!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

NSR vil ta tilbake språket!
Christina Henriksen, 2. kandidat for NSR/ SfP i Varanger valgkrets ønsker at alle samiske barn skal snakke samisk igjen. - NSR har jobbet aktivt i Sametinget for å gjøre språket stadig lettere tilgjengelig for den enkelte same, blant annet gjennom motivasjonsstipendordninger i videregående skole, skriver Henriksen i et leserinnlegg.
Les mer her  01.09.2005
Driftig foreldregruppe
Tidlig på 70-tallet satt medlemmer i Deatnogátti sámiid searvi med planer om samisk barnehage. Noen ganske få år tidligere –   i 1968 –   hadde de samme personene vært med på å etablere Norske Samers Riksforbund.
Les mer her  31.08.2005
Nytt flertall på Sametinget
NSRs 1. kandidat i Alta/ Kvalsund, John Harald Skum, skriver i et leserbrev at Altaorførerens påstander om at NSR ikke har noen reell plattform faller på sin egen urimelighet. Skum sier at NSR klarer å holde fokus på hva som er viktig for utviklingen av en god samepolitikk og ta de rette grepene på vegne av et mangfoldig samisk samfunn.- Jeg klarer ikke å lese utfra Bakkens innlegg at Sametinget vil føre en bedre kultur- og næringspolitikk om AP skulle overta styringen, sier John Harald Skum
Les mer her  30.08.2005
Rett til morsmålet
Norske Samers Riksforbund har ved flere anledninger tatt opp saken om voksnes muligheter og rettigheter til å lære samisk. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo etterlyser nå svar fra norske partier med regjeringskabal under planlegging om hva de mener om voksne samers rett til å lære samisk språk, nå når valgmilliardene ruller ut fra parti etter parti.
Les mer her  29.08.2005
Ny fiskeripolitikk gir 2500 nye arbeidsplasser!
Vår fiskeripolitikk vil kunne skape minst 2-3.000 nye arbeidsplasser. Svært mange av disse vil komme i sjøsamiske områder, uttaler Tor Mikalsen, sametingskandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Nord-Troms. Kontakt: Tor Mikalsen, tlf. 99 32 67 44
Les mer her  28.08.2005
Sats på studentstipend!
Várjjat Sámeálbmot Lihttus - NSR/SáBs førstekandidat til sametingsvalget i Varanger, Gunn-Britt Retter mener at kommunene i Varanger nå må forberede seg på etableringen av Finnmarkseiendommen og Finnmarkskommisjonen. – Sats på studentstipend, foreslår Retter.
Les mer her  26.08.2005
Valgavisa kommer i en postkasse nær deg
I disse dager vil Sametingsvelgerene motta en valgavis fra Norske Samers Riksforbund (NSR). I denne avisa har velgerne muligheten til å bli nærmere kjent med NSRs arbeid på Sametinget og NSRs tanker om den samiske framtida. Vi ønsker å presentere mangfoldet i NSR og at vår politikk går som en rød tråd tilbake i arbeidet med den samiske samfunnsoppbyggingen.
Les mer her  26.08.2005
Om skole og utdanning
Norske Samers Riksforbund mener at vi samer har en grunnleggende rett til og et selvstendig ansvar for å utvikle og formidle kunnskap om oss selv og våre omgivelser. Vi skal forene tradisjonell kunnskap med vitenskapelig kunnskap for å utvikle de samiske samfunn.
Les mer her  25.08.2005
VALGTURNÉ - Første kvinnelige Sametingspresident?
Aili Keskitalo, NSR`s presidentkandidat er på reise rundt i hele landet for å kunne møte velgerne, her kan du finne ut hvor du kan møte henne i forbindelse med Sametingsvalget 2005. (Oppdateres kontinuerlig)
Les mer her: reiserute i forbindelse med Sametingsvalget  25.08.2005
Uheldig å koble samiskhet til rusmisbruk
Alle tiltak som kan bekjempe rusmisbruk er positive. - Men uttalelsene i Fremover fra Læigas Samiske forening, et lokallag av Samenes folkeforbund og initiativtakerne bak IPADAM, er uheldige fordi de direkte kobler samiskhet til rusmisbruk, sier NSRs 2. kandidat i Nordre Nordland, Roger Pedersen (97062344).
Les mer her  22.08.2005
Turisme og etikk
Reiselivsbransjen i nord har like mange årsverk som fiskerinæringen i Nord. Sápmi byr på mye - både sterke naturopplevelser, moderne komfort og sterke møter med landsdelens mennesker. - Fallgruven i en slik sammenheng er ukritisk eksotifisering av urfolkskulturen. Jeg mener at det må utvises stor varsomhet i forhold til dette, skriver Randi Skum i et leserinnlegg.
Les mer her  19.08.2005
Hva vil NSR med kulturpolitikken?
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo og NSRs toppkandidat i Karasjok Synnøve Solbakken-Härkönen skriver i et leserbrev om NSRs kulturpolitiske målsetninger.- NSR støtter Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening , og mener at styrking av samiske skrifttradisjoner og utvikling av fagterminologi er et meget viktig arbeid som må støttes økonomisk og forskningsmessig, skriver de.
Les mer her  19.08.2005
Samepolitikken i medias makt
Media kan av og til fremstille saker på en gal måte. Forsida i Nordlys onsdag 17. august illustrerer dette. – I denne saken er det viktigste at identitet og etnisk tilhørighet er et personlig anliggende. Det bør gjelde også for medias håndtering av slike spørsmål, mener Aili Keskitalo.
Les mer her  19.08.2005
Aili til Trondheim og Oslo
Torsdag 18. august avslutter Aili Keskitalo sitt opphold i Sørsameområdet med et møte på ISAK - internasjonale kulturhus i Trondheim. Her er alle hjertelig velkommen til å møte NSR`s presidentkandidat. Fra Trondheim går turen til Oslo og Sør-Norge valgkrets. Fredag kl. 18.00 er det duket for den første presidentdebatten som vil ta sted i Samisk hus i Oslo. (Se også www.samer.no)
Les mer her om programmet i Oslo og resten av turnéen  18.08.2005
Turistfiske og næringsfiske
- En stor debatt om turistfiske har versert i nordnorsk media den siste tiden. Turistfisket utgjør en betydelig størrelse, ikke bare i forhold til at dette fisket genererer ekstra inntekter, men også i forhold til at uttaket av fisk er betydelig. I lys av denne situasjonen er debatten om prioritering mellom yrkesfiskere og turistfiske/rekreasjonsfiske interessant, skriver Gunn Britt Retter (NSR/ SáB) i et leserinnlegg. 
Les mer her  18.08.2005
Ingen samer i entreprenørsatsning
NSRs unge 2.kandidater vil sikre en satsning på ungt samisk entreprenørskap hvis de blir valgt inn på Sametinget den kommende perioden. - Vi er sjokkert over at det ikke finnes samisk representasjon i styrene, verken på nasjonalt nivå eller fylkesnivå i den nasjonale satsningen Ungt entreprenørskap, sier Kirsti Guvsam, 2. kandidat for NSR i Sør Norge.
Les mer her  18.08.2005
Aili til Sørsameområdet
Onsdag 17.08 og Torsdag 18.08 vil Aili besøke Sørsameområdet. Hun vil bli møtt i Mo i Rana kl.09.00 av NSR´s første og andre kandidat i valgkretsen, Jarle Jonassen og Ellinor Marita Jåma. Det vil bli en rekke stopp på veien mot Grong hvor velgerne kan møte NSR´s Presidentkandidat.Onsdagen avsluttes på Vertshuset i Grong kl.2000 hvor det vil det bli debatt mellom førstekandidatene i valgkretsen. Torsdagen (18.08) avsluttes i Trondheim hvor Aili vil være tilstede på ISAK- Internasjonale kulturhus fra kl.18.00. Fra Trondheim går turen til Oslo.
Les mer her  16.08.2005
NSR/SáB vil ha ny grenseskole i Badjedeatnu - Øvretana
Skolesamarbeidet mellom Sirma- og Ohcejotnjálmmi skoler er et pionerprosjekt av enorme positive dimensjoner. Prosjektet har vært en stor suksess og båndene mellom bygdene Sirma og Utsjok har blitt veldig gode. NSR/SáB i Tana vil at dette skolesamarbeidet utvikles videre med klart mål om å opprette en grenseskole for barn og ungdom fra Utsjok og Sirma omegn, sier Jánoš Trosten.
Les mer her  16.08.2005
Aili til Midt-Troms
Etter en vellykket åpning av valgturnén i Guovdageaidnu-Kautokeino går nå turen til Midt-Troms, Ullsfjord og Senja. Tirsdag 16 august har førstekandidat for valgkretsen Randi Skum og Aili et tett program som ender opp på samisk hus i Senja.
Les mer her for ytterligere detaljer om turnéprogrammet  15.08.2005
NSR vil åpne Samefolkets fond
Norske Samers Riksforbund ønsker å  åpne Samefolkets fond fra årsskiftet til 2006. Pengene bør i første rekke brukes til tiltak til å styrke samisk språk. Språket er en viktig kulturbærer, uttalte NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.
Les mer her  12.08.2005
FRP feilinformerer
NSR s presidentkandidat Aili Keskitalo er meget kritisk til Fremskrittspartiets feilinformasjon om Finnmarksloven. – FRPs Siv Jensens utspill om at Finnmarksloven er rasistisk viser at hun ikke er kjent med samiske forhold, uttaler Keskitalo.
Les mer her  11.08.2005
Balto Henriksen møter seg selv i døra
Jánoš Trosten slår  i et leserinnlegg tilbake mot Marianne Balto Henriksens (AP) fremstilling av at NSR foreslår en gigantkommune. Trosten ønsker fremme en samfunnsdebatt om fremtidig kommunestruktur. - Balto Henriksens utspill er mistillit til egne partifeller, konstaterer Jánoš Trosten. 
Les mer her  11.08.2005
Fritt fram for fryseboksfiskerne?
Turistfisket har vært debattert flittig i media i det siste. Også i mange samiske områder er turistfisket en betydelig næring. Men turister som fyller frysebokser med filet er til skade både for reiselivet og bærekraftig forvaltning av lokale fiskebestander. En reportasje i Fiskeribladet 5. juli og intervju med fisketurister i andre aviser har dokumentert at dette problemet er reelt
Les mer her  10.08.2005
Lyngen som nasjonal laksefjord
- Fiskeriminister Svein Ludvigsens uttalelser i Nordlys 2. august om at Høyre går i mot Lyngen som nasjonal laksefjord, er beklagelig, men ikke uventet fra den kanten, skriver Tor Mikalsen NSR 1. kandidat i Nord-Troms i et leserbrev, - Oppdrettsinteressene ønsker ikke nasjonal laksefjord fordi det vil hindre etablering av nye fiskeoppdrett i Lyngenfjorden
Les mer her  10.08.2005
Beitekonflikter i havet?
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo og 1. kandidat i Alta/ Kvalsund John Harald Skum ønsker mer forskning på miljøkonsekvenser av fiskeoppdrett, og for å styrke fjordfiskernes stemme i dialogen med andre næringer og forvaltningen. -Havbruk er en stadig større og viktigere næring for kysten, men vi må ikke lukke øynene for at denne næringa kan ha konsekvenser for andre næringer, skriver de i et leserinnlegg
Les mer her  10.08.2005
Stem på forhånd
Onsdag 10. august åpnes det for å kunne forhåndsstemme til sametingsvalget. Kommunene har ansvar for å informere om hvor forhåndsstemme kan avlegges. NSRs leder og presidentkandidat oppfordrer de som ikke har mulighet å stemme på valgdagen om å benytte muligheten til å forhåndstemme. - Valgdeltakelse er viktig, sier Aili Keskitalo, - ved å ikke bruke stemmeretten lar du andre bestemme for deg.

Les mer her  09.08.2005
Verdensdag til ettertanke
I dag, den 9. august markerer FN den internasjonale urfolksdagen. Dagen har vært markert siden 1994, da FNs internasjonale urfolkstiår startet. Fra samisk hold ble vedtaket møtt med stor optimisme og forventninger. Det har skjedd mye siden 1994. Blant annet er FNs permanente forum for urfolksaker et resultat av dette tiåret. At Ole Henrik Magga ble valgt som den første lederen av forumet er historisk
Les mer her  09.08.2005
Tale ved åpningen av Barents parlamentarikerkonferanse
Tale ved åpningen av Den andre Barents parlamentarikerkonferanse 29. - 30. juni 2005 i Bodø, Norge av Sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR)
Les mer her  08.08.2005
Hilsen under markeringen av 140 års dagen til Henrik Kvandahl
Sametingspresident Sven-Roald Nystøs hilsen under markeringen av 140 års dagen til samepioneren Henrik Kvandahl i Ballangen 25.06.2005
Les mer her  08.08.2005
NSR/SÁB stand i Kirkenes

NSR`s fellesliste for valgkrets 1, Varanger, hadde stand under Kirknesdagene på torvet. Våre toppkandidater Gunn-Britt Retter og Christina Henriksen brukte fredag 7 timer på å snakke med forbipasserende. Vi gleder oss til neste gang (fredag 26 aug.) når NSR`s presidentkandidat Aili vil være med oss på stand i kirkenes.


Les mer her  08.08.2005
Forhandlingene om ny reinbeitekonvensjon må gjenopptas

NSRs toppkandidat i Sør Troms, Ann-Mari Thomassen mener at forhandlingene mellom Norge og Sverige om ny Reinbeitekonvensjon må gjenopptas snarest. "Statene må bære ansvaret for at situasjonen er så tilspisset som den er i dag" sier Ann-Mari Thomassen.


Les mer her  08.08.2005
Ordførerne må jobbe politisk med markesamiske saker.

 I lys av det kulturtilbudet som Markomeannu leverte og den rekordoppslutningen årets Markomeannu førte til, er det betimelig å spørre ordførere i ETS i forkant av møtet med kommunal og regionalministeren Erna Solberg 5. august.

 Er den markasamiske kulturen en viktig del av ETS- regionen og som ordførere vil målbære overfor ministeren på møtet spør NSR`s 1.kandidat i Sør-Troms Ann-Mari Thomassen.


Les mer her  04.08.2005
Knapp melding om viktige emner!

Utenriksminister Petersen la i april fram St. Mld. nr 30 Muligheter og utfordringer i nord. Nordområdepolitikken er mer aktuell enn noen gang, med forrige ukes toppmøte i Kirkenes friskt i minne og mens vi er vitne til Statoils inndokking av prosessfabrikken på Melkøya utenfor Hammerfest. Nordområdene er i nasjonal og internasjonal fokus. Hva betyr det for oss som bor her i nord?


Les mer her  02.08.2005
Márkomeannu er igang

Den årlige samiske kulturfestivalen Márkomeannu arrangeres i Evenes og Skånland kommuner 25.-31.juli og ble i år åpnet av Per Heimly og koftejentene. Artistene som kommer er Niko Valkeapää, Ivar ThomassenInger-Márjá Nilut olbmáiguin, DeanuLuohte ja LávlunJoavku, Sámi Jienat, Torgeir Vassvik, MázeMáfia, Elin Kåven, Marit Hætta Øverli, Wimme. For mer :

http://www.markomeannu.no/

  26.07.2005
Riddu er igang
"Festivalen representerer et håp fordi den så godt har demonstrert at det nytter å kjempe for kultur og menneskeverd. Jeg håper at stormen(=riđđu) bare øker og øker og at de negative krefter skal få vansker med å stå han av." Ole Henrik Magga om en tidligere festival. NSR ønsker Riddu til lykke med "festen".
Les mer her  15.07.2005
Stipend til høyere utdanning innen opplæring og barnehage
Høsten 2005 deler Sametinget ut stipend til studenter som tar høyere utdanning innenfor fagområdet opplæring og barnehage, sier visepresident Ragnhild Nystad (NSR).
Les mer her  13.07.2005
Glad for driftsstøtte til Ája samisk senter
Det er stor tilfredshet vi mottar melding om at Sametinget har bevilget 250.000 til Aja samisk senter. Dette viser at det samiske myndighetsnivået tar sitt ansvar i den viktige oppbygginga av senteret, uttaler Anne Dalheim, NSR`s 2 kandidat i Nord Troms.
Les mer her  13.07.2005
Om samisk styring og utvikling
- NSR tror på at råderett over ressurser, større grad av selvbestemmelse og beslutningsmyndighet for samene fører til en positiv samfunnsutvikling i nord. Vi ønsker at Sametinget skal være mye mer enn et rådgivende organ for norske myndigheters samepolitikk, skriver NSRs presidentkandidat i et leserinnlegg.
Les mer her  11.07.2005
Sametinget bevilger 250.000 kroner til Ája samisk senter
Sametinget har bevilget 250 000 kroner til Ája samisk senter. Beløpet kommer i tillegg til 690 000 som er bevilget over Sametingets budsjett 2005.
Les mer her  10.07.2005
Det videre arbeidet med Finnmarksloven
Sametingspresident Sven Roald Nystø møter torsdag i Kirkenes fylkesordføreren i Finnmark, Helga Pedersen, og  den politiske ledelsen i Justis- og Kommunal- og regionaldepartementet  for å diskutere det videre arbeidet med finnmarksloven.
Les mer her  07.07.2005
Forrige side1  ... 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S