!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nervei saken er alvorlig
Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR)
NSR beklager at samene er satt mot hverandre i Nervei saken. Ofte påståes det at reindrifta har for stor makt og at man må endre på reindriftsloven for å verne om sjøsamiske og andres rettigheter. Dette synes Gunn-Britt Retter er på trynet!

Publisert: 26.02.2009

- Jeg synes vi må tenke helt annerledes, og i stedet styrke alle samiske rettigheter. Vi må fortsette å sikre de andre næringene og i stedet ta lærdom og bruke reindriftsloven som eksempel for å verne om de andre samiske næringene, mener Retter.

Må løse rettighetssituasjonen for sjøsamene

NSR har gjennom 40 års virksomhet gjentatte ganger tatt opp sjøsamenes rettighetssaker. Disse rettighetssakene burde vært løst for lengst, men det går sakte fremover. Det største skrittet har allikevel vært da kystfiskeutvalgets innstilling ble lagt frem. Nå er utfordringen å få den vedtatt som lov.

Folket mot hverandre

NSR mener Nervei saken er meget alvorlig og beklager at noen forsøker å sette det samiske folket opp mot hverandre. Disse menneskene foreslår å svekke den samiske næringen som allerede har lovbeskyttelse.

Feil i saksbehandlingen?

Jeg forstår tvert i mot saken slik, at i Nervei saken, så er det er mangler i saksbehandlingen. Jeg har enda ikke fått rede på om det er kommunen som ikke har tatt hensyn til klage på reguleringsplanen – og heller ikke hvordan Fylkesmannen har behandlet denne klagen. Dette er forhold som må klargjøres, slik at begge parters rettigheter blir tatt hensyn til og slik at man får en minnelig løsning i saken, sier sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR).

Gunn-Britt Retter er 1. kandidat i Østre valgkrets.

Denne teksten på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Feil briller eller gruble seg til svar av Tore-Jan Gjerpe 26.04.2009 21:53
Å hevde at noe er tullete er vel minst like saklig som å hevde at noe er på trynet. Det hadde vært flott hvis Retter gjennom sitt innleggg hadde til hensikt å gruble seg til et standpunkt i et åpent forum, men det kan synes som hun benytter briller som kun slipper igjennom det hun ønsker å se, og i tillegg viser hun at hun ikke har gjort noe for å skaffe seg kunnskap og innsikt i saken. Med det utgangspunktet, er det kanskje forståelig at hun kommer galt ut og legger skylda på saksbehandlere og de "ukjente slemme" !!!! Kan det skyldes at hun ikke ville ødelegge sitt eget bilde av det samiske samfunn? Retter hevder vi ikke skal redusere reindriftens rettigheter , men "fortsette å sikre de andre næringene" Også bygdefolket på Nervei ser at reindrifta må ha et godt rettsvern for å sikre beite, men Nervei samfunnets fremtid er avhengig av vei, og det er uomtvistelig nedfelt i gjeldene lovverk at bygdefolket pr. idag overhodet ikke har noen juridske rettigheter til de områdene veien går gjennom, det er det kun reindrifta som har. Areal- og samfunnsplanlegging er et kompleks fag, men hvis NSR virkelig vil sette seg inn i saken, så er jeg sikker på at bygdefolket tar i mot besøk for å fortelle sin historie.
Ta det litt med ro nå... av Arianne 26.04.2009 16:56
Synes ikke Ritters uttalelser er SÅ ille at hun fortjener et slikt angrep. Husk på at Nervei ikke er tjent med at folk som tør mene noe om Nervei-saken blir uthengt og kalt tullete. Skjerpings !!!
lagmannsretten Aili ! av Tore-Jan Gjerpe 21.04.2009 10:43
NSR sin historie mht den sjøsamiske befolkning skal jeg ikke kommentere ytterliger, det vet jeg bygdefolket vil gjøre. Å trekke inn lagmannsretten avgjørelse er jo et nytt forsøk på avsporing av det dette dreier seg om: nemlig at ei sjøsamiske bygd som mistet rettigheter til de områder de tradisjonelt har brukt. Planjuss er ikke ditt fag, men vedtaket i lagmannsretten dreier seg kun om en avklaring av juridisk uklarheter om når oppgjør skal avklares og er ingen saksbehandlingsfeil. Det har vært mange slik avklaringer her i landet. For øvrig er din mulighet til å få informasjon om saken fra oss som kjenner den, minst like kort som den var for Egil Olli!!!
Foreløpig svar av Aili Keskitalo 20.04.2009 23:16
Gunn-Britt Retter er på utenlandsreise, men vil sikkert svare selv når hun har anledning. På vegne av NSR vil jeg likevel si at våre landsmøtevedtak gjennom 40 år, forteller litt om vårt arbeid med sjøsamiske rettigheter, og andre saker av betydning for sjøsamene. Når det gjelder Nervei-saken, så viser lagmannsrettens dom at Retter kanskje ikke er helt på jordet. Landsmøteresolusjoner: http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=19487
Gjetting og latterlig påstander av Tore-Jan Gjerpe 20.04.2009 09:50
At NSR er feig og puslete i Nervei saken er ikke overraskende. Ritter uttaler seg om Nervei saken uten å vite noe om realitene i saken, men gjetter og tuller og i tillegg skylder på planleggerne og saksbehandling. Dette er tarvelig og injurerende. I tillegg påstår at NSR har kjemper for sjøsamene i 40 år. Alle som har fulgt med NSR vet dette er tull.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S