!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Opptatt av grendeskolene
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) vil vite hva som skjer i forhold til de samiske grendeskolene.
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) er opptatt av at grendeskolene i de samiske områdene skal ha mulighet til å overleve. Derfor tar hun opp saken på Sametingets plenumsmøte i neste uke.

Publisert: 22.02.2009

I mai 2008 ba NSR sametingsgruppe, i form av et forslag til ny sak i Sametinget, om at Sametinget må komme nedleggingstruede grendeskoler til unnsetning. Nå vil Miriam Paulsen vite hva som er gjort i saken.

Når Sametinget i neste uke samles i Karasjok, vil sametingsrepresentanten fra Tysfjord stille følgende spørsmål til sametingsrådet:

  1. Hva har Sametingstrådet gjort for å følge opp dette forslaget?

  2. I Ságat onsdag 11.februar uttalte rådsmedlem Gaski at han ikke har noen mening om at Musken skole skal bestå eller ei og at det er et kommunalt ansvar. Stiller hele Sametingsrådet seg bak denne uttalelsen?

NSR mener at Sametinget bør gå i dialog med kommunene med mål om å sikre opprettholdelse av grendeskolene, som i de fleste bygdene er selve livsnerven.

Sametinget har tidligere bedt Stortinget om at grendeskoler som gir opplæring i eller på samisk gis særskilte bevilgninger over statsbudsjettet. Bakgrunnen for dette er at mange grendeskoler til stadighet trues med nedleggelse på grunn av dårlig kommuneøkonomi.

Nedleggelse av grendeskoler bidrar til fraflytting fra allerede utsatte bygder. Sametinget arbeider for styrking av lokalsamfunnene. NSR er overbevist om at bevaring og satsing på grendeskoler er viktig del av dette arbeid.

Må bruke alle muligheter for å hjelpe grendeskolene

NSR foreslo i mai 2008 at Sametinget må nå på ny må ta opp denne saken med Regjeringen, parallelt med at man arbeider opp mot kommunene for å hindre nedleggelser av grendeskoler. NSR foreslo også at Sametinget bruker de mulighetene som finnes i konsultasjonsordningen til å påvirke framtidas kommuneøkonomi.

Eksempler på grendeskoler som jevnlig trues med nedleggelse er Billefjord skole i Porsanger, Musken skole i Tysfjord, Láhpoluoppal skole i Guovdageaidnu, Vátnjavári skovlá/Boltås skole i Skånland og Sirma skole i Tana. Disse har til sammen et stort antall elever som får opplæring i og på samisk og i samisk kulturforståelse.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Bra Miriam!? av forundret 24.02.2009 13:08
Gledelig å høre at Miriam er av den oppfatning at grendeskolesakene bør overleve. Før nyttår (og kanskje før Miriam kom på at neste sametingsvalg er til høsten?)var hun engasjert i å legge ned en grendeskole i sin hjemkommune. Bra jobbet -eller var det valg igjen..?!! -og målet å "ta" sametingsrådet??
Veldig bra, Miriam! av Láilá Susanne Vars 24.02.2009 12:44
Jeg berømmer initiativet fra Paulsen og NSR i denne saken, selv om det strengt tatt ikke burde være nødvendig å ta opp saken igjen da den allerede ble fremmet i fjor. Situasjonen for grendeskolene er ikke akkurat blitt forbedret i løpet av året som er gått, snarere tvert i mot. Lærere, andre ansatte, foreldre og barn lever i konstant usikkerhet om hvorvidt skolen deres overlever neste års kommunale budsjettforhandlinger. Det er ingen forunt å leve i slik usikkerhet. Dette er en sak hvor Sametinget siden 2005 har hatt mulighet til å gjøre veldig mye mer gjennom konsultasjonsprosedyrene man nå har fått fastlagt. Det er vel også på sin plass å spørre hvorfor de små samiske grendene dette gjelder ikke har fått noen form for oppfølgning eller blitt tatt med på råd av deres eget folkevalgte organ. Det er flere enn NSR som følger med på hva Sametinget foretar seg i denne saken, håper signalene kommer frem til rette vedkommende. :)
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S