RSS-feed

Velg språk!

Utskriftsvennlig versjon Tale ved åpningen av Barents parlamentarikerkonferanse
Sven-Roald Nystø
Tale ved åpningen av Den andre Barents parlamentarikerkonferanse 29. - 30. juni 2005 i Bodø, Norge av Sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR)

Publisert: 08.08.2005

Presidenter, eksellenser,

parlamentarikere, kjære forsamling!

 

Det er en stor glede for meg i dag å få kunne frambringe Sametingets takk for invitasjonen til Den 2. Barents parlamentarikerkonferanse her i Bodø. De tema som skal drøftes på konferansen er svært viktige for oss alle som bor i, - eller har et engasjement for våre nordområder. Spesielt glad er jeg for at urfolkenes rolle og levekår i Barentsregionen er et av temaene for konferansen. Samer, nenetsere og vepsere er Barentsregionens urfolk. Alle er representert på denne konferansen.

 

I dag er vi vitne til økt internasjonal oppmerksomhet om våre nordområder. Den økte interessen er særlig knyttet til nye økonomiske muligheter på grunnlag av de antatt store olje- og gassreservene i området, både på norsk og russisk side. Dette representerer en stor utfordring for oss alle i form av;

 

 • nye muligheter for næringsutvikling og skaping av varige arbeidsplasser
 • risiko i forhold til blant annet miljø, sikkerhet, helse- og sosiale forhold og urfolksinteresser
 • utvikling av eventuelle nye geopolitiske allianser som kan utfordre tradisjonell suverenitetshevdelse i nord.

Og flere land er i ferd med å øke sin kapasitet, utvikle særskilt kompetanse og opprette nye institusjoner for å møte disse utfordringene.

 

Midt i dette storpolitiske bildet står vi urfolk. Den framtidige utvikling i nord vil selvfølgelig berøre oss både i positiv og negativ forstand. Vi er verken velsignet med tilstrekkelig kapasitet, kompetanse, institusjoner eller tilstrekkelig lovgivning i alle land til å møte slike utfordringer. Det vi urfolk selv kan bidra med i denne sammenheng, er etter fattig evne;

 

 • politisk deltakelse i etablerte grenseoverskridende samarbeidsfora i barents-samarbeidet og det arktiske samarbeidet, samt utvikle grenseoverskridende prosjekter, spesielt overfor urfolk i Russland
 • å bidra hver for oss, og dels i fellesskap overfor våre respektive lands nasjonale, føderale og regionale myndigheter med rådgivning
 • å utvikle og samordne samarbeidet på en bedre måte oss urfolk i mellom i Arktis og i Barentsregionen.

 

For å utvikle samenes, nenetsernes og vepsernes kapasitet til å delta i Barentssamarbeidet, finansierer Sametinget i Norge Barents urfolkskontor i Murmansk, med administrativ bistand fra Barentssekretariatet i Kirkenes. Dette er ikke tilstrekkelig. Vi har merket oss at Nordisk råd tar sikte på å etablere et Russlands-program med hovedfokus på Nordvest-Russland. Sametinget er klar til å inngå et forpliktende samarbeid med Nordisk ministerråd om tiltak for å utvikle tilsvarende kapasitet for urfolksarbeidet for nenetserne i Nenets autonome område og for vepserne i Den karelske republikk, Russland.

 

President!

Det gjennomføres en del prosjekter i Barentssamarbeidets regi overfor urfolkene på russisk side av regionen. Det vi mangler er større næringslivsprosjekter. Med utgangspunkt i loven om generelle prinsipper for organisering av urfolkssamfunn, - obchinalovgivningen i Russland, er flere næringslivsprosjekter knyttet til tradisjonelle næringer under utvikling. Disse bør gis prioritet etter hvert som de er klare for gjennomføring. For det er viktig at urfolkene også får muligheter til å utvikle økonomiske bærekraftige tradisjonelle næringsaktiviteter. Disse er viktige i opprettholdelsen av urfolkenes identitet, språk, kultur og samfunnsliv. Slike tiltak vil også gjøre urfolkssamfunnene mer robuste og klare til møte de utfordringer fornyet virksomhet innenfor olje- og gassektoren skaper.

 

Av andre tiltak jeg vil nevne er kompetanseheving. Urfolk trenger kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelle aktiviteter og til å kunne delta i nye økonomiske aktiviteter. Opplæring i lederskap, entreprenørskap og markedsforståelse er ofte kritiske faktorer for økonomisk bærekraftig virksomhet. På den andre siden er det også nødvendig med økt kunnskap om urfolk i den øvrige befolkningen, hos myndigheter, og spesielt i de selskaper som investerer i økonomiske aktiviteter i urfolksområdene.

 

Til slutt vil jeg minne om at 2005 er Barents urfolksår. Det er grunn til å uttrykke optimisme for framtiden for urfolkene i nord. Vi ser økt vilje til selv å ta ansvar for egen framtid. Dette kan dog ikke gjøres uten tilstrekkelige ressurser, kompetanse og utviklede institusjoner innen ulike samfunnsområder. Vi håper at den framtidige utvikling i nord vil bidra i en slik sammenheng. Jeg ønsker oss alle til lykke med konferansen! 





Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
 • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
 • cuhRbaCCgbGvKR
 • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S