!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ny fiskeripolitikk gir 2500 nye arbeidsplasser!
Vår fiskeripolitikk vil kunne skape minst 2-3.000 nye arbeidsplasser. Svært mange av disse vil komme i sjøsamiske områder, uttaler Tor Mikalsen, sametingskandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Nord-Troms. Kontakt: Tor Mikalsen, tlf. 99 32 67 44

Publisert: 28.08.2005

-          Norge fører i dag en distriktsfiendtlig og ulønnsom fiskeripolitikk. Det er et direkte ran av kystbefolkningens ressurser å gi så store kvoteandeler til havflåten og kvotebaroner som det gjøres i dag. Dersom vi derimot overfører kvoteandeler fra havflåten til kystflåten og tilbakefører torskekvoter som Norge bytter bort, vil dette gi anslagsvis 2.500 varige nye arbeidsplasser i fiskeriene.

Dette er nesten like mange som antallet heltidsfiskere i Troms og Finnmark til sammen.

 

Antall fiskerårsverk ved omfordelingen mellom hav og kyst kan en komme fram til ved å regne på budsjettnemnda for fiskeriene sine lønnsomhetsundersøkelser. Der finner en både kvotegrunnlag og antall ansatte innen de ulike flåtegruppene.

-          Tallet på 2500 nye arbeidsplasser må anses som minimumstall fordi en også kan omfordele andeler av totalkvoten fra hyse, sei og andre arter, mener Mikalsen.

 

I tillegg til dette vil økning av antallet fiskere og kystbåter gi store ringvirkninger ved at det skapes mange distriktsarbeidsplasser på land.

-          Tidligere ble det regnet med at hver arbeidsplass i kystfisket ga tre-fire arbeidsplasser på land. Ved en faktor på tre kan vi med andre ord få 10.000 nye arbeidsplasser med ganske enkle fiskeripolitiske grep.

 

NSR er ikke alene om å fronte en slik dreining av fiskeripolitikken. Sametingets melding om fiskerier, Kystfiskarlagets forvaltningsmodell, rapporter fra Naturvernforbundet og artikler fra flere forskere peker alle i samme retning. Til og med Fiskeridirektoratet sier i konsekvensutredningen for Lofoten og Barentshavet at ”Dersom fangstmengden holdes konstant og en økt andel av dette tas av kystflåten, vil det være ressursøkonomisk fornuftig..”. 

-          For meg er det derfor helt ufattelig at den rådende fiskeripolitikken får lov til å fortsette. Dagens politikk med stordriftstenkning er både umoderne, ressursfiendtlig og lite samfunnsøkonomisk. Men verken dagens regjering eller arbeiderpartiet har til nå tatt dette inn over seg, sier Mikalsen.

 

I tillegg til å overføre kvoteandeler jobber NSR for å opprette en samisk fiskerisone der lokalbefolkningen skal gis prioritet i ved eventuell knapphet på ressurser.

-          Jeg kjenner til flere som er interessert i å starte med fiske om muligheten byr seg. Verdiskapningen må bli igjen på kysten og ikke forsvinne på Oslo børs, fastslår Mikalsen.

---------------------------------------------------------

  

Kilder:

 

Utredning Barentshavet – Lofoten, Fiskeridirektoratet: 2004, s. 107

http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/ressursforvaltning/utredninger/hoeringsutkast_til_utredning_av_fiskeri_i_omraadet_lofoten_barentshavet

 

Torskekvotene for 2005: http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/ressursforvaltning/sakspapirer_og_referater/reguleringsraadet_30_november_1_desember_2004/vedtak_sak_11_2004

 

Lønnsomhetsundersøkelser fra Budsjettnemnda for fiskeriene 200:

http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/1134/6445/file/fiskefartoy02.pdf

 

Hvordan øke verdiskapingen av fiskeressursene? T. Trondsen og T. Vassdal UITØ 2005

http://draugen.nfh.uit.no/~torbjorn/Forskning/Kvoteforvatning/verdiskapning_flate_tt_tv.pdf

 

Sametingets melding om fiske som næring og kultur i kyst- og fjordområdene 2004

 

Reguleringsmodell fra Norges kystfiskarlag 2002, s. 18

http://www.norgeskystfiskarlag.no/R-m-okt02.pdf

 

Hvitebok for norske fiskerier 2003 Norges Naturvernforbund, Barentshavkontoret, s 25.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S