!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sats på studentstipend!
Várjjat Sámeálbmot Lihttus - NSR/SáBs førstekandidat til sametingsvalget i Varanger, Gunn-Britt Retter mener at kommunene i Varanger nå må forberede seg på etableringen av Finnmarkseiendommen og Finnmarkskommisjonen. – Sats på studentstipend, foreslår Retter.

Publisert: 26.08.2005

-Vi trenger en faglig gjennomgang av lokale bruksforhold i hele Varanger, sier Retter. Finnmarkskommisjonen skal ta stilling til forhold som blant annet angår kollektive rettigheter og lokal bruk. I forhold til dette, bør kommunene i Varanger dele ut studentstipend på mastergradsnivå. Stipendene bør tildeles studenter fra de respektive kommunene som forsker på emner med lokal forankring. Oppgavene bør omhandle faktisk bruk og sedvane i forhold til arealbruk og ressursforvaltning. Andre emner kan for eksempel være bygdelagenes rolle i området.

 

Fokus på lokal bruk og lokale rettsforhold

 

- Se for eksempel på Nesseby, når kommunen har råd til å bruke sju millioner på et industribygg, må de også ha råd til å forberede seg på etableringen av Finnmarkseiendommen. Å få kartlagt og utredet lokal bruk vil være av stor interesse i denne sammenhengen. Retter viser til nabobygda Tana, og det arbeidet som lokale historikere blant annet gjør i forhold til rettsforhold i Øvre Tana. – Her har vi noe å lære i Nesseby, sier førstekandidaten til sametingsvalget i Varanger.

 

Retter ser for seg at studentstipendene bør deles ut over flere år. – Men ett krav må altså være at oppgavene fokuserer på lokal bruk og lokale rettsforhold mener Gunn-Britt Retter. Tidligere har Nesseby kommune gitt studentstipend til yrkesgrupper som det har vært særlig mangel på. Eksempler er stipend til helsearbeidere og samisk lærere. – Denne politikken bør kommunen fortsatt fastholde, og nå bør man i tillegg i en satsningsperiode stimulere til høyere grads forsking innenfor historiefaget, samfunnsforsking og juss. Etter Gunn-Britt Retters syn bør stipendene være av en viss størrelse, og studentene må også forplikte seg til å allmenngjøre kunnskapen de opparbeider i form av faglige artikler eller publisering av oppgavene på kommunens nettsider.

 


 

Kontaktperson: Gunn-Britt Retter, mob. 913 59 222

 

Gunn-Britt Retter er førstekandidat til Sametinget for Várjjat Sámeálbmot Lihttu NSR/SáB i Varanger valgkrets.

 

Pressebilde av Gunn-Britt Retter: http://www.nsr.no/Files/Kandidater/Gunn%20Britt%20Retter.jpg

Portrett av Gunn-Britt Retter: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9303

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S