!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon En ny fiskeripolitikk lar vente på seg
Geir Tommy Pedersen mener Ap både på Sametinget og i Regjering svikter samiske fiskerier.
- Sametinget har mye å gripe fatt i når det gjelder samiske fiskerispørsmål. Allikevel skjer det lite. Hva er grunnen til det? Vil AP på Sametinget skåne sin egen partifelle og fiskeriminister Helga Pedersen, spør Geir Tommy Pedersen som er NSRs fiskeripolitiske talsmann.

Publisert: 23.07.2009

Kystbefolkningen har nå en historisk sjanse til å få rettet opp tidligere urett, gjennom Kystfiskeutvalget og Samerettsutvalgets fremlagte arbeider om de marine ressurser. Samerettsutvalget la frem sitt allerede i 2007 og Kystfiskeutvalget 18. februar 2008 i Tana. Sametinget fattet sitt vedtak i mai 2008 og høringsfristen til disse gikk ut 1. desember 2008. Hvorfor skjer det så lite fra et arbeiderpartiledet Sameting?

Utredningene støver ned i Helgas skuff

Da Norske Samers Riksforbund (NSR) ledet Sametinget ble det stilt stadige krav fra Sametinget til Fiskeri- og kystdepartementet om fortgang i arbeidet knyttet til samiske rettigheter i av kyst- og fjordområdene. - I opposisjon kritiserte AP på Sametinget NSR i harde ordelag og mente at man måtte fremme sjøsamiske rettighetskrav for internasjonale organ.  

Hva skjer nå? Hvor er Sametinget? Vil ikke Ap på Sametinget stevne sin egen fiskeriminister all den tid hun tydeligvis har puttet de nevnte utredninger ned i en skuff hvor de støver bort. I den nevnte skuffen ligger også tidligere utredninger om samiske fiskerettigheter, påpeker Geir Tommy Pedersen (NSR).

Vi trenger en ny fiskeripolitikk – NÅ!

- For mange samiske fiskere er dagens fiskeripolitikk en fem på tolv situasjon. Stadig flere kyst- og fjordfiskere mister livsgrunnlaget sitt blant annet gjennom innføring av omsettbare kvoter, frislepp av lengdebegrensninger på kystfiskefartøy, et turistfiske nærmest ute av kontroll, kysttorsken på rødlista, for å nevne noe. Utredningene må opp av skuffen og en ny fiskeripolitikk må vedtas – nå, krever NSRs fiskeripolitiske talsmann Geir Tommy Pedersen.

Mange saker i løse luften

- Sametinget har mye å gripe fatt i når det gjelder samiske fiskerispørsmål. I denne sametingsperioden fikk vi nedsatt Kystfiskeutvalget, og de kom med sin innstilling. Dette arbeidet må følges videre opp - og jeg er spesielt spent på muligheten til å finne løsninger som favner geografisk videre enn Finnmarkskysten, sier Geir Tommy Pedersen. - Men også andre saker henger i løse luften, slik som DNs forslag om konsesjonsplikt for sjølaksefiske, som vi i NSR er veldig kritiske til.

Pedersen trekker videre fram hvor viktig det fiskeripolitiske engasjementet er for NSR.

Fiskeriene grunnlag for bosetting langs kysten

- NSR har en 40-årig historie med å engasjere seg i samiske rettigheter til fiskeressursene: Det er først i de siste årene at det har blitt større forståelse for den argumentasjonen NSR hele tiden har lagt til grunn. Kystfiskeutvalget er et eksempel på dette. Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt! oppfordrer Pedersen. - Fiskeriene er en stor næring i nord, og et viktig grunnlag for bosetning i samiske bygder langs kysten. Men også fiskeriene er under press fra nye næringer, slik som oppdrett og petroleum. Dette gir nye utfordringer - et eksempel er seismikk-skyting i fiskefelt.

 

Geir Tommy Pedersen (43), vil være NSRs fiskeripolitiske talsmann i forbindelse med valgkampen 2009. Geir Tommy er også toppkandidat for NSRs liste i Gáisi valgkrets. Han har lang fartstid som sametingspolitiker og i NSR, og har alltid vært opptatt av næringspolitikk - og da spesielt fiskeripolitikk. Geir Tommy Pedersen næringsdrivende, bor nå i Tromsø og er opprinnelig fra Kåfjord.

Les mer og Geir Tommy Pedersen og NSR i Gáisi valgkrets her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S