!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Hva vil NSR med kulturpolitikken?
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo og NSRs toppkandidat i Karasjok Synnøve Solbakken-Härkönen skriver i et leserbrev om NSRs kulturpolitiske målsetninger.- NSR støtter Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening , og mener at styrking av samiske skrifttradisjoner og utvikling av fagterminologi er et meget viktig arbeid som må støttes økonomisk og forskningsmessig, skriver de.

Publisert: 19.08.2005

Av:

Aili Keskitalo, NSRs presidentkandidat og

Synnøve Solbakken-Härkönen, NSRs 1. kandidat i Karasjok

 

 

Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening etterlyser samepolitikeres syn på kulturpolitikken i den kommende perioden. Forbundet er selvsagt særlig opptatt av mulighetene for økonomisk støtte til litteratur som fagprosatekster, biografier, dokumentartekster, historiske tekster og samtidstekster som for eksempel fagdebatter mv.

 

Foreningen skriver at et levende samisk samfunn trenger slik litteratur. Vi støtter forbundet i dette og mener at styrking av samiske skrifttradisjoner og utvikling av fagterminologi er et meget viktig arbeid som må støttes økonomisk og forskningsmessig. Denne formen for skriftkultur er et viktig fundament i forhold til utvikling av samisk som vitenskapsspråk, og er også nøkkelen til all den kunnskapen som finnes lagret i vår viktigste arv, gullspråket vårt. I tillegg kan sakprosa bidra til å skape eller opprettholde debatt om viktige samfunnsspørsmål.    

 

Behov for digitale læremidler

SFS ser ut til å trekke en linje mot læremiddelutvikling, som har vært og fortsatt må være et fokus for Sametingets satsning. Etter vårt syn er det ikke nødvendigvis så utelukkende klare skillelinjer her, spesielt ikke på høyere trinn. Biografier, dokumentarlitteratur og samtidslitteratur har vært og er fortsatt viktige bidrag til en vanskelig læremiddelsituasjon. De vil for øvrig alltid være sentrale elementer i en engasjerende og variert undervisning. Hittil har Sametinget fokusert på læremidler for grunnskoleleddet og særlig lærebøker i samisk språk. Målet har vært å få lærebøker for flere nivåer frem til videregående nivå. Fortsatt finnes det ikke grunnbøker på samisk innenfor alle fag og klassetrinn slik vi synes er helt nødvendig.

 

Når det gjelder faglitteratur og læremidler er mye fortsatt ugjort. Sametinget har tidligere ikke satset så sterkt på læremidler til videregående opplæring eller høyere utdanning. Dette er en stor utfordring for de utdanningsinstitusjonene og de faglærerne som likevel vil gi elever og studenter en samisk utdanning. Om vi skal lykkes i å skape et helhetlig samisk utdanningsløp er økt satsning på utvikling av samisk skriftsspråk, formalisering av tradisjonskunnskap og utvikling av ny kunnskap om samiske forhold viktige forutsetninger.

 

Med den pågående skolereformen ”Kunnskapsløftet”, vil det foreligge nye læreplaner for grunnopplæringen helt frem til videregående nivå. Med nye læreplaner er det også klart at det stilles krav om nye læremidler. Vil det samiske innholdet i de nye læreplanene være mer konkretisert enn tidligere? Vi venter fortsatt på at egne samiske læreplaner vil foreligge i nær fremtid.

 

Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening en viktig samarbeidspartner

Det er komplekse krav til litteratur og læremidler for videregående nivå og høyere utdanning, men det er ikke tvil om at skolene oppfordres til å lokalisere ”gode læringsarenaer”. I dette ligger også behovet for mangfoldig og gjerne digitalisert litteratur. Vi tror SFS er en viktig partner i arbeidet med å forme morgendagens samtidslitteratur. SFS ønsker blant annet at det satses på flere former for støtteordninger for samiskspråklig litteratur.

 

NSR har startet opp konsultasjon med ulike interessegrupper som arbeidsform i inneværende sametingsperiode, og dette vil vi fortsette med i kommende  periode. Gode eksempler er de løpende samarbeidsavtalene med fylker, konsultasjonsordninger med sentrale myndigheter samt duodjiavtale og kunstneravtale. Dette er dialogbaserte politiske arbeidsformer som gir bedre mulighet for deltakelse fra de berørte parter. Vi mener det må kunne være mulig å føre slike dialoger med forlag, forfatterforeninger og andre relevante aktører slik at vi kan forme en litteraturpolitikk for morgendagen.

 

Bredt arbeid for fremtiden

I forrige periode sørget NSR for at det ble etablert litteraturstipend for unge. Vi jobbet gjennom perioden for å øke økonomiske rammer innenfor alle kulturfelt. I kommende periode vil NSR jobbe for å skape en større vitenskapelig arena for samisk språk. I dette arbeidet inngår det å stimulere forskere til å bruke samisk som forskingsspråk og å utvikle og å bevare samiske termer. Også arbeid for å sikre språklig infrastruktur er et klart definert satsingsfelt for NSR. Vi arbeider med utviklingav korrekturprogram og andre hjelpemidler innen IKT, for bruk av samisk i skriftlig og muntlig form. Vi vil også arbeide for at andre kommunikasjonsformer, f.eks. bruk av mobiltelefon, legges bedre til rette for bruk av samisk språk.

 

NSR vil i kommende sametingsperiode  blant annet arbeide for å:

- stimulere til modernisering og økt etterspørsel av samisk litteratur

- gi samiske forfattere mulighet til å jobbe med litteratur på heltid

- sikre at innkjøpsordningen for samisk litteratur opprettholdes og utvides

- sikre at samisk litteratur som gis ut med offentlig støtte gjøres tilgjengelig for alle

- gjøre samisk litteratur tilgjengelig ved alle bibliotek

- øke utgivelsen av samisk litteratur for barn og unge

 

Stem fortsatt NSR til sametingsvalget!

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S