!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk skolehverdag
NSR mener at samiske unger og den samiske skolen trenger nye læremidler – slik at våre barn ikke blir hengende etter i det moderne samfunnet.
- Det synes dessverre å være stor forskjell på den skolepolitikken AP fører nasjonalt og den de fører gjennom Sametinget, skriver Silje Karine Muotka i dette leserinnlegget. Muotka er 1. kandidat til sametingsvalget for NSR i Nordre valgkrets.

Publisert: 24.07.2009

I et avisinnlegg nylig, ramser APs Willy Ørnebakk opp de grep APs sametingsråd har tatt i skolesaker de siste to årene. Problemet er bare at denne politikken ikke følger en helhetlig tenking – men er resultat av allerede initierte nasjonale satsninger og saker som ble startet opp under NSR-rådet.  

Det synes dessverre å være stor forskjell på den skolepolitikken AP fører nasjonalt og den de fører gjennom Sametinget. Jeg er nokså sikker på at den dagen en kunnskapsminister i Norge hadde sagt at ”gamle skolebøker er bra nok” for norske elever, ville han eller hun måtte gått av rimelig fort. I det samiske samfunnet derimot - mener tydeligvis AP at det å distribuere gamle læremidler er helt greit.

NSR mener at samiske unger og den samiske skolen trenger nye læremidler – slik at våre barn ikke blir hengende etter i det moderne samfunnet. Når andre barn bruker data i undervisningen – skal også våre unger få tilgang til pedagogisk programvare og nye, oppdaterte læremidler.

Vi trenger debatter
De utenfor sametingssystemet som stiller relevante spørsmålstegn ved gamle læremidler blir umiddelbart stemplet som ”NSR-politikere”, uansett om det er aldri så mye forlagsfolk, rektorer i den samiske skolen eller lærere som ytrer faglig relaterte spørsmål omkring prioriteringene i denne saken. Det er synd at spennende debatter om den samiske skolen skal kveles i opptakten. Det er slike debatter vi trenger for å få utvikling.

Kommunenes ansvar er viktig
Ørnebakk skriver:” I en situasjon der svært mange velger bort samisk, er det meningsløst å diskutere hvorvidt kommunene har gjort jobben sin eller ikke”. Dette er å pulverisere kommunenes ansvar for samiske elever. Det er jo nettopp dette som er den store utfordringen for samiske barn – særlig utenfor forvaltningsområdet for samisk språk. Det er måten kommunen som skoleeier forvalter ansvaret for samiske elever som er en av de viktigste betingelsene for rekruttering til både samisk som fag – og den samiske skolen som helhet. Dette ansvaret kan man ikke ta lett på.

Det er her vi bør legge Sametingets innsats om vi skal lykkes i å sikre en bedre skolehverdag for våre unger.

Ikke bare læremidler, men organisering av undervisning
Ørnebakk påstår videre at samiske barn i Alta har valgt bort samisk som fag
 fordi det mangler læremidler. Det er ikke dette samiske foreldre i Alta har fremhevet som problemområder på møter i samisk foreldrenettverk. Læremidler for faget samisk har hatt stor prioritet i læremiddelproduksjonen. Problemene som foreldre og elever har slitt med handler blant annet om mangel på lærervikarer og undervisning, at samisktimene tas av feil fag og feilinformasjon samt andre, organisatoriske forhold.

Ap svikter elever som har samisk i alle fag
Elevgruppen som rammes hardest av mangelen på nye læremidler, er de som har all opplæring i og på samisk. Denne elevgruppen befinner seg i stor utstrekning innenfor forvaltningsområdet. Videre mangler elever i den samiske videregående skolen læremidler i omtrent alle fag. Når strategien er resirkulering av gammelt materiale – får ikke elevene de nye bøkene de trenger.

Det er disse elevene som sviktes med den strategien som AP legger opp til.

Gamle læremidler ikke løsningen
Selv om Aps samepolitikere har hatt møter med Alta kommune, har de ikke tatt seg tid til formelle og åpne folkemøter med samiske foreldre i området. Om de hadde gjort det, ville de ha forstått at problemene i den samiske skolen ikke kan løses med gamle læremidler. 

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S