!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Om samisk styring og utvikling
- NSR tror på at råderett over ressurser, større grad av selvbestemmelse og beslutningsmyndighet for samene fører til en positiv samfunnsutvikling i nord. Vi ønsker at Sametinget skal være mye mer enn et rådgivende organ for norske myndigheters samepolitikk, skriver NSRs presidentkandidat i et leserinnlegg.

Publisert: 11.07.2005

Av Aili Keskitalo

Leder og presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR)

 

 

APs Marianne Balto Henriksen prøver i Altaposten lørdag 28.05. å basere sin valgkamp til Sametinget på sverting av sine største konkurrenter. Dette er gammelmodig valgstrategi fra AP. Man skulle ikke tro at Balto Henriksen hadde fått med seg den siste tidens samepolitiske utvikling når man leser argumentasjonen hennes. Jeg har stor tro på at de samiske velgerne kommer til å gjennomskue dette. Balto Henriksen stiller til valg for et parti som hele etterkrigstiden ikke hadde nevneverdig fokus på samiske forhold, og som har sprikt mer i samepolitiske spørsmål enn de fleste andre partier.

 

Norske Samers Riksforbund, NSR, har vært en sentral drivkraft i forhold til å jobbe for samiske rettigheter og kulturelle betingelser, fra stiftelsen i 1968 og fram til Finnmarkslovvedtaket i forrige uke. Dette vil vi fortsette med i framtiden. Vårt verdigrunnlag og vår ideologi har stått på samme trygge grunn gjennom snart 40 år – og likevel makter vi stadig å fornye og utvikle vår politikk, og rekruttere nye medlemmer og velgere.

 

Sametinget er et ungt organ, men har på 16 år nådd milepæler som forrige generasjon bare kunne drømme om. Balto Henriksen har helt rett i at NSR har en sentral rolle i identitetsbyggende arbeid i det samiske samfunnet. Alle mennesker trenger identitet og kulturell tilhørighet. NSR er derfor et godt alternativ for velgere som ønsker å utvikle det samiske samfunnet, og sikre en samisk framtid også for våre barn og barnebarn.

 

NSR har gjennom arbeidet på Sametinget bygd allianser med andre politiske institusjoner, som de nordligste fylkeskommunene. Sametinget har under NSRs ledelse fått betydelig større innflytelse over saker av betydning for det samiske folket. Et av de viktigste skrittene framover var avtalen mellom sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR) og kommunalminister Erna Solberg (H) om en ny konsultasjonordning etter mål av Finnmarkslovsprosessen. Denne avtalen er bare noen få uker gammel, og NSR mener den er starten på en ny samepolitisk æra. Ja, vi trenger samepolitisk fornyelse for å håndtere framtidens muligheter – og ja, NSR kan gi velgerne denne fornyelsen!

 

NSRs allianser stanser ikke ved norske politiske institusjoner, og heller ikke ved landgrensene. NSR er en del av et grenseoverskridende nettverk av samiske organisasjoner i nordiske land og Russland, og urfolksorganisasjoner i Arktis og resten av verden. Dette kontaktnettet er en drivende kraft og inspirasjon i vår politikkutvikling, og bidrar også til internasjonal interesse for samiske spørsmål. Dette har vært en viktig betingelse for nasjonal samepolitisk gjennomslagskraft.

 

NSR tror på at råderett over ressurser, større grad av selvbestemmelse og beslutningsmyndighet for samene fører til en positiv samfunnsutvikling i nord. Vi ønsker at Sametinget skal være mye mer enn et rådgivende organ for norske myndigheters samepolitikk. NSR mener at regional ressursforvaltning er det aller viktigste fundamentet i forhold til økt sysselsetting i området. Våre tradisjonelle næringer er arealkrevende og er under kontinuerlig press etter myndighetenes feilslåtte politikk. I kyst- og fjordområder er kystflåten desimert under offentlig reguleringsiver. Russekrabba rensker fjordbunnen  og ødelegger garn sammen med selen, mens trålere snurper inn fisken i en rivende fart. Denne politikken har AP bidratt til gjennom sine mange år med makta. NSR vil jobbe for samiske næringers rom og rett til eksistens og utvikling, og for næringsutvikling basert på nærhet til ressursene, kompetanse og kultur.

 

Sametinget er en viktig aktør i arbeidet med å vitalisere samfunnet i nord. Det dels årlig ut over 180 millioner kroner til utviklingsarbeid. Oppslutningen om samemanntallet og sametingsvalget er stadig økende. Et økende antall norske partier som stiller til valg på Sametinget viser at også de synes at rollen som vitaliseringsaktør er attraktiv og viktig. Det må bety at ikke alt kan ha gått galt under NSRs styre! Jeg oppfordrer samer til fortsatt å stemme NSR i Sametingsvalget!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S