!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Lyngen som nasjonal laksefjord
- Fiskeriminister Svein Ludvigsens uttalelser i Nordlys 2. august om at Høyre går i mot Lyngen som nasjonal laksefjord, er beklagelig, men ikke uventet fra den kanten, skriver Tor Mikalsen NSR 1. kandidat i Nord-Troms i et leserbrev, - Oppdrettsinteressene ønsker ikke nasjonal laksefjord fordi det vil hindre etablering av nye fiskeoppdrett i Lyngenfjorden

Publisert: 10.08.2005

Av Tor Mikalsen

Sametingskandidat, NSR Nord-Troms

 

NSR Nord-Troms og lokale fiskerlag frykter at en økning av oppdrettsvirksomheten vil gi en ytterligere belastning for et sårbart fjordfiske. De tre viktigste årsakene til dette er:  a) Fiskeoppdrett opptar viktige fiskeområder; b) Forsøk tyder på at innsigstorsken ikke liker lukta av oppdrettslaks; c) Oppdrett er den største forurenseren og bidragsyteren til uønsket algevekst, noe som over tid underminerer fiskebestandene.

Jeg har en klar oppfatning av at store deler av befolkningen rundt Lyngenfjorden deler våre bekymringer og er negativ til en ytterligere ekspansjon av oppdrettsnæringa. Mange mener også at dagens aktivitet allerede er for høy. Oppdretterne argumenterer med at fiskeoppdrett gir arbeidsplasser og det er jo positivt for området. Men samtidig må vi huske på at fisket i Lyngenfjorden gir grunnlag for minst dobbelt så mange arbeidsplasser som oppdrett. Ved en bedre forvaltning av fiskeressursene kan dette forholdet økes.

Oppdrettsleder Håvard Karlsen sa i Nordlys 2. august også at Lyngenfjorden er ” fra naturens side - en av verdens mest fiskerike fjorder. -Men den er også en perfekt oppdrettsfjord. Og oppdrettsnæringa må ses på som framtidsnæringa her”. Å utrope oppdrett til framtidas viktigste næring i Lyngenfjorden er ikke så rent lite arrogant. Men det er naturligvis et forsøk på å nøre opp under myten om at oppdrett et det eneste vettige vi kan bruke fjordene våre til i framtida. Tradisjonelt fjordfiske er viktig i forhold til både arbeidsplasser, bosetning og det lokale eierskap fisket innebærer. Det har også svært stor betydning at fisket er den sentrale kulturbæreren i sjøsamiske områder. Oppdrett kan aldri få en slik rolle. Dersom oppdrettsnæringa påfører fjorden de nevnte skadevirkningene, vil det imidlertid undergrave tradisjonelt fjordfiske. Å framstille en slik utvikling som nærmest noe naturgitt og positivt, tar jeg sterk avstand fra.

I tillegg til fjordfiskeinteressene har villaksen stor betydning økonomisk, rekreasjonsmessig og som naturverdi. Både Skibotnvassdraget, Manndalselva, Kåfjordelva og Signaldalselva har potensiale for å bli gode lakseelver om de riktige tiltakene iverksettes. Fortsetter utviklingen som nå er det fare for at villaksen dør ut i alle disse vassdragene. Dette har blant annet sammenheng med at det årlig fanges mellom 48 og 95% oppdrettslaks i disse elvene. Dersom Lyngen skulle bli en nasjonal laksefjord ville først og fremst Skibotnelva, men også de andre elvene ha lysere framtidsutsikter.

Selv om Lyngen ikke skulle komme med i ordningen med nasjonale laksefjorder vil NSR jobbe for å begrense oppdrettsaktiviteten i Lyngenfjorden. Når vi vet hvor mange direkte trusler og usikkerhetsmomenter oppdrettsnæringa medfører bør vi passe spesielt godt på en av verdens beste fiskefjorder.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S