!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Rett til morsmålet
Norske Samers Riksforbund har ved flere anledninger tatt opp saken om voksnes muligheter og rettigheter til å lære samisk. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo etterlyser nå svar fra norske partier med regjeringskabal under planlegging om hva de mener om voksne samers rett til å lære samisk språk, nå når valgmilliardene ruller ut fra parti etter parti.

Publisert: 29.08.2005

Kronikk:

Aili Keskitalo, Presidentkandidat og leder av Norske Samers Riksforbund

 

Voksne samer og språket

Norske Samers Riksforbund har en rekke ganger tatt opp saken om voksnes muligheter og rettigheter til å lære samisk. Sist henvendte vi oss til i januar 2004 til utdanningsminister Kristin Clemet. Målet med henvendelsen var en koordinert satsning mot voksenopplæring i samisk språk. Det har ikke skjedd noe i saken siden vi sist tok dette opp. I disse dager når valgmilliardene ruller ut fra parti etter parti, ønsker jeg svar på hva norske parti med en regjeringskabal under planlegging mener om voksne samers rett til å lære samisk språk.

 

Voksenopplæring etter loven

Voksne har rett til opplæring både på grunnskole og videregående skoles nivå etter nærmere regler i opplæringsloven. Kommuner og fylkeskommunene har ansvar for å tilpasse og å tilrettelegge opplæring for voksne i henhold til loven. Etter nærmere regler kan de kunnskapene, holdningene og ferdighetene en voksen har skaffet gjennom arbeidslivet, ulike opplæringstiltak, organisasjonsliv og samfunnsliv for øvrig tas med i en realkompetansevurdering som kan gi et kortere utdanningsløp for voksne. Dette er rettigheter som også gjelder for den samiske delen av befolkningen.

 

Mange samer har i sitt møte med norsk skolesystem følt seg fremmedgjort, overkjørt og latterliggjort. Frem til krigen var fornorskingspolitikken et uttalt mål i skolen. Med slike opplevelser i skolesekken, har videre utdanning i realiteten vært umulig for mange samer. Mange undersøkelser har vist at det er gitt dårlig informasjon om voksnes rett til opplæring helt frem til videregående nivå. Når det gjelder den samiske befolkningsgruppa er lite eller ingenting gjort for å informere denne gruppa spesielt, enda man kan tenke seg at retten til opplæring kan være av særlig interesse for voksne samer. Dette må være et innsatsfelt som presiseres i samarbeidsavtaler med fylker og også kommuner etter hvert.

 

Voksnes rett til samisk språk

Med rettighetsfestingen av voksnes rett til videregående opplæring i 2000, er tiden for lengst kommet til at voksnes rett til samisk opplæring også settes i system. Utdannings- og forskingsdepartementet og Sametinget må ta dette opp til vurdering så snart som mulig etter valget. For det første er det viktig å definere og formulere satsingen på at voksne samer skal få lære samisk. Det er skammelig at Norge, som liker å titulere seg som en "utdanningsnasjon", ikke har kommet lengre når det gjelder oppgjøret med en skolepolitikk som har kostet alt for mange både samekulturen, hjertespråket og selvfølelsen. Både alfabetisering og språkopplæring på alle nivå er påkrevd.

 

Samiske språksentre en viktig rolle

Det er etter mitt syn avgjørende at ansvaret for satsingen legges til instanser som allerede håndterer voksenopplæring i dag. Vi vet at tilpasning for voksne i opplæringssammenheng må skje på basis av komplekse pedagogiske plattformer. Praktisk tilrettelegging er et annet viktig forhold. Samtidig må utstrakt samarbeid med de instansene som har samisk språk som satsningsfelt konstitueres. Jeg mener at de samiske språksentrene bør ha en førende rolle i dette, samtidig som kommuner og fylkeskommuner bærer det økonomiske ansvaret.

 

Forskings- og utviklingsarbeid når det gjelder voksnes læring av samisk språk må intensiveres i samarbeid med utdanningsinstitusjoner på høyere nivå. Arbeidstakersiden må tas med i arbeidet med en slik koordinert satsning. Vi må sikre utvikling av læremidler spesielt tilpasset voksne. Nettbaserte studietilbud i samisk språk må videreutvikles, slik at det kan bli realitet over voksnes reelle mulighet til å få opplæring i samisk språk. Det er et vesentlig poeng at den enkelte ikke må bære kostnadene ved slik opplæring selv.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S