!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR sikrer gratis læremidler
Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR)
Norske Samers Riksforbund (NSR) øker bevilgningene til samiske læremidler med 1 million kroner. - Vi må sikre at ordningen med gratis læremidler ikke går ut over nyproduksjonen, sier sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR).

Publisert: 13.05.2009

Under et møte mellom Sametingets plan- og finanskomité og SÁLAS Samisk forlegger og avisforening, kom det frem at Sametingets ordning med gratis læremidler gjør at de samiske forlagene kommer vesentlig dårligere ut enn tilsvarende norske forlag. Dette mener Norske Samers Riksforbund (NSR) man ikke kan leve med.

Samisk og norske forlag må ha like vilkår

- Vi har lenge hatt en mistanke om at Sametingsrådet har gjort et dårlig forarbeid med den nye ordningen med gratis læremidler. Når vi nå får informasjon om at samiske forlag får dårligere vilkår enn norske forlag som arbeider med minoritetsspråk, så må vi reagere, uttaler sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR).

1 million ekstra

NSR frykter at nye læremiddelprosjekter kan bli forsinket fordi Sametingsrådet ikke har greid å få til en enighet med forlagene om vilkårene for nye læremiddelprosjekter.

- Derfor følger NSR opp vårt forslag fra budsjettbehandlingen i høst, og foreslår å øke potten for læremiddelproduksjon med 1 million kroner. Dette håper vi vil dekke i alle fall en del av merkostnadene gratis læremidler medfører, og som sametingsrådet ikke har budsjettert med, sier Retter.

Må ta ansvar for nyproduksjon av læremidler

NSR har hele tiden sagt at ordningene med gratis læremidler ikke skal gå foran nyproduksjon av læremidler. Nå må vi ta ansvar for at dette ikke skjer, avslutter Gunn-Britt Retter.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Lærermangel av Heydi 15.05.2009 00:02
For ikke å snakke om lærermangelen.
Får flertall av Gunn-Britt Retter 14.05.2009 10:01
Det er jo et godt forslag, og også helt nødvendig. Det ser ut til at også arbeiderpartiet har innsett det. Det kan se ut til at et stort flertall på Sametinget støtter NSRs forslag om å øke midlene til læremiddelproduskjon med 1 million. Det er jeg glad for, og håper at det vil komme både elever, lærere, skoler og forlag til gode. Vi er smertelig klar over den uholdbare læremiddelsituasjonen i de samiske skolene, og det er vår plikt som folkevalgte politikere å ta ansvar for å bedre dette. Det ansvaret er NSR seg bevisst, og jeg håper at dette er et bidrag i riktig retning.
Ikke flertall av lærer 14.05.2009 09:34
En ting er å foreslå, men dere har jo ikke flertall lenger. Så da blir det bare med forslaget?
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S