!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ap`s muskler og den samiske stemmen
Sametingsrepresentant Randi A. Skum svarer i dette leserinnlegget på Ap`s angrep.
I et «testosterontungt» oppslag i Nordlys mandag 29.06.09 kunne Ap`s Ørnebakk og statssekretær Valle avsløre hvordan de vil bruke partiets valgkampmaskineri til å radbrekke sine motstandere i kampen om makten på Sametinget. Her får de svar.

Publisert: 16.07.2009

I den sammenheng har de utpekt den samiske organisasjonen Norske Samers Riksforbund (NSR) som APs hovedmotstander.  Uttalelsene viser med all tydelighet den ubalanse som er mellom norske partiers store, tunge valgkamporganisasjoner og de samiske organisasjonenes små og begrensede ressurser i valgkamparbeidet. De samiske organisasjonenes midler utgjør bare «rusk i valgkampmaskineriet» til de norske partiene der eksempelvis Ap alene får tildelt rundt 100 millioner årlig til partiapparatet. 

Sametingets rolle som minoritets- og urfolksstemme

Sametinget ble opprettet for å fylle et demokratisk tomrom, en rolle som andre partipolitiske organer ikke greide å fylle. Sametingets rolle skal være å bære urfolksstemmen i det norske demokratiet. Dersom Sametinget skal kunne fylle rollen som et urfolksparlament og ikke kokes ned til et mini-fylkesting, må samiske organisasjoner og partier være representert på Sametinget.

Beslutninger fattes i lukkede rom

NSR arbeidet sammen med Bondevik II-regjeringen fram en konsultasjonsavtale mellom Sametinget og regjeringen. Denne avtalen har ikke utviklet seg slik den burde, bl.a. fordi konsultasjonspartene nå kommer fra samme parti. Det er grunn til å stille spørsmål til hvor reelle konsultasjonene blir når samme parti sitter på begge sider forhandlingsbordet. I dag kan det synes som at konsultasjoner om store og viktige samiske saker foregår innenfor Aps lukkede rom, en situasjon som etter mitt syn er i ferd med å undergrave det samiske demokratiet.

NSR – en grasrotorganisasjon!

I et forsøk på å fremme sin egen påståtte folkelighet kaller Ørnebakk NSR for «høytflygende». Dette er en uttalelse som faller på sin egen urimelighet.  Det er nettopp samisk samfunnsbygging på grasrotnivå NSR har jobbet med gjennom 40 år. NSR har etablert barnehager og slåss for at samiske barn og unge skal få et samisk skoletilbud. NSR har etablert samiske institusjoner, festivaler og språksentra. NSR har startet aviser, forlag og teater. NSR har vært helt sentral for at vi i det hele tatt har et Sameting i dag.

Hvorfor er rettigheter viktig?

Ørnebakk påstår at samiske velgere ikke bryr seg om rettigheter. Deretter trekker han fram det han tydeligvis mener er en av Aps store politiske seire på Sametinget, nemlig opprettelsen av en samisk-klasse i Alta. Det ironiske er at samisk-klassen i Alta aldri hadde kommet i stand dersom ikke samiske barns rettigheter var fastslått i Opplæringsloven. Kommunal velvilje var ikke nok. Med loven i hånden er det de samiske foreldre som fått igjennom en samisk skoleklasse i Alta. Fortsatt er det slik at samiske foreldre og sameforeninger må slåss for samiske barnehagetilbud og samisk skoletilbud for våre barn.

Kommende Sametingsvalg blir et viktig valg, et valg om verdier. Samepolitikken er ved et veiskille, samiske velgere må si ifra hvilken vei de ønsker at Sametinget skal gå. APs parti og pengemakt er i ferd med å omgjøre Sametinget til et underutvalg i Ap, styrt fra partikontoret på Youngstorget. NSR vil at Sametinget fortsatt skal forbli samenes folkevalgte stemme. Ved å gi din stemme til NSR sikrer du at Aili Keskitalo blir president for Sametinget. Ap kan vise muskler – men stopp dem i dopingtesten – de driver urent spill!

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S