!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametinget må bli mer offensive i forhold til kystfiskerne!
Sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR) mener at Sametinget må bli mye mer offensive i forhold til kystfiskerne!
Norske Samers Riksforbund (NSR) etterlyser klare strategier fra Sametingets side i forhold til strukturendringene i kystfiskeflåten. Til nå har det Arbeiderpartistyrte sametingsrådet vært nærmest usynlige i saken.

Publisert: 26.02.2009

- I stedet for å forsvare partikollega Helga Pedersen, burde Ap-sametingsrådet utfordre fiskeriministeren på de utfordringene vi ser i fiskerinæringen på kysten. Sametinget skal være kystfiskernes allierte, ikke løpegutter for Helga Pedersen. Her har de tydeligvis misforstått, sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR) i en pressemelding.

Urovekkende tall

Utfordringene og problemene i kystfiskeflåten er nå ytterligere dokumentert gjennom rapporten «Fordeling av kvoteandeler for torsk nord for 62 grader nord» ved professor Torbjørn Trondsen ved Norsk Fiskerihøgskole. Tallene er urovekkende. Det blir færre og færre kystfiskere og det skjer en betydelig kvotekonsentrasjon på noen få steder.

Må evalueres

NSR etterlyser en fullstendig evaluering av hvordan strukturendringene har påvirket utviklingen for kystfiskeflåten. Vi mener at denne rapporten er et godt grunnlag for en slik evaluering. I St.mld. nr 21 (2006-2007) var det også enighet om at strukturordningene, og særskilt i kystfiskeflåten, skulle evalueres innen utgangen av 2009. Dette arbeidet må starte nå!

Håper på kystfiskeutvalget

- Jeg savner også en fortgang i iverksettelsen av forslagene i kystfiskeutvalgets innstilling.  Kystfiskeutvalgets forslag gir nye muligheter til å bøte på den feilslåtte fiskeripolitikken som skiftende regjeringer har målbært, deriblant Helga Pedersen, sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR).

Denne teksten på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S