!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ingen samer i entreprenørsatsning
Kirsti Guvsám, NSR 2. kandidat i Sør-Norge
NSRs unge 2.kandidater vil sikre en satsning på ungt samisk entreprenørskap hvis de blir valgt inn på Sametinget den kommende perioden. - Vi er sjokkert over at det ikke finnes samisk representasjon i styrene, verken på nasjonalt nivå eller fylkesnivå i den nasjonale satsningen Ungt entreprenørskap, sier Kirsti Guvsam, 2. kandidat for NSR i Sør Norge.

Publisert: 18.08.2005

Samisk ungt entreprenørskap

 

Det snakkes mye om entreprenørskap for tiden. Bedriftsetablering blir stadig viktigere når antallet offentlige arbeidsplasser er stabilt og mange har høyere utdanning. Erfaringer med Ungt entreprenørskap viser at rundt 20% (mot 4% normalt) av de unge som har erfaring med elevbedrifter gjennom skolegang, er tilbøyelig til å starte opp egen bedrift når de er ferdig med skolegangen. Gjennom elevbedriftene har de fått kjennskap til prosessen med å starte og å drive egne bedrifter, noe som gjør veien litt kortere inn i egen arbeidsplass når tiden er kommet. I den samiske bygda Musken i Tysfjord har det blitt drevet elevbedrift ved barneskolen i ti år, minst. Elevbedriften har også vært en suksess for de unge bedriftseierene.

 

Ikke samisk representasjon – egen samisk gren av Ungt entreprenørskap

 

Ved gjennomgang av styrene i Ungt Entreprenørskap i fylkene, finner vi ikke en eneste representant som er oppnevnt fra samiske bedrifter, kunnskapsinstitusjoner eller samiske hovedorganisasjoner. Det betyr at satsningen primært styres utenfor den samiske offentlighetens deltakelse. Informasjonen på nettsidene finnes ikke på samisk. Det er ikke tilsatt samiske koordinatorer i satsingen. Det er ikke samisk representasjon i landsstyret i Ungt Entreprenørskap. Sametinget er ikke nevnt som en av samarbeidspartnerene i satsningen.

 

På tross av dette finnes altså noen få samiske ungdomsbedrifter. Om samisk næringsliv skal utvikle seg med tanke på nyetablering og innovasjon samt resultere i stabile etableringer, må en egen samisk gren av satsingen etableres. - Det samiske samfunnet kan ikke stå uten medvirkning i en av de største innovasjonssatsningene for unge mennesker i moderne tid, uttaler NSRs 2. kandidat i Sør-Norge, Kirsti Guvsám.  

 

- Som unge sametingsrepresentanter vil vi jobbe for å sikre samisk representasjon i denne nasjonale satsningen, uttaler NSRs ungdomskandidater. NSR ungdommene mener at byer og samiske omstillingskommuner med primærnæringer under krav til nyorientering spesielt har behov for en entreprenørsatsning som forener kunnskapsmiljøer og næringsaktører i arbeidet med å skape nye arbeidsplasser i Sápmi.

 

Gode intensjoner – men ingen konkrete resultater

 

I St.meld. nr. 33(2001-2002), Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken står det:

Potensielle nyskapere skal være hovedmålgruppen for de selektive næringsrettede distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene. Økt evne og vilje til nyskaping blant unge jenter og gutter er en viktig strategi. Regjeringen styrker derfor arbeidet med entreprenørskap i utdanningssystemet, blant annet ved å gi organisasjonen Ungt entreprenørskap bedre rammebetingelser.”

 

Egen samisk ung entreprenørskapssatsning

 

NSRs 2. kandidater mener at denne ambisjonen bør fortsatt være i fokus fremover. - Vi vil sammen med resten av NSR-gruppa på Sametinget sikre at en egen samisk ung entreprenørskapssatsning kommer på plass i den kommende perioden, sier ungdomskandidatene.

 

Samisk næringsutvikling må forankres i samisk samfunnsliv og grunnlegges på samiske premisser. - Når organisasjonen Ungt Entreprenørskap har fått forbedrede rammevilkår undrer vi oss på hvorfor ikke samisk entreprenørskap er formalisert innenfor satsningen. Dette eksempelet viser at det er stort behov for unge sametingsrepresentanter, uttaler NSRs unge 2. kandidater i Sør-Norge, Sørsameområdet, Midtre-Nordland og Sør-Troms.

 

 

Mer om Ungt entreprenørskap: http://www.ue.no/

 

Oppdatert valginformasjon


 

Kontaktpersoner:

Kirsti Guvsam, 2. kandidat for NSR i Sør Norge kretsen – mob.tel. 908 35 649

Ellinor Marita Jåma, 2.kandidat for NSR i Sørsamekretsen – mob.tel. 916 13 460

Miriam Paulsen, 2.kandidat for NSR i Midtre Nordland – mob.tel. 976 17 377

Susanne Amalie Andersen, 2.kandidat for NSR i Sør Troms – mob.tel. 928 35 649

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S