!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Beitekonflikter i havet?
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo og 1. kandidat i Alta/ Kvalsund John Harald Skum ønsker mer forskning på miljøkonsekvenser av fiskeoppdrett, og for å styrke fjordfiskernes stemme i dialogen med andre næringer og forvaltningen. -Havbruk er en stadig større og viktigere næring for kysten, men vi må ikke lukke øynene for at denne næringa kan ha konsekvenser for andre næringer, skriver de i et leserinnlegg

Publisert: 10.08.2005

Av John Harald Skum, 1.kandidat på NSR-lista i Alta/Kvalsund og Aili Keskitalo, NSRs presidentkandidat

 

I Alta har lokale fiskere kjempet for at en eneste fjordarm av Altafjorden, Skillefjord, skal være oppdrettsfri sone. Man ønsker en referanse til alle andre fjordarmer der det drives oppdrett, for å kunne si noe om konsekvensene oppdrettsvirksomhet har for fjordmiljøet og for kysttorskens gyting. Derfor er det er kommet innsigelser fra lokale fiskarlag for fornyelse av midlertidig konsesjon i Skillefjord. Saken er foreløpig ikke ferdig behandlet i Fiskeridirektoratet.

 

Havbruk er en stadig større og viktigere næring for kysten, men vi må ikke lukke øynene for at denne næringa kan ha konsekvenser for andre næringer. Kyst- og fjordfiske er en næring som tradisjonelt har utgjort det viktigste grunnlaget for sjøsamisk kultur i Nord-Norge, og fortsatt danner mye av grunnlaget for bosetning i mange kystsamfunn, også i Altafjorden. Kyst- og fjordfisket er under kraftig press fra flere hold, også sittende og tidligere regjeringers fiskeripolitikk. Konsekvensene av oppdrettsvirksomhet i fjordene utgjør en del av dette presset. Likevel har satsningen på forskning omkring konsekvensene av oppdrettsvirksomhet i fjordmiljøer vært altfor liten. Det betyr at lokale fiskeres observasjoner og erfaringer ikke dokumenteres og ikke er med på å danne grunnlag for forvaltningen av fjordmiljøene. Dette må det gjøres noe med!

 

Interessemotsetninger mellom fjordfiske og havbruk har en parallell i interessemotsetninger mellom reindrift og etablering av nye næringer. De samme områdene blir forsøkt brukt av ulike parter, og det er ikke smertefritt. NSR er ikke motstandere av havbruk og andre nye næringer. I dagens og morgendagens Nord-Norge trenger vi flere arbeidsplasser enn primærnæringene kan by på i dag. Derfor er det viktig å satse på utvikling av nye næringer. Vårt budskap er likevel at utviklingen av nye næringer ikke må gå på bekostning av allerede etablerte arbeidsplasser. Da kaster vi ungen ut med vaskevannet.

 

Løsningen på dette må være dialog mellom de ulike næringene og forvaltningsmyndighetene, samt økt bevissthet og kunnskap om nye næringers konsekvenser for allerede etablerte arbeidsplasser. NSR vil på Sametinget arbeide for mere forskning på miljøkonsekvenser av oppdrett, og for å styrke fjordfiskernes stemme i dialogen med andre næringer og forvaltningen.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S