!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Krafttak for utvikling av samiske læremidler
Gunn-Britt Retter, sametingsrepresentant fra valgkrets 1 Varanger for NSR / SáB skriver leserinnlegg om samisk læremiddelår - et krafttak for utvikling av samiske læremidler.

Publisert: 03.08.2006

Norske myndigheter innfører en ny skolereform før det samiske samfunnet har kommet i havn med den forrige – det gjelder spesielt hva angår læremidler. Hele den samiske skole har fortsatt lang vei å gå før læremiddelsituasjonen kan sies å være tilfredsstillende, det gjelder for alle nivå i undervisninga og alle de samiske skriftspråk det undervises i.

NSR ser med bekymring på at det tar for lang tid å få en tilfredstillende samisk læremiddelsituasjon – dette er en uholdbar situasjon for det samiske samfunnet. Det samiske undervisningsmiljøet må arbeide hardt for å komme i havn med en reform som hele tiden i tid ligger i etterkant av den norske.

Det er behov for et krafttak når det gjelder utviklingen av samiske læremidler, derfor ble det på NSRs landsmøte i juni fremmet en resolusjon om et Samisk læremiddelår. Visjonen er å sette av et helt år for å fokusere på og ferdigstille mest mulig samiske læremidler. Med gode forberedelser og god nok finansiering, har vi tro på at det vil la seg gjennomføre.

For å kunne gjennomføre visjonen om et samisk læremiddelår er det en del utfordringer som må avklares politisk. Det handler om finansiering, planlegging og strategier for å motivere til samisk læremiddelutvikling.

En mulighet er å investere avkastningen fra Samefolkets fond som en slags
egenandel for satsningen på et løft i utviklingen av samiske læremidler. Det er naturlig at staten bidrar med resten slik at  vi oppnår at Kunnskapsløftet resulterer i en bedre samisk skole blant annet ved en tilfredstillende samisk læremiddelsituasjon. I tillegg kan vi jobbe for sponsormidler for stipend for forfattere av samisk barne- og ungdomslitteratur.

God planlegging er viktig for å gjennomføre et læremiddelår. Det vil kunne ta 3-4 år å planlegge satsningen. Det er viktig å avklare behovene, bla.a gjennomføre kursing av læremiddelutviklere og forberede forlagene (også ikke-samiske). En bredt sammensatt styringskomite bør koorinere planlegginga, under ledelse av Sametingets utdanningsavdelig, i tillegg bør det være representanter fra de forskjellige nivåene i skolevesenet, forskjellige språkområdene, lærere, forlag og representanter fra lærer- og elevorganisasjoner. Det viktigste er at medlemmene i styringsgruppa representerer engasjement, gnist og har som felles mål å motivere til et samisk læremiddelløft.

Det samiske samfunnet står ovenfor mange utfordringer. Et sterkt fokus på den samiske skolen for å styrke og sikre den samiske kulturen for framtida er nødvendig. Med god og målrettet planlegging – bør vi kunne kalle skoleåret 2009/10 for et samisk  læremiddelår – og at vi i 2010 kan si at: “ja, nå er vi godt på vei, vi har lært masse og har et system på plass for å fortsette å produsere læremidler etter behov”. Gjør til slutt oppmerksom på at læremiddelåret er tenkt som et tillegg og skal ikke fortrenge allerede igangsatte og planlagte læremiddelprosjekt.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S