!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sjøsamer blir turister i egne farvann
Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter mener situasjonen for sjølaksefisket er alvorlig.
Norske Samers Riksforbund (NSR) er sterkt i mot at det innføres konsesjonsordning for sjølaksefiske. - Sjølaksefiskeren vil være bedre tjent med å være turist i egne områder og håpe på at noen fortsatt gidder å gjenoppta sjølaksefiske med gammelt utstyr som en turistattraksjon.

Publisert: 15.07.2009

Dette vil være konsekvensen om direktoratet for naturforvaltning får det som de vil med sitt forslag til konsesjonsordning for sjølaksefiske.

Likner FrP politikk

- Dette ligner mer på Fremskrittspartiets samepolitikk enn en fornuftig forvaltning av sjølaksefisket. Man vil gjerne vise fram samisk kultur, men man skal ikke ha noen næringsgrunnlag for å holde i hevd tradisjonelle næringer og levesett, sier Gunn-Britt Retter, 1. kandidat til sametingsvalget i Østre valgkrets.

Gir lite penger i kassa

Konsesjonsordning innebærer at man skal søke om samtykke fra det offentlige om å drive økonomisk virksomhet. For sjølaksefiskerne innebærer det for det første at man skal få samtykke fra staten til å fortsette å utøve tradisjonell næring. For det andre innebærer det at det betinger økonomisk overskudd. Samtidig kan sjølaksefiskerne selv fortelle at dagens stramme regulering av fisket allerede knapt er et overskuddsforetak.

Må i stedet bedre vilkårene

Norske Samers Riksforbund (NSR) er sterkt i mot at det innføres konsesjonsordning for sjølaksefiske. Tvert i mot ser vi et behov for å bedre rammevilkårene for det tradisjonelle sjølaksefiske. Fisketidene må utvides i forhold til dagens og begrensingene på bruk av utstyr må løses opp. Samtidig må det settes i verk tiltak for å rekruttere flere sjølaksefiskere slik at denne sentrale sjøsamiske binæringen vil kunne fortsette også for fremtiden.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S