!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Turistfiske og næringsfiske
- En stor debatt om turistfiske har versert i nordnorsk media den siste tiden. Turistfisket utgjør en betydelig størrelse, ikke bare i forhold til at dette fisket genererer ekstra inntekter, men også i forhold til at uttaket av fisk er betydelig. I lys av denne situasjonen er debatten om prioritering mellom yrkesfiskere og turistfiske/rekreasjonsfiske interessant, skriver Gunn Britt Retter (NSR/ SáB) i et leserinnlegg. 

Publisert: 18.08.2005

Av NSRs/ SáBs førstekandidat i Valgkrets 1 - Varanger 

Gunn-Britt Retter  

Tlf. 913 59 222 

 

Turistfiske eller næringsfiske

 

Geir Ove Ystmark (V) har forslått å gi turistene av fiskernes kvoter. Erna Solberg (H) sier til media 2. august at "det vil virke fiendtlig å stoppe turistene for å kontrollere fisken de har i fryseren" når hun konfronteres med at norske myndigheter ellers ser ut til å være kontrollivrige nok når det gjelder næringsfisket. Ekspedisjonssjef i fiskeri- og kystdepartementet Johan Williams sier til NRK 29.07. at "Fiskerimyndighetene kan komme til å velge turistfiske framfor tradisjonelt fiske enkelte steder på kysten - ut fra ressurshensyn." Williams begrunner denne oppsiktsvekkende uttalelsen med at "turistfiske gir størst lønnsomhet".  Også forskere som Turid Borch mener at turistfiske gir større verdiskapning.

 

Det er mulig at inntekter som følge av turistfiske gir stor grad av verdiskapning. Likevel er det av største viktighet for kystsamfunnene å ta opp til debatt hvordan disse ulike formene for ressursuttak skal forvaltes. Den permanente bosettingen med levende norske og sjøsamiske samfunn langs kysten er en del av vår felles kulturarv. I sjøsamiske samfunn er fjordfiske både en næring, kultur og en livsstil. De tradisjonelle sjøsamesamfunnene er under kontinuerlig press. For oss som bor i slike samfunn, vil reguleringer som ytterligere favoriserer store trålere og større markedskrefter kunne bety kroken på døra for bosetting og øvrig næringsliv i sjøsamebygder.

 

Derfor er det også snakk om et verdivalg når både toppbyråkrater, toppolitikere og forskere danner allianse til fordel for mengdefisketurisme. Selv om sterke krefter nå tar til ordet for å desimere små kystsamfunn fullstendig, så må det være klart at dette verdivalget kan ikke samarbeidslista NSR/SÁB i Varanger stå for. Vi mener at Sametinget og vi som bor i kystsamfunnene må være de viktigste premissleverandørene for den reguleringspolitikken som føres med tanke på prioritering av grupper i forhold til ressursuttak i våre områder.

 

Samisk turistfiske

 

Selvsagt betyr ikke det at turistfiske skal opphøre. Tvert om, så finnes det meget gode eksempler på at dette fisket kan være en vesentlig sysselsetter også for folk som bor i de sjøsamiske samfunn. Ett slikt eksempel er turistfisket etter kongekrabber som er blitt en kjempesuksess. Her er også vi interessert i at denne fremmede arten beskattes i større grad. Kongekrabben er en fremmed art i norske farvann. Vi har sett bilder av en steinørken på bunnen av Varangerfjorden som følge av krabbeinvasjonen. Små båter får også mulighet til krabbekvote, men krav om godkjenning av fartøyet kan likevel begrense små båters reelle mulighet til å ta del i dette innbringende fisket. Når det gjelder turistfiske etter krabber, er det for NSR/SÁB viktig at alle små båter får krabbekvote og at utstyret tilpasses til mindre båter.  Noen av disse vil kanskje drive med turistfiske også. Det er plass til mange små aktører, hvis de store ikke tilgodesees med alt.  

 

Hvem har makta til å definere?

 

Denne debatten handler om definisjonsmakt. Toppolitikere, forskere og embedsmenn som virker sterkt i samme retning er en skremmende konstellasjon. For oss som befolker Varanger vil det være av avgjørende betydning for fremtidig utvikling at vi får delta i arbeidet med å legge premissene i forhold til den fiskeripolitikken som føres. Erfaringsbasert kunnskap er kanskje den aller viktigste formen for beslutningsgrunnlag når alt kommer til alt. Både departementer, vandrehallen på Stortinget og Universitetet i Tromsø ligger langt borte fra den erfarte virkelighet som folk her bygger sin tru og viten på. Vi mener at Sametinget er en meget viktig aktør i å sikre våre små kystsamfunn fotfeste fremover.

 

Stem Várjjat Sámeálbmot Lihttu NSR / SáB til sametingsvalget!

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S