!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ordførerne må jobbe politisk med markesamiske saker.

 I lys av det kulturtilbudet som Markomeannu leverte og den rekordoppslutningen årets Markomeannu førte til, er det betimelig å spørre ordførere i ETS i forkant av møtet med kommunal og regionalministeren Erna Solberg 5. august.

 Er den markasamiske kulturen en viktig del av ETS- regionen og som ordførere vil målbære overfor ministeren på møtet spør NSR`s 1.kandidat i Sør-Troms Ann-Mari Thomassen.Publisert: 04.08.2005

Ordførerne må jobbe politisk med markesamiske saker.

 

I lys av det kulturtilbudet som Markomeannu leverte og den rekordoppslutningen årets Markomeannu førte til, er det betimelig å spørre ordførere i ETS i forkant av møtet med kommunal og regionalministeren Erna Solberg 5. august.

 

Er den markasamiske kulturen en viktig del av ETS- regionen og som ordførere vil målbære overfor ministeren på møtet spør NSR`s 1.kandidat i Sør-Troms Ann-Mari Thomassen.

 

Har registrert gjennom media at det er 12 punkter som ordførerne har prioritert å diskutere med ministeren om. Ingen av de 12 punktene berører samiske spørsmål.

 

Samiske spørsmål generelt bør så absolutt være saker som ordførere ønsker å drøfte når det berammes møter med statsråder. ETS-kommunene består av to folk, der samer er det ene folket. Det burde dermed være en selvfølge at man også drøfter særskilte utfordringer som har betydning for den samiske befolkningen uten at det er nødvendig å be om innspill.

Realisering av Várdobáiki samisk senter er bare et av mange utfordringer i regionen. Særskilte tiltak for utvikling av samiske næringer og samisk språk er andre viktige saker. Hvordan tilrettelegge helsetjenestene overfor de samiske brukerne er et annet tema.

Orføreren savnet initiativ fra samisk hold  i forkant av møtet. Jeg ser så absolutt behovet for et forum hvor samiske spørsmål kan drøftes og tas tak i. I min periode som sametingsrepresentant  har jeg savnet en arena der samepolitisk nivå og kommunalt politisk nivå kan møtes som likeverdige parter for diskusjoner og samordning av politikk innenfor saker som angår samene i kommunene.
Å etablere et formalisert samarbeid mellom Sametinget og kommunene er en oppgave som NSR vil prioritere i neste periode.

 

Ordførere kan bidra til å realisere Vardobaiki Kulturhus

Bjørnar Pettersen (H), ordfører i Tjeldsund, bør være vel kjent med målsettinga om en realisering av Vardobaiki Kulturhus i og med at han har vært direkte involvert i tidligere prosjektgruppe. Jardar Jensen(H), ordfører i Evenes, sitter i nåværende styre for Vardobaiki, etter forslag fra den IBSS-NSR, nettopp fordi ordførerne er gjerne de personer som er i direkte kontakt med politisk nivå i fylkene og nasjonalt sammenheng. Skal vi få til en realisering av Vardobaiki kulturhus, ja så fordrer det at ordførere er med på å sette i gang noen politiske prosesser gjennom de kanaler de har innflytelse på.

 

De lykkes i sør – gjennom samarbeid

Et konkret eksempel: Samien Sitjie , det sørsamiske kultursenteret, er prioritert på Statsbudjsettet for 2006, nettopp fordi Snåsa kommune og Sør-Trøndelag fylke i samarbeid med Samien Sitjie sammen la grunnlaget for at statlige myndigheter følger dette opp gjennom statsbudsjettet.

 

Manglende arenaer for samordning av politikk

Regionen Sør-Troms/Nordre-Nordland omfatter områder med en stor samisk befolkning. Det er i kommunene samene bor og kommunene har sjølsagt et ansvar også for den samiske befolkningen. I min periode som sametingsrepresentant har jeg savnet en politisk arena der samepolitisk nivå og kommunalt nivå kan møtes som likeverdige parter for diskusjoner og samordning av politikk innenfor saker som angår samene i kommunene.

 

God samhandling nasjonalt, et mål også for oss lokalt

NSR hadde et godt samarbeid med Høyres statsråder under Finnmarksloven. Dette tyder på at i framtidig samarbeid vil Høyre også være en samarbeidspart. Etter NSRs syn ser vi det som nødvendig at et ytterligere samarbeid må utvikles mellom kommunene og Sametinget i saker som angår samene.

 

Ann-Mari Thomassen Tlf. 900 57 123

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S