!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSRs ledermøte avviser spekulasjoner
NSR’s ledermøte tar avstand fra alle uttalelser og spekulasjoner om forfordeling til de markasamiske områder i Sør-Troms og Nordre-Nordland i forbindelse med budsjettbehandlingen i Sametinget 6.-8.desmber 2006. 

Publisert: 25.01.2006

Budsjettøkningen til kultursenteret Várdobáiki og festivalen Márkomeannu på 2006-budsjettet grunner seg i reelle og legitime behov. Økningen i bevilgningen som plan- og finanskomiteen fremmet overfor plenum og som fikk enstemmig tilslutning fra flertallsgruppa, var et positivt og nødvendig vedtak for regionen og for Sametinget som helhet.

Skape forståelse
Gjennom å anerkjenne at de markasamiske institusjonene er underfinansierte, noe som bare delvis er rettet opp ved sist budsjettvedtak, bidrar Sametinget til å skape forståelse og legitimitet for et folkevalgt organ som må ta de språklig marginaliserte områder på alvor i deres bestreben etter å rette opp skadene etter århundrer med fornorskning.

Lage opptrappingsplan
NSR’s ledere mener at denne, sammen med andre saker, viser at Sametinget og Sametingsrådet må arbeide for å skape forutsigbarhet blant de institusjoner og tiltak som finansieres over Sametingets budsjettposter. For de institusjoner og tiltak som er underfinansiert i forhold til anerkjente behov, herunder behov i de markasamiske områder, må det lages en opptrappingsplan, slik at det ikke skapes unødvendig usikkerhet mht finansieringen.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S