!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Språkmektig
Trond Are Anti er 2. kandidat i Østre valgkrets.
Rektor ved Sameskolen i Tana, Trond Are Anti, opplever det samiske språket som så skjørt at det står i fare for å dø ut.

Publisert: 22.08.2009

Oppslagsverkene lyver ikke. Mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språkene. Blant over 100 000 samer benytter bare 15 prosent et samisk skriftspråk, og man regner med at kun 30 prosent av alle samer kan snakke et samisk språk. Er det rart at rektoren er bekymret?

– Vår viktigste sak er det samiske språket, understreker han, tungt og tydelig. – Språket vart er grunnlaget for alle samer som urfolk. Det knytter sammen identitet og kultur. Dersom språket dør, vil også vi som folk dø ut.

En reell fare

Det er ikke det at samiske språk ikke er beskyttet. Det er de. Grundig. Språket er beskyttet av blant annet ILO-konvensjonen, Grunnloven, stedsnavnloven, samelovens språkregler i Norge, den samiske språkloven i Sverige og samisk språklov i Finland. Men lover og beskyttelser på papiret er til liten nytte så lenge samiske språk ikke snakkes.

– Som jeg ser det i dag, er det en reell fare for at vi er i ferd med å miste språket dersom vi ikke gjør noe for å styrke det. Dette må være en svært viktig sak for NSR, sier han, og sikter til Sametinget.

– Vi må sørge for at tospråklighetsmidlene har skikkelige krav og retningslinjer til bruk, og det må opprettes et kontrollorgan som sørger for at midlene benyttes slik de skal.


Hvem er Trond Are?

Født: 07.12.1973

Oppvokst: I Tana hvor han har bosatt seg.

Sivilstand: Gift og har 3 barn.

Sameforening: Deatnogátti sámiid searvi.

Innvalgt på Sametinget: Har tidligere vært vararepresentant.

Yrke: Rektor ved Sameskolen i Tana.

Bakgrunn: Prosjektleder ved Nesseby barnehage, språkkonsulent i Tana kommune, medarbeider ved Samisk språksenter, språkkonsulent og lærer. 4-årig allmennlærerutdanning, samisk mellomfag og lingvistikk grunnfag, samisk hovedfag og bedriftsøkonomi.

Andre interesser: Barneidrett og foreningsarbeid. Kommunestyrerepresentant for NSR/SáB i Tana kommune. Medlem av Samefolkets Parti, Sámikopiija, Samisk faglitterær forfatter og oversetterforening, Tana ballklubb og Båteng bygdelag.


Les mer om NSRs politikk i vårt valgprogram

Trond Are på YouTube

Se flere bilder av Trond Are Anti

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Østre valgkrets