!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Forhandlingene om ny reinbeitekonvensjon må gjenopptas

NSRs toppkandidat i Sør Troms, Ann-Mari Thomassen mener at forhandlingene mellom Norge og Sverige om ny Reinbeitekonvensjon må gjenopptas snarest. "Statene må bære ansvaret for at situasjonen er så tilspisset som den er i dag" sier Ann-Mari Thomassen.Publisert: 08.08.2005

NSRs toppkandidat i Sør Troms, Ann-Mari Thomassen mener at forhandlingene mellom Norge og Sverige om ny Reinbeitekonvensjon må gjenopptas snarest. "Statene må bære ansvaret for at situasjonen er så tilspisset som den er i dag" sier Ann-Mari Thomassen. "Forhandlingene må gjenopptaes snarest og føres slik at Sametingene i Norge og Sverige er aktive parter i å løse den fastlåste situasjonen."

 

Sametingene må være aktive deltakere i forhandlingene mellom Norge og Sverige
Den grenseoverskridende reindriften er i aller høyeste grad et samisk anliggende på tvers av riksgrensene, og det er derfor av stor betydning at Sametingene i Sverige og Norge får reelle muligheter til å ta aktivt del i prosessen om å få løst den fastlåste situasjonen knyttet til den grenseoverskridende reindriften i Norge og Sverige.

Gjenoppta forhandlingene!
Hvem som innehar de juridiske rettighetene til beiteområdene må sannsynligvis avklares rettslig, og dette er en prosess som nødvendigvis vil ta tid. Reindriftsnæringen i begge land fortjener at ansvarlige parter trer sammen nå i nær framtid for å få til en løsning. Forhandlingene mellom statene må gjenopptas. Den norske og svenske stat må være med å bære ansvaret for den situasjonen som har oppstått, og må nå bidra til at Sametingene i begge land kan ta aktivt del i prosessen framover.

Statlig ansvar
Dette er en vanskelig sak. Det er mange prinsipielle sider vedrørende den grenseoverskridende reindriften som bør belyses. Det er uriktig å slenge ut påstander om at

"svenske samer har rein på ulovlig beiting i Norge". Faktum er at samer på svensk side har brukt området fra gammelt av og hevder nå bruksrettigheter basert på aller tids bruk. På den annen side har man reindriftssamene på norsk side som av staten fikk lov til å flytte med sine reinflokker til området fordi området "angivelig" var ledig. Til syvende og sist er samer på tvers av grensene offer for statenes politikk, og statene må bære ansvaret for at situasjonen er så tilspisset som den er i dag.

Det er ganske utrolig at Norge løser dette ved å videreføre reinbeitekonvensjonen av 1972 uten å konsultere sitt urfolk om sakens anliggende!

Mer informasjon om Ann-Mari Thomassen: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9378

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S