!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Et samisk hus
Hver 6. februar heises det samiske flagget på Rådhuset i Oslo, og ordføreren inviterer utvalgte samer til frokost. Resten av året er samer i hovedstaden overlatt til seg selv.
Les mer her  23.08.2009
Språkmektig
Rektor ved Sameskolen i Tana, Trond Are Anti, opplever det samiske språket som så skjørt at det står i fare for å dø ut.
Les mer her  22.08.2009
Møtes rundt bålet
Hvis flere hadde møttes rundt et bål i fjæra, hadde verden vært et bedre sted å være. Det mener Elin Kristin Henriksen.
Les mer her  22.08.2009
Sjøsamene og kystbefolkningens tapte rettigheter
Det haster med å iverksette positive tiltak for å forhindre at flere lys slukkes i husan langs kyste. Det skriver Geir Tommy Pedersen i denne kronikken. Pedersen er fiskeripolitisk talsmann for NSR.
Les mer her  22.08.2009
Internasjonalt blikk på lokale forhold
Gunn-Britt Retter har tilbragt til sammen seks år i utlandet. Men mentalt har hun hele tiden vært hjemme i lille Nesseby.
Les mer her  22.08.2009
Språkglede i Lavangen
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker Lavangen kommune og kommunens samiske befolkning til lykke med åpningen av språksenteret Ástávuona giellagoahtie.
Les mer her  22.08.2009
Rovdyr eller beitedyr?
Hva skal norsk natur brukes til - rovdyr eller beitedyr? Det spør reineier og 1. kandidat til sametingsvalget for NSR i sørsamisk valgkrets, Jarle Jonassen, i dette leserinnlegget.
Les mer her  22.08.2009
12 punkter for Gáisi valgkrets
Norske Samers Riksforbund (NSR) presenterer 12 konkrete punkter man vil arbeide for på Sametinget de neste fire årene for Gáisi valgkrets.
Les mer her  21.08.2009
Samiske eldre forstår ikke legene og pleierne
Alle samiske eldre har rett til omsorg på egne premisser. Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at samisk språk, samiske verdier og tradisjonell samiske mat skal være en viktig det av omsorgstilbudet, skriver Kirsti Guvsám og Lisbeth Somby i Sør-Norge.
Les mer her  21.08.2009
Fire år fremover
Det er mange som ønsker seg inn på Sametinget og Stortinget. Når sommerferien nå er over kommer vi aspirerende kandidater til å kappes om å fortelle hvor mye bra vi skal utrette når vi kommer inn. Til den oppvakte velger er derfor min advarsel: vær på vakt mot valgløftene!
Les mer her  20.08.2009
Vi må ikke vernes i hjel
- Personlig kan jeg ikke forstå behovet for utvidelse av nasjonalparken i Anárjohka. NSR mener at vern ikke skal gå utover lokal samisk bruk. Vi mener at den samiske bruken ikke har vært eller er noen trussel mot det biologiske mangfoldet, uttaler presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  20.08.2009
Aili Keskitalo blogger
NSRs leder og presidentkandidat ved Sametingsvalget 2009, Aili Keskitalo (40) fra Kautokeino, blogger om stort og smått.
Les Ailis blogg her  19.08.2009
NSR til forsvar for samiske barn
NSR har gitt innspill til Norges 19. og 20. rapport til FNs rasediskrimineringskomité. Innspillet belyser flere utfordringer det samiske og norske samfunnet står ovenfor, særlig i forhold til samiske barns rettigheter.
Les mer her  17.08.2009
FrP fører oss tilbake til fornorskningen
Jeg synes det er trist at FrP`s samefiendtlige holdninger får så stor oppslutning i Nord-Norge. Allikevel er jeg ikke overrasket. Disse holdningene kjenner vi igjen fra debattsidene og sms-spaltene i landsdelens aviser. Nå er det viktigere enn noen gang at Sametinget framstår som tydelig og sterkt, sier presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  15.08.2009
NSR lar seg ikke sette i bås
Olav Gunnar Ballo og Tommy Berg i Alta SV har ved flere anledninger i det siste tatt opp forholdet mellom NSR og norske partier som SV. I den anledning synes leder og presidentkandidat Aili Keskitalo det er på sin plass å gjøre rede for NSRs syn.
Les mer her  14.08.2009
Glad for at samiskklassen er på plass
- Jeg er svært glad for at ledelsen i Alta kommune har vist velvilje og opprettet en egen samisk klasse på Komsa skole. Det sier presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR), etter at det i går ble klart at det allikevel blir en egen samisk klasse i Alta, slik foreldrene har krevd.
Les mer her  13.08.2009
Garanterer penger til Musken-vei
Norske Samers Riksforbund (NSR) vil at Sametinget skal gi 500.000 kroner til planlegging av vei til den lille samiske bygda Musken i Tysfjord. Sametingsrådet skal ha møte 18.-20.08.09, og NSR mener at pengene bør komme allerede da.
Les mer her  12.08.2009
Samisk klasse i det blå
Med bare åtte dager igjen til skolestart, aner ikke et titalls elever i Alta hvilken klasse og hvilken skole de skal begynne på. Grunnen er at det fortsatt er uavklart om det blir en samisk klasse i kommunen eller ikke.
Les mer her  11.08.2009
NSRs valgprogram for sametingsperioden 2009-2013
NSRs valgprogram gjenspeiler en helhetlig landsomfattende samepolitikk.
Les mer her  10.08.2009
Gratulerer med urfolksdagen!
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker verdens urfolk til lykke med FNs internasjonale urfolksdag, i dag den 9. august. Urfolksdagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1994 og er en samisk flaggdag.
Les mer her  09.08.2009
Aili med valgkamp på Youtube
I følge enkelte en umoderne framstilling (jfr. oppslag i NRK Sámi Radio). Se filmen selv og bedøm selv :)
Les mer her  05.08.2009
FrP og kulturpolitikken
Vi har hørt mye om FrPs kulturpolitikk i den siste tiden. Når det gjelder den samiske delen av FrPs kulturpolitikk, så hadde det vært veldig interessant å høre hva de samiske FrP-toppene mener om dette, sier NSRs Silje K. Muotka.
Les mer her  31.07.2009
Márkomeannu 10 år!
Norske Samers Riksforbund (NSR) gratulerer den samiske festivalen Márkomeannu med sitt 10 års jubileum. Presidentkandidat Aili Keskitalo vil delta på festivalen fredag og lørdag. - Festivalen har hatt stor betydning, i et område der det samiske ikke har vært så synlig, sier hun, og gleder seg.
Les mer her  29.07.2009
Samisk skolehverdag
- Det synes dessverre å være stor forskjell på den skolepolitikken AP fører nasjonalt og den de fører gjennom Sametinget, skriver Silje Karine Muotka i dette leserinnlegget. Muotka er 1. kandidat til sametingsvalget for NSR i Nordre valgkrets.
Les mer her  24.07.2009
En ny fiskeripolitikk lar vente på seg
- Sametinget har mye å gripe fatt i når det gjelder samiske fiskerispørsmål. Allikevel skjer det lite. Hva er grunnen til det? Vil AP på Sametinget skåne sin egen partifelle og fiskeriminister Helga Pedersen, spør Geir Tommy Pedersen som er NSRs fiskeripolitiske talsmann.
Les mer her  23.07.2009
Det nye bokberget
Ap-sametingsrådet har med brask og bram gitt bort lærebøker til kommunene vederlagsfritt. Nå viser det seg at bøkene bare er flyttet fra et lager til et annet; fra forlagenes lager til kjellerne på skolene. Det bekrefter rektor ved Kautokeino ungdomsskole Ellen J. Sara Eira til nsr.no.
Les mer her  22.07.2009
Rettigheter for reindriftskvinner – kun på papiret
Spørsmålet om hvordan man skal få flere kvinner inn i reindriften dukker tidvis opp i ulike sammenhenger og i ulike fora. I dette leserinnlegget hevder sametingsrepresentant for NSR, Randi A. Skum, at reindriftskvinnenes rettigheter kun eksisterer på papiret.
Les mer her  19.07.2009
En dårlig ide å tvangssammenslå kommuner
I et intervju med NRK Nordnytt 15.07.09 lanserer Arbeiderpartiet tanken om å slå sammen små kommuner i nord. Om nødvendig med tvang. Dette er ikke NSR og Aili Keskitalo enig i.
Les mer her  17.07.2009
Ap`s muskler og den samiske stemmen
I et «testosterontungt» oppslag i Nordlys mandag 29.06.09 kunne Ap`s Ørnebakk og statssekretær Valle avsløre hvordan de vil bruke partiets valgkampmaskineri til å radbrekke sine motstandere i kampen om makten på Sametinget. Her får de svar.
Les mer her  16.07.2009
Aili i debatt om nordområder
Selv om de store folkemassene ikke er kommet enda, er Riddu Riđđu allerede i gang. I dag arrangeres Nordlysseminaret der flere topp-politikere møtes til debatt om Nordområdepolitikken. Der deltar også NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.
Les mer her  16.07.2009
Sjøsamer blir turister i egne farvann
Norske Samers Riksforbund (NSR) er sterkt i mot at det innføres konsesjonsordning for sjølaksefiske. - Sjølaksefiskeren vil være bedre tjent med å være turist i egne områder og håpe på at noen fortsatt gidder å gjenoppta sjølaksefiske med gammelt utstyr som en turistattraksjon.
Les mer her  15.07.2009
Samiske barn må fortsatt vente på nye læremidler
Samiske barn må fortsatt vente på nye læremidler, tilpasset dagens samiske skole. I mens bruker Ap på Sametinget millioner for å kjøpe inn gamle bøker som nå er stuet bort på et lager. Det skriver 1. kandidat i Nordre valgkrets, Silje Karine Muotka (NSR), i dette leserinnlegget.
Les mer her  09.07.2009
Samer inn i mediekommisjon
Norske Samers Riksforbund (NSR) ser det som svært viktig med samisk representasjon når Regjeringen nå skal nedsette en mediekommisjon, og har i et brev til kulturminister Trond Giske foreslått dette.
Les mer her  08.07.2009
Selen er en pest og en plage
Det er på tide å anerkjenne at selen i Norge er mer til plage enn gagn for lokalbefolkninga på kysten. Derfor mener Norske Samers Riksforbund (NSR) man burde ha effektivt uttak av sel i forhold til de fiskeriene man ønsker å opprettholde på kysten.
Les mer her  08.07.2009
Sametingsvalg på YouTube
I forbindelse med sametingsvalget 2009, lanserer Norske Samers Riksforbund (NSR) nå egne YouTube sider om sametingsvalget. Her finnes korte filmer med de enkelte listekandidatene, på samisk, på norsk og til og med på tegnspråk.
Les mer her  08.07.2009
Vil dobble samiske veivisere
Under Skiipagurrafestivalen lørdag 4. juli ble de tre nye samiske veiviserne for neste år offentliggjort. I den forbindelse overrakte NSR et brev til statssekretær Raimo Valle, der man ber om at ordningen utvides fra og med neste år.
Les mer her  07.07.2009
Samiske barn ”mister” hver femte nye lærebok
- Hver femte nye lærebok samiske barn skulle fått neste år, får de ikke fordi same-AP, som nå leder Sametinget,  i stedet har kjøpt gamle, utdaterte bøker fra forlagene, sier presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  07.07.2009
NSR lanserer valgprogram på 4 språk
Norske Samers Riksforbund (NSR) lanserer nå valgprogrammet sitt for sametingsperioden 2009-2013 på fire språk; nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og norsk. - Dette er samisk språkpolitikk i praksis, sier Gunn-Britt Retter (NSR).
Les mer her  03.07.2009
Bakeri, fødsler og fiskefartøy
Sametingets tilskuddstyre har nylig tildelt 4,3 millioner kroner til ulike samiske næringsformål og 2 millioner kroner til tradisjonell kunnskap. Pengene til tradisjonell kunnskap er hentet fra samefolkets fond.
Les mer her  03.07.2009
NSR-Ungdomsutvalget er samlet i Tana
NSR-Ungdomsutvalget avholder møte på torsdag og fredag, 02.07.09- 03.07.09, i samarbeid med SáB-Ungdom.
Les mer her  02.07.2009
Forrige side1  ... 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S