!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Rovdyr eller beitedyr?
Jarle Jonassen, NSR
Hva skal norsk natur brukes til - rovdyr eller beitedyr? Det spør reineier og 1. kandidat til sametingsvalget for NSR i sørsamisk valgkrets, Jarle Jonassen, i dette leserinnlegget.

Publisert: 22.08.2009

I dag kan det være legitimt å spørre hva norsk natur skal brukes til, rovdyr eller beitdyr. Det sistnevnte gir befolkningen utmerket kvalitetsmat og det gir levebrød til mange. Sørsamisk reindrift er imidlertid i ferd med å utraderes helt med statens rovdyrpolitikk.

Har ikke god nok oversikt

Etter at Stortinget inngikk rovdyrforliket ble det stilt noen absolutte krav som skulle ligge i bunnen for forvaltningen av de store rovdyrene. En av forutsetningene var å oppnå gode bestandsmål for den enkelte rovviltart. Dette kravet er ikke blitt fulgt opp av forvaltningen, og det er heller ikke bevilget tilstrekkelig med økonomiske virkemidler for å søke å innfri Stortingets forutsetning om gode bestandsmål.

Ute av kontroll

Resultatet av dette er en økende rovviltbestand som delvis har kommet ut av kontroll.  Dette er blant annet bevist gjennom de store tapene som avdekkes i reindriften, og spesielt i Nord-Trøndelag de siste årene. Tapene i reindriften er økende i hele det sørsamiske området.  Hvis dette får fortsette, vil det ikke være lenge før flere reindriftsutøvere legger ned driften. Når store deler av årsproduksjonen forsvinner, er det ikke lenger økonomisk forsvarlig å fortsette driften. Reindriften er også spesielt utsatt for rovdyr siden dyrene er ute hele året. Dermed forsvinner mange generasjoner med arbeid og kunnskap. En slik utvikling vil igjen være et skudd for baugen for det sørsamiske språket og kulturen.

Ørnen også et problem

Når man snakker om rovdyr tenker man som oftest på firbente skapninger. Kongeørn og Havørn utgjør også en stor trussel mot reindriften faktisk i hele beitesesongen. Dette er også en art som har reinflokkene som matfat.  Jeg har selv sett at kongeørna har tatt rein noen hundre meter fra der jeg stod. Angrepet ble utført på noen sekunder, og tilbake låg et kadaver.

Et annet bevis på at det er stor rovviltbestand er at det daglig er å lese i media om store rovdyrtap av småfe over det ganske land. I noen områder er det så ille at de fleste har lagt ned sin virksomhet.

Kan ikke fortsette

NSR har over lengre tid sett at dette er en utvikling som ikke kan fortsette. Vi har ved flere anledninger tatt opp de store tapene i primernæringene og spesielt i reindriften. Vi har også krevd at det må erstattes det som faktisk tapes i næringen. NSR har i brevs form tatt dette opp med Miljødepartementet, uten at det har ført til noe som helst.

NSR vil i kommende sametingsperiode arbeide for at det blir politisk aksept på Stortinget for å ta opp rovdyrpolitikken på nytt, og at det utarbeides en ny og forbedret rovviltmelding. I den sammenheng må beitende dyr få mye større beskyttelse og oppmerksomhet.  En slik forvaltning vil virke positivt for fortsatt reindrift i hele landet, og det vil virke positivt for bosetningene i bygdene.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Sørsamisk valgkrets