!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon FRP feilinformerer
NSR s presidentkandidat Aili Keskitalo er meget kritisk til Fremskrittspartiets feilinformasjon om Finnmarksloven. – FRPs Siv Jensens utspill om at Finnmarksloven er rasistisk viser at hun ikke er kjent med samiske forhold, uttaler Keskitalo.

Publisert: 11.08.2005

Fremskrittspartiet er på valgturne i Finnmark. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo sier at partiet har dannet seg en arbeidsform hvor mindre grupper henges ut for å trekke stemmer fra større velgergrupper. - Tradisjonen tro sprer de usikkerhet basert på feilaktigheter, sier Aili Keskitalo. Hun mener at manglende informasjon om loven gjør det mulig å drive bevisst feilinformasjon.

 

Lite kunnskap om samiske forhold
I et intervju med NRK Finnmark sier Jensen at Finnmarksloven er rasistisk; - Rett og slett fordi det ikke kan være riktig å forskjellsbehandle folk på etnisk grunnlag, uttalte Siv Jensen. Aili Keskitalo uttaler at Jensen ser ikke ut til å være kjent med at denne loven har nettopp negativ forskjellsbehandling som bakgrunn, da i forhold til at samer i Norge ikke har hatt samme rettigheter og muligheter som andre innbyggere gjennom tiden. - Intervjuet gir heller ikke noen gode eksempler på HVA Jensen mener er forskjellsbehandling av folk på etnisk grunnlag, påpeker Keskitalo.

- Man kan si at Jensen deler skjebne med mange i den voksne, norske befolkningen. De kan stort sett ingenting om samiske forhold, sier Aili Keskitalo. Spørsmålet om Finnmarksloven har vært oppe til bred debatt over minst 20 år. Finnmarksloven slik den står i dag er et kompromiss. - Den legger ikke opp til systematisk forskjellsbehandling av befolkningsgrupper i Finnmark, fastslår Keskitalo.

Eksemplet Jensen demonstrerer at vi trenger informasjon om loven!
Fra andre deler av verden med tilsvarende prosesser, var informasjon om forhandlingene gitt kontinuerlig fra de konsulterende myndigheter. - I Finnmark dekket mediene i stor grad følelsesutspill fra forskjellige aktører, noe som gikk på bekostning av fremstillinger av lovens faktiske innhold, mener Aili Keskitalo. Hun påpeker at resultatet er at motstandere fortsatt kan slippe unna med lettvint desinformasjon for å tjene andre agendaer. - Eksempelet med det lett harsknende valgflesket som Jensen bringer til torgs, viser at informasjon om lovens innhold er svært viktig!, konkluderer Aili Keskitalo.

 

Det er påkrevd at arbeidet med nøytral og enkel informasjon om loven kommer i gang snarest mulig, slik både Sametinget og Finnmark fylkeskommune har ønsket!

 

 

Kontaktperson:

Aili Keskitalo,

leder og presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR)

 

tlf. 950 72 743

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S