!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Uheldig å koble samiskhet til rusmisbruk
Alle tiltak som kan bekjempe rusmisbruk er positive. - Men uttalelsene i Fremover fra Læigas Samiske forening, et lokallag av Samenes folkeforbund og initiativtakerne bak IPADAM, er uheldige fordi de direkte kobler samiskhet til rusmisbruk, sier NSRs 2. kandidat i Nordre Nordland, Roger Pedersen (97062344).

Publisert: 22.08.2005

Siv Kvernmo, psykiater og avdelingsoverlege ved UNN i Tromsø, deltok på seminar på Riddu Riddu festivalen i Kåfjord i Nord-Troms i sommer, og presenterte der en omfattende forskning blant nordnorsk ungdom. Forskningen viser at rusmisbruk er jevnt fordelt blant norsk, samisk og kvensk ungdom i Nord-Norge. Samer er heller ikke overrepresentert i selvmordsstatistikken, til tross for at dette er det menigmann tror.

Norske Samers Riksforbund mener at tiltak for å motvirke økt rusmisbruk må intensiveres. - Spesielt må rusmisbruk blant samisk ungdom motvirkes, uttaler Roger Pedersen, NSRs 2. kandidat i Nordre Nordland. Pedersen sier at NSR vil arbeide for å sikre alle samiske brukere tilgang på helse- og sosialtjenester tilpasset brukernes behov og kulturelle bakgrunn. - NSR  ser behovet for at samfunnet legger inn større ressurser i forebyggende arbeid mot bruk av rusmidler, og utvider rusfrie tilbud for ungdom i nærmiljøene, sier Roger Pedersen.

 

Pedersen veklegger at NSR ser det som særs viktig at profesjons- og grunnutdanningene i helse- og sosialsektoren styrkes ved at kunnskap om flerkulturelle og flerspråklige forhold inkluderes i utdanningen.

Roger Pedersen mener at det er viktig at helsepersonell og befolkningen forøvrig har et nyansert og sant bilde av rusmisbruk i Nord-Norge. - Myten om at samer er overrepresentert blant rusmisbrukere lever dessverre i beste velgående, også blant samer selv. Dette viser behovet for kompetanseheving på alle plan, noe NSR vil arbeide aktivt for gjennom Sametinget, sier Pedersen.Stem NSR til sametingsvalget!

Kontakt: Roger Pedersen rogerpd@online.no Mobil 97062344

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S