!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samiske eldre forstår ikke legene og pleierne
Kirsti Guvsám er 1. kandidat for NSR i Sør-Norge, mens Lisbeth Somby er 2. kandidat.
Alle samiske eldre har rett til omsorg på egne premisser. Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at samisk språk, samiske verdier og tradisjonell samiske mat skal være en viktig det av omsorgstilbudet, skriver Kirsti Guvsám og Lisbeth Somby i Sør-Norge.

Publisert: 21.08.2009

Vi ønsker å være en garantist for at våre eldre skal få snakke samisk hos legen. Dette er en av våre viktigste kampsaker i den kommende sametingsperioden. Vi har allerede foreslått en del tiltak, som vi vil fortsette å jobbe for å få til. 

Min mors hemmelighet

Mange husker nok dokumentaren ” Min mors hemmelighet” som ble sendt på TV2 sist vinter. Den handlet om en kvinne som først i voksen alder oppdaget at hennes mor er same. Dette er dessverre ikke et enestående tilfelle der eldre samer mister sitt andrespråk, norsk, og bare responderer på sitt morsmål - samisk. Den følelsesladde dokumentaren viser i klartekst at når en blir pleietrengende så er det morsmålet det viktigste kommunikasjonsverktøyet. Dette er viktig å ta på alvor.

Eldrebølge gir utfordringer

En samisk eldrebølge i Sør-Norge er i eimning. Det er mange samer som har flyttet sørover, enten på grunn av arbeid, valg av partner eller andre årsaker. Nå nærmer mange av disse seg alderdommen, og samfunnet står overfor nye utfordringer. Hvordan skal vi hanskes med den samiske eldrebølgen utenfor de tradisjonelle samiske kjerneområdene? 

Boplass skal ikke avgjøre

Vi i NSR mener alle samer har rett til et tilpasset helsetilbud, uansett hvor i landet vi bor. Hvor man velger å leve livet sitt skal ikke være avgjørende for hvilket tilbud man får. Å få det til på en tilfredsstillende måte, er en stor utfordring - og den utfordringen vil vi nå møte!

Opplæring for alle

NSR mener man må utvikle materiell og kurstilbud til pleiere/ helsevesen som møter samiske pasienter. Samisk kulturforståelse bør også være en del av grunnutdanningen til alle landets helsearbeidere. Vi vil også arbeide for at utvalgte etablerte institusjoner, i områder med tett befolkning av samer, får et spesielt ansvar for samiske brukere i området. På slike avdelinger skal personalet få opplæring i samisk kultur og ha forståelse for eller av samisk språk. NSR mener det må etableres et samisk nasjonalt kompetansesenter som har som oppgave å veilede og opplære helsepersonell til å håndtere samiske pasienter.

Det haster å få dette på plass.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S