!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ministeren har ansvar
Norske Samers Riksforbunds (NSRs) landsmøtet 2006 mener det er naturlig at Kultur- og kirkedepartementet, ved statsråd Trond Giske, tar ansvar for etablering av en innkjøpsordning for ny samisk litteratur.

Publisert: 21.06.2006

Kulturministeren har et ansvar for å ivareta den samiske befolkningen på lik linje med øvrig norsk befolkning etter prinsippene om likebehandling. NSR er klar over at Sametinget gir tilskudd til samiske forlag og at Sametinget ofte er inne med fullfinansiering av samiske bøker som gis ut. Det vil ikke føles korrekt om at samme organ også kjøper inn de samme bøkene, og gir de i gave til skoler og bibliotek.

Viktig innkjøpsordning

Det er en stor utfordring å få tak i bøker på samisk. Samisk litteratur kommer gis ut på små forlag uten ressurser til å markedsføre egne bøker. For vanlige biblotekmedarbeidere er det en nesten umulig oppgave å drive detektivvirksomhet for å finne samiske bøker, video og CDer på samisk som gis ut sporadisk i tre-fire land. Detektivarbeidet vil kreve særskilt kompetanse og avsatt tid til oppgaven.

- Selv ble jeg positivt overrasket da jeg her om dagen plutselig kom over en lydbok med folkeeventyr på samisk som Sametinget har gitt ut, og fant en tykk bok om Mummitrollet oversatt til samisk og gitt ut på finsk side for noen år tilbake – det er bøker jeg gjerne skulle ha funnet den gang da mine egne barn var mindre, sier Marit Einejord, organisatorisk nestleder i NSR.

Hva er innkjøpsordning?
Innkjøpsordning er når Kultur- og kirkedepartementet kjøper inn ny norsk litteratur, diktbøker og fagbøker via Norsk kulturråd, og sender de i gave til skole- og folkebibliotek. Norsk kulturråd etablerte en innkjøpsordning for samisk litteratur for flere år siden. Etter hvert ble ordningen overflyttet til Nordisk ministerråd i tråd med trenden i tiden, da alle samiske ordninger skulle overføres til samiske institusjoner. Nordisk ministerråd overførte ordningen til Samerådet som i 2000 ikke lenger fant midler til å videreføre ordningen.
- Det viktigste nå er å arbeide for å få på plass en innkjøpsordning og at vi sammen med blant andre samiske forfattere makter å synliggjøre det samiske samfunnets behov. Innkjøpsordningene er en av de viktigste måtene for å fremme ny samisk litteratur, avslutter Einejord.

Kontaktperson: Marit Einejord, mátketlf. 48095289

Aktuell lenke: http://www.kulturrad.no/Apps/nkr/articles.nsf/lupTagsByUNID/497ED125B00C8AFBC1256B27004A81AD!OpenDocumentKommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S