mer enn gjerne deler de erfaringene vi har i forhold til språkvitaliseringsarbeid i andre sterke sjøsamiske områder. Åmo og Sjøsamisk studieforbund er velkommen til å ta kontakt med oss for å få innspill til strategier for å styrke språkutviklingen i området. Vi viser også til våre sametingsrepresentanter i Midtre-Nordland, Tone Finnesen og Miriam Paulsen, som mer enn gjerne møter studieforbundet. NSR vil også om ønskelig formidle kontakt med språkfaglige ressurspersoner i området."

Språkstyrkende tiltak
"I det lulesamiske språkmiljøet bør det bygges opp ressurser til å forske videre på dette med dialekter i lulesamisk språkområde. Vi trenger solide språkfaglige kompetansemiljøer, og det er naturlig å se slik virksomhet i sammenheng med de eksisterende fagmiljøene lokalt. Det er meget viktig at kvalifiserte forskere har ansvar for forskingen. Lokale ressursmiljøer kan jobbe aktivt med språkstyrkende tiltak i tillegg" sier Muotka.

Liv og helse i fare
"Sultestreik er ikke veien å gå" mener Muotka, som spør om Sjøsamisk studieforbund har benyttet de kanalene som faktisk finnes, både lokalt og i forhold til egne myndigheter. "Jeg vil på det sterkeste advare Åmo mot å sette folks liv og helse i fare. Jeg anbefaler Sjøsamisk studieforbund å benytte de demokratiske kanalene som finnes i det samiske samfunnet for å få saken sin fremmet på best mulig vis."

Kontaktpersoner:
Silje Karine Muotka, Leder av Norske Samers Riksforbund tlf 98 48 75 76
Wenche Nergård, leder av Salten sameforening NSR tlf. 99 34 10 13
Tone Finnesen, sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Midtre Nordland valgkrets, tlf. 99 52 86 12

Aktuelle lenker:
Samer vil sultestreike for like rettigheter
Truet med sult
Sjøsamisk studieforbund

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S