!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Brenner for tradisjonell kunnskap!
Gunn-Britt Retter
Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR/SfP) har ved flere anledninger vist at tradisjonell kunnskap er et av hennes hjertesaker. Både bruken og ivaretakelses av den.

Publisert: 09.03.2009

I året som gikk var dokumentering av tradisjonell kunnskap et av de prioriterte satsingsområdene på Sametinget slik NSR har foreslått, og det er noe Retter er fornøyd med.

Vårt eget ansvar

Samisk kulturarv er en levende kultur og finnes først og fremst i de tradisjonelle samiske næringene og i bruken av naturressursene. Det er vårt eget ansvar å verne om vår kultur og føre denne videre til de kommende generasjonene, forklarer Retter.

Vi lever i et informasjonssamfunn

Det moderne samfunnet er et kunnskapssamfunn. Forskning, statistikk og dokumentert informasjon i arkivene ligger til grunn for lover og forvaltning. Men sametingsrepresentanten minner på at vi også har vårt eget kunnskapssystem – basert på tradisjonell kunnskap.

Kompetansesenter i hver bygd

Det burde være et samisk kompetansesenter i hver bygd. Laksesenter til Tana, Sjølaksefiske senter til Sør-Varanger, Utmarkssenter til Kautokeino, Næringskombinasjonssenter til Kåfjord, foreslår Gunn-Britt Retter.

Språksentrene gjør en kjempe jobb med språket. På samme måte burde man opprette sentre som kan dokumentere tradisjonskunnskapen og forvaltningen av denne. Vi må verdsette de eldres kunnskaper, som vil danne et grunnlag for vår egen forskning, som igjen skal fungere som grunnlag for våre egne vedtak, forvaltning av naturen og bevaring av rettigheter, mener Retter.

Vi må vekke folks interesse

Hvis vi skal lykkes i å dokumentere den tradisjonelle kunnskapen, må vi vekke folks engasjement i de samiske lokalsamfunn. Folk må føle at den tradisjonelle kunnskapen har verdi og vi må motivere folk til å samle den og gjøre den tilgjengelig.

Foreslår innovasjonsprogram

Når vi styrker vårt eget kunnskapsgrunnlag, er jeg overbevist om at det genererer til innovasjon og fornyelse. NSR ønsker å sette i gang et Samisk innovasjonsprogram som skal stimulere til næringsinnovasjon og utvikle nye kunnskapsnæringer.

Vi må selv bruke de samme metodene som Staten bruker i våre områder, når de vedtar lover og forvaltning for våre områder som ikke er tilpasset våre levemåter. Vårt utgangspunkt må være vår egen kulturarv og tradisjonelle kunnskap – den finnes i de levende samiske bygdene, avslutter sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter.

Men det er nok allikevel ikke hennes siste ord i forhold til tradisjonell kunnskap...

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S