!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Vil vite om struktureringsstrategier
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR)
Under Sametingets ”spørretime” i dag, spør sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR) om hvilke strategier sametingsrådet har i forhold til struktureringspolitikken.

Publisert: 24.02.2009

Det er en ny studie av professor TorbjørnTrondsen ved Norsk Fiskerihøgskole som dokumenterer at hver femte torskeavhengige kystfisker har lagt inn årene de siste fem årene. Tallet på torskeavhengige kystfiskefartøy har gått ned med 23,8 prosent fra 2.604 fartøy i 2004 til 1984 fartøy pr 15. januar i år.

I studien «Fordeling av kvoteandeler for torsk nord for 62 grader nord» dokumenterer han at det også har skjedd en omfordeling av torskekvotene. De store havgående fartøyene opprettholder sin relative andel av torskekvotene, mens den mindre kystflåten har avgitt kvoter til fordel for fritidsfiskere og forskningsfiske.

Dette er bakgrunnen for at Norske Samers Riksforbund (NSR) nå tar opp saken på Sametinget for å klargjøre Sametingets standpunkter i forhold til strukturering i kystfiskeflåten.

- Innholdet i rapporten er ytterligere dokumentasjon og stadfester det som NSR og Sametinget hele tiden har hevdet og som vi har tatt opp med fiskerimyndighetene. Kysten har i lang tid vært i en vanskelig situasjon på grunn av myndighetenes fiskeripolitikk. Dette har forverret seg kraftig med innføringen av "omsettelige kvoter", en politikk som Høyres fiskeriminister igangsatte og som jeg hadde forventet APs fiskeriminister ville satt en klar stopper for, sier Ann-Mari Thomassen og viser til Soria Moria erklæringen.  

Nei til kvotepolitikk og strukturering

NSR og Sametinget sa tydelig NEI til kvotepolitikken i fiskeriene, og vi sa NEI til strukturering for fiskeflåten under 15 meter. Vi argumenterte sterkt for at Regjering og Storting burde vente med å åpne for kvotehandel i sjarkflåten. Dette ble dessverre ikke tatt til følge, konstaterer Thomassen.

NSR og Sametinget har også fremholdt overfor fiskerimyndighetene at vi er for en omfordeling av kvoter fra den havgående flåten til kystfiskeflåten. Dette vil bedre sikre sysselsetting og bosetting langs kysten og i fjordene. Kystflåten er viktig for kysten og det er dermed nødvendig å øke driftsgrunnlaget for denne flåtegruppen.

I dag vil sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen ha svar på følgende spørsmål:

Hvilke strategier legger sametingsrådet opp til i forhold til en uheldig utvikling for kysten som følge av struktureringspolitikken?

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S