!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR vil åpne Samefolkets fond
Norske Samers Riksforbund ønsker å  åpne Samefolkets fond fra årsskiftet til 2006. Pengene bør i første rekke brukes til tiltak til å styrke samisk språk. Språket er en viktig kulturbærer, uttalte NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.

Publisert: 12.08.2005

I mange samiske samfunn er det samiske språket i en svært truet stilling og det er kun noen få eldre som ennå kan samisk. Vi må også styrke arbeidet med samisk språk i områder der samisk nyttes som dagligspråk av befolkningen. Språk er kulturbærende i seg selv. Derfor er det viktig med en helhetlig satsing på å utvikle samisk språk blant samer uansett alder i alle områder der det bor samer.

Tiden er nå inne til å ta i bruk Samefolkets fond til tiltak som styrker samisk språk og kultur. Det er i dag 21,5 millioner kroner klare til bruk i fondet. De forutsetninger Sametinget satte i 2002 for å ta i mot fondet er nå oppfylt, uttalte NSR’s presidentkandidat Aili Keskitalo ved NSR’s valgkampåpning til sametingsvalget 2005 i Kautokeino.

Opprettet for å bøte på fornorskningspolitikkens skader

Samefolkets fond ble opprettet av Stortinget i 2002 til å bøte på de skader fornorskningspolitikken har medført for samisk språk og kultur. Sametinget satte da som vilkår for å kunne ta i mot fondet at;

  • Regjeringen setter i gang et arbeid for å løse saken om erstatning for de utdanningsskadelidte etter andre verdenskrig
  • Staten i samarbeid med Sametinget iverksetter et arbeid for å utvikle nye samarbeidsformer og tiltak overfor samene

NSR mener at begge vilkårene er nå oppfylt fra statens side. Stortinget godkjente i vår en erstatningsordning for eldre samer og kvener som har tapt skolegang på grunn av andre verdenskrig. I vår ble det også opprettet en avtale mellom Sametinget og Regjeringen om kosultasjonsordninger mellom statlige myndigheter og Sametinget i saker av betydning for det samiske folk. - NSR tar derfor sikte på at Sametinget godkjenner vedtektene til Samefolkets fond på det første ordinære plenumsmøte etter sametingsvalget, og at de trer i kraft så snart som mulig i 2006, sier presidentkandidat Aili Keskitalo, NSR


Kontaktperson: NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo, mobiltlf. 950 72 743

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S