!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Hilsen under markeringen av 140 års dagen til Henrik Kvandahl
Sametingspresident Sven-Roald Nystøs hilsen under markeringen av 140 års dagen til samepioneren Henrik Kvandahl i Ballangen 25.06.2005

Publisert: 08.08.2005

Kjære ordfører, jubilanter, gjester!

 

Det er en stor glede for meg å være tilstede her under minnemarkeringen av samepioneren Henrik Kvandahl. Jeg vil på vegne av Sametinget takke for invitasjonen.

 

Takk til dere som har stått bak arrangementet. Jeg vet at det er en stor grad av entusiasme som skal til for å få til en slik markering vi i dag er med på. Det er nok slik at de som har stått på for å få til denne markeringen av Henrik Kvandahl ikke har gjort det for vinning av noe slag, men i kraft av den glede og stolthet de føler for det arbeidet han gjorde i den tida han levde.

 

Henrik Kvandahl var en pioner på den samepolitiske arena. Han var en banebryter og foregangsmann som arbeidet iherdig for å fremme samisk språk og kultur her i området i en tid da det ikke var lett å få gehør for samiske saker. Det var i en tid da fornorskingspolitikken var på sitt sterkeste i Norge. I landet vårt, og spesielt i disse områdene vet vi at denne politikken har gjort ubotelige skader for vårt folk og vår kultur.

 

Det er i grunnen nokså utrolig at vi til tross for denne harde fornorskingen, fremdeles kan si at samisk kultur har overlevd. Det er ikke minst takket være den iherdige innsatsen som ble gjort av slike pionerer som Henrik Kvandahl. Derfor er dagen i dag også en dag for takknemlighet. Vi har grunn til å være takknemlig for den innsatsen som ble gjort. Dette arrangementet og denne markeringen av Henrik Kvandahl synes jeg er en fin måte å vise respekt for og anerkjennelse av hans arbeid for å fremme samiske saker og samiske interesser. Jeg håper at denne markeringen av historie og en svunnen tid, samtidig kan være utgangspunktet for - og begynnelsen til fornyet oppmerksomhet om samisk identitet, språk, kultur og samfunnsliv i Ballangen. Jeg har vært med mange steder i dette landet i forbindelse med fornyet interesse for samiske forhold blant befolkningen. Det begynner alltid i det små med noen ildsjeler, men etter hvert har flere og flere vist interesse og deltar.

 

Tidligere hørte vi at det samiske stort sett var i veien for utviklingen av samfunnet. Nå er dette snudd på hodet både av sentrale, nasjonale og delvis kommunale myndigheter, samt i store deler av befolkningen i dette landet. I dag er det samiske noe positivt som ikke står i noen motsetning til det norske. Med utgangspunkt i samisk kultur utvikles det i dag samiske institusjoner med mange arbeidsplasser. Og i vår moderne globale tidsalder, søker også samisk ungdom til faglig interessante arbeidsplasser. Samisk språk og kultur står heller ikke i noen motsetning til å kunne delta i internasjonal sammenheng, faktisk er det heller en fordel i det å kunne forstå andre kulturer og samfunn.

 

Jeg gleder meg til å følge de foredragene og presentasjonene vi nå straks skal få høre om Henrik Kvandahl og hans virke. Jeg gleder meg til å få et mer inngående kjennskap til hans liv og til de ting han utrettet i den tida han levde. Det er viktig å kjenne sin historie, og historien om Henrik Kvandahl er en del av historien som  alle vi som er samer skal være stolte av, og de av dere som er hans slekt og hans etterkommere skal være spesielt stolte av. Han var forutseende og viste mot ved å stå på for en sak som storsamfunnet og majoriteten av befolkningen ikke anså å ha noen verdi i hans samtid. Dette er heldigvis endret i dag.

 

Til slutt vil jeg ønske dere lykke til med det videre arrangementet i dag og med det arbeidet som står foran oss alle med å få satt fokus på Henrik Kvandahl og det arbeidet som han sto i bresjen for til fremme av samisk språk og kultur. Jeg ser fram til at det utvikles et senter her i Ballangen, slik at framtidige generasjoner får informasjon om og kan ta del i Henrik Kvandahls viktige virke.

 

Takk for oppmerksomheten!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S