!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

NSR sikrer gratis læremidler
Norske Samers Riksforbund (NSR) øker bevilgningene til samiske læremidler med 1 million kroner. - Vi må sikre at ordningen med gratis læremidler ikke går ut over nyproduksjonen, sier sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR).
Les mer her  13.05.2009
Kraftig økning til Duoddara Ráffe
Norske Samers Riksforbund (NSR) foreslår i Sametingets reviderte budsjett for 2009 å øke driftsmidlene til det pitesamiske huset Duoddara Ráffe i Beiarn med kroner 270.000,-. Det innebærer mer enn en fordobling av bevilgningen.
Les mer her  13.05.2009
Nervei-saken
Nervei saken har engasjert mange, og mye har vært sagt og skrevet. I dette leserinnlegget klargjør sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR) sitt syn på saken.
Les mer her  12.05.2009
Komitémøter på Sametinget
Sametingets komitémøter er nå i gang i Karasjok. Mandag 11. mai er satt av til gruppemøter. Møtevirksomheten avsluttes torsdag 14. mai for denne gangen.
Les mer her  11.05.2009
Keskitalo om samiske elever i Alta
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo liker dårlig at enkelte politikere i Alta samt en lederartikkel i Altaposten forsøker å legge ansvaret for samiskundervisningen i kommunene over på en liten gruppe foreldre og barn. – Maktovergrep, mener Keskitalo!
Les mer her  07.05.2009
Penger til samiske kulturminner
Sametinget har nylig tildelt i underkant av 2 millioner til 22 tiltak innenfor samisk kulturminnevern. Hovedmålet med midlene er at de skal bidra til vern, bevaring og synliggjøring av samiske kulturminner og -miljøer.
Les mer her  06.05.2009
Roser unge entrepenører
Ráissa UB er et eksempel på godt entreprenørskapsarbeid i skolen, sier Silje Muotka som er NSRs 1. kandidat til sametingsvalget i Nordre krets. Hun mener det er behov for mer samisk innhold i entrepenørskapsarbeidet.
Les mer her  04.05.2009
Penger til helsetreff og rusprosjekt
Sametingets tilskuddstyre har tildelt i overkant av 2,6 millioner kroner til prosjekter innenfor helse- og sosialsektoren. – Vi er fornøyd med å kunne yte tilskudd til så mange gode prosjekter, sier tilskuddstyrets leder Ann-Mari Thomassen (NSR).
Les mer her  29.04.2009
Bevilget penger til ungdomsbedrifter
- Det er svært viktig å gi støtte til ungdom som ønsker å etablere bedrifter, sier tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen (NSR).
Les mer her  25.04.2009
Håper på flere samiske lærere
Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, gleder seg over å høre at antall søkere til Samisk Høgskole har en kraftig økning i år. Spesielt glad er hun over at flere nå søker seg til lærerutdanningene.
Les mer her  22.04.2009
Ap svikter sjøsamene!
Norske Samers Riksforbund (NSR) mener Arbeiderpartiet nå svikter sjøsamene og kystbefolkningen på det groveste ved at man trenerer behandlingen av Kystfiskeutvalgets lovforslag om fiske i Finnmark.
Les mer her  21.04.2009
- Styrk samiske barns rettigheter!
- Samiske barns rettigheter til sitt eget språk må styrkes! Det sier 1. kandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Nordre krets, Silje Karine Muotka i en pressemelding.
Les mer her  20.04.2009
NSR-lista i Gaisi valgkrets
NSR har nominert i valgkrets 4 Gáisi. Geir Tommy Pedersen gjør come-back som sametingsrepresentant. Randi Skum fra Lenvik og Rolf Johansen fra Lyngen følger på de to neste plassene.
Les mer her  18.04.2009
11 879 000 kroner til samiske læremidler
Med disse bevilgningene er Sametinget godt i gang med å få utviklet læremidler i henhold til kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet - samisk, sier Sametingets tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen (NSR).
Les mer her  15.04.2009
Reindriftas behov for ny rovdyrforvaltning
Norske Samers Riksforbund ser behovet for en gjennomgang av politiske målsettinger og forvaltningen av rovdyr i Norge, mener sametingspresident-kandidat Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  15.04.2009
NSR-lista i Ávjovárre valgkrets
Aili Keskitalo, Kautokeino, Mathis Nilsen Eira, Karasjok, Klemet Erland Hætta, Máze og Asbjørn Andersen, Smørfjord i Porsanger topper NSRs lister i Ávjovárri valgkrets.
Les mer her  10.04.2009
Aili Keskitalo presidentkandidat til sametingsvalget
Aili Keskitalo (40) fra Kautokeino er presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSRs) ved sametingsvalget i 2009.
Les mer her  01.04.2009
NSR-lista i Vesthavet valgkrets
Ann-Mari Thomassen, Miriam Paulsen og Åge Nordkil topper NSRs liste til sametingsvalget 2009 i Vesthavet valgkrets. Norske Samers Riksforbund nominerte 23.mars 2009.
Les mer her  25.03.2009
NSR-lista i Nordre valgkrets
Silje Muotka fra Alta, Brita Julianne Skum fra Tverrelvdalen og Hallgeir Strifeldt fra Alta fra topper NSR-lista i Østre valgkrets.
Les mer her  25.03.2009
NSR-lista i Sørsamekretsen
Jarle Jonassen fra Glomås, Betty Kappfjell fra Majavatn og Per Fjällström fra Steinkjer topper NSR-lista i sørsamekretsen.
Les mer her  25.03.2009
NSR-lista i Sør-Norge
Kirsti Guvsám fikk fornyet tillit fra NSRs lokallag i Sør-Norge valgkrets. På andreplass finner vi Oslo Sámiid Searvis ivrige kulturpolitiker Lisbeth Somby og Ole Mathis Hetta, Stavanger, på tredje.
Les mer her  23.03.2009
Store ambisjoner i Østre valgkrets
Felleslista av NSR og SfP satser på å få inn 3 på Sametinget fra Valgkrets 1. Med antallet stemmer gitt til NSR og SfP ved forrige valg i valgkretsene Varanger og Tana er sjansene gode for at felleslista vil lykkes.
Les mer her  20.03.2009
Åpent møte i Porsanger
Porsanger Sameforening arrangerer et åpent møte om Sametingsvalget. Møtet er på Samisk språk- og kultursenter i Lakselv torsdag 19.03.09. kl. 18.00.
Les mer her  18.03.2009
Den nye sameretten – Sametingets grunnlag og premisser
Samerettsutvalgets forslag om den nye sameretten i Troms, Nordland og det sørsamiske området er nå behandlet i Sametinget, og om kort tid går høringsfristen ut. I den sammenheng mener jeg det gjelder å holde fast på det historiske grunnlaget for forslagene.
Les mer her  16.03.2009
Fornøyd med deler av Nordområdesatsingen
Norske Samers Riksforbund (NSR) er fornøyd med at Regjeringen har valgt å trekke fram enkelte konkrete urfolksprosjekter i strategidokumentet. De er alle viktige for utviklingen av samisk og urfolks kompetanse og kapasitet.
Les mer her  13.03.2009
Rettigheter i konflikt
Noen ganger kommer samiske rettighetene i konflikt med hverandre. Vi trenger noen nye redskaper for å løse slike interne samiske interessekonflikter, mener NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo. Kanskje kan man lære noe av andre urfolk?
Les mer her  12.03.2009
Ønsker bedre rekruttering til jordbruket
En ytterligere nedgang i jordbruket i de samiske områdene vil true næringen, som er en betydningsfull kultur- og språkarena i Sápmi. Det sa sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) da man behandlet Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene.
Les mer her  10.03.2009
Brenner for tradisjonell kunnskap!
Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR/SfP) har ved flere anledninger vist at tradisjonell kunnskap er et av hennes hjertesaker. Både bruken og ivaretakelses av den.
Les mer her  09.03.2009
Til lykke med kvinnedagen!
Norske Samers Riksforbund (NSR) sender en hilsen til alle kvinner og menn på den internasjonale kvinnedagen 8.mars. Leder Aili Keskitalo har det kommende sametingsvalget i tankene i dag, og har en utfordring til de kvinnene som nå vurderer om de skal stille på listene.
Les mer her  08.03.2009
– Samisk historie i våre egne hender!
Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, tok under forrige ukes Sametingsmøter opp utvikling av Samisk Arkiv som ny sak. – Dette handler om å få samisk historie i våre egne hender, sa hun.
Les mer her  04.03.2009
Foreslår samisk informasjonsportal
Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR) foreslår at Sametinget tar initiativ til opprettelse av en informasjonsportal hvor man samler all offentlig informasjon for samer.
Les mer her  03.03.2009
Vil fortsatt øremerke midler til psykisk helse
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) mener at det fortsatt må øremerkes midler fra departementet til det Samiske nasjonale kompetansesenteret for psykisk helsevern, SANKS. Hun har nå tatt opp saken i Sametinget.
Les mer her  28.02.2009
Samiskundervisning i Alta
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), John Harald Skum, fra Alta er opptatt av at de samiske elevene i Alta kommune må få et godt tilbud. Nå har han tatt opp saken på Sametinget, i håp om å komme frem til en løsning.
Les mer her  28.02.2009
Sametinget må bli mer offensive i forhold til kystfiskerne!
Norske Samers Riksforbund (NSR) etterlyser klare strategier fra Sametingets side i forhold til strukturendringene i kystfiskeflåten. Til nå har det Arbeiderpartistyrte sametingsrådet vært nærmest usynlige i saken.
Les mer her  26.02.2009
Vil hjelpe samiske elever
Sametingsrepresentant Synnøve Solbakken-Härkönen (NSR) har fått henvendelser fra elever og foreldre i Karasjok som er fortvilte på grunn av inntakskravene til de videregående skolene. Nå har hun brakt saken til Sametinget, i håp om å hjelpe.
Les mer her  26.02.2009
Nervei saken er alvorlig
NSR beklager at samene er satt mot hverandre i Nervei saken. Ofte påståes det at reindrifta har for stor makt og at man må endre på reindriftsloven for å verne om sjøsamiske og andres rettigheter. Dette synes Gunn-Britt Retter er på trynet!
Les mer her  26.02.2009
Forfatterstudium på samisk
Sametingsrepresentant Susanne Amalie Andersen (NSR) er bekymret for den labre interessen for samisk skjønnlitteratur. For å bøte på dette, foreslår hun å igangsette en samisk forfatterutdanning.
Les mer her  25.02.2009
Vil vite om struktureringsstrategier
Under Sametingets ”spørretime” i dag, spør sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR) om hvilke strategier sametingsrådet har i forhold til struktureringspolitikken.
Les mer her  24.02.2009
Finanskrise også på Sametinget
Norske Samers Riksforbund (NSR) er bekymret for de negative konsekvensene finanskrisen vil få for de samiske områdene. Derfor vil presidentkandidat Aili Keskitalo i dag ta opp saken i Sametinget.
Les mer her  24.02.2009
Opptatt av grendeskolene
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) er opptatt av at grendeskolene i de samiske områdene skal ha mulighet til å overleve. Derfor tar hun opp saken på Sametingets plenumsmøte i neste uke.
Les mer her  22.02.2009
Forrige side1  ... 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S