!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon 11 879 000 kroner til samiske læremidler
Ann-Mari Thomassen.
Med disse bevilgningene er Sametinget godt i gang med å få utviklet læremidler i henhold til kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet - samisk, sier Sametingets tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen (NSR).

Publisert: 15.04.2009

Sametingets tilskuddsstyre har bevilget kr 11 879 000 til læremidler i tråd med prioriteringene i Sametingets budsjett for 2009. Det ble tildelt kr 8 955 000,- til ordinære læremidler for grunnopplæringen, kr 1 743 000,- til særskilt tilrettelagte læremidler og kr 1 181 000,- til læremidler for barnehage.
 
Spesielt nevnes at følgende forlag fikk støtte:

CálliidLágádus ble tildelt inntil kr 1 262 000 til utvikling og produksjon av 3 temehefter og lærerveiledning på nordsamisk i faget RLE for 5.-7. klasse.

Davvi Girji ble tildelt inntil kr 661 000 til 2 temahefter og 3 arbeidsbøker i naturfag på lulesamisk samisk som første- og andrespråk for 1.-4. klasse

ABC-company, E-skuvla ble tildelt inntil kr 846 000 til utvikling og produksjon av digital læremiddel Nigá njoammil for barnehager.

Solum forlag ble tildelt inntil kr 1 928 000,- til utvikling og produksjon av sørsamisk leseverk for 3. - 4. klasse i sørsamisk som førstespråk og kr 974 000,- til sørsamisk læreverk for nivå 1 - 2  i sørsamisk som andrespråk

Statped Nord i Alta ble tildelt inntil kr 268 00 til utvikling og produksjon av eventyrheftene Gollevuokta (Gullhår) og  Gihcci gii máhtii lohkat (Geitekillingen som kunne telle). Bøkene er på  nordsamisk og skal inneholde tegn til hjelp for hørselshemmede, men er også en ressurs i forebygging av lese-/skrivevansker og i tallinnlæring.

Godt i gang med utvikling av nye læremidler

Kunnskap og kompetanse er grunnlaget for utvikling og styrking av samiske samfunn. Gjennom aktiv virkemiddelbruk skal opplæringen i barnehage og skole tilrettelegge for kunnskaps-og kompetanseoppbyggingen i samiske samfunn. Med disse bevilgningene er Sametinget godt i gang med å få utviklet læremidler i henhold til kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet - samisk, sier Sametingets tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen (NSR).

Sametingets tilskuddsstyre avholdte møte 31.03. - 02.04.09 i Evenes.
 
(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

Les også: Ann-Mari Thomassen, 1. kandidat på NSRs liste i Vesthavet valgkrets.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S