!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametinget må delta i fordelingen av distriktskvoter
Tor Mikalsen
Norske Samers Riksforbund (NSR) har i utgangspunktet stilt seg positiv til forslaget om å etablere en prøveordning med distriktskvote for torsk og har ment at Sametinget b ha en aktiv rolle i forvaltningen av prøveordningen.

Publisert: 19.08.2006

Staten har en rettsplikt til å gi også den samiske befolkningen muligheter til å sikre og utvikle sin kultur, herunder det materielle grunnlaget for kulturen. Reguleringer av fiskekvoter og fordelingen av disse er forhold som har betydelige konsekvenser for arbeidsplasser og bosetning i de sjøsamiske områdene. NSR ønsker derfor at samene ved Sametinget skal ha en aktiv og deltakende rolle i forvaltningen av fiskeressursene. I departementets forslag om distriktskvoter er det fylkeskommunene som skal fordele kvotene innad i fylkene. For at samiske interesser skal bli godt nok ivaretatt mener NSR at fylkeskommunene må samarbeide med Sametinget om fordelingen av kvotene.

Fiskets historiske stilling må tas i betrakning
NSR mener også at modellen for fordeling av distriktskvoter må ta høyde for ikke bare dagens fiskeriavhengighet, men også fiskets historiske stilling i de enkelte kommuner. Dersom fordelingen av kvoten bare skal skje ut fra dagens tall for sysselsetting gjenspeiles et statisk og uriktig bilde av fiskets betydning for et område. Dersom en i stedet velger en lengre tidshorisont, vil det gjenspeile svingninger i både fiskeindustrien og næringen forøvrig. Dette kan for eksempel gjøres ved at en i kriteriene for fordelingen av kvoten tar med tall for båter, registrerte fiskere og industriarbeidsplasser de siste 20 år.

Vil reversere feilslått fiskeripolitikk
NSR ønsker tiltak som aktivt reverserer en utvikling hvor samiske kyst- og fjordsamfunn over lang tid har blitt hardt rammet av feilslått fiskeripolitikk. En ordning med distriktskvoter for torsk vil kunne kompensere noe for de siste 15-20 års tap av rettigheter og fiskeriarbeidsplasser i kystsamiske områder.

Prøveordningen må revurderes etter en tid
NSR vil likevel understreke at vi ikke kan akseptere ordninger som fører til ytterligere marginalisering av sjøsamiske fiskerisamfunn. Hvis ordningen støtter opp om negative prosesser hvor styrkingen av allerede sterke fiskerisamfunn skjer på bekostning av mindre og marginaliserte fiskerisamfunn, må ordningen med distriktskvoter tas opp til revurdering.

Kontakt:

Tor Mikalsen, sametingsrepresentant 99326744
Ann-Mari Thomassen, medlem av sametingsrådet 76985031 / 95168941 (mandag, tirsdag, fredag)

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S