!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon – Samisk historie i våre egne hender!
- Samisk Arkiv må få tilført midler slik at de kan ansette flere folk snarest, mener NSRs presidentkandidat AIli Keskitalo.
Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, tok under forrige ukes Sametingsmøter opp utvikling av Samisk Arkiv som ny sak. – Dette handler om å få samisk historie i våre egne hender, sa hun.

Publisert: 04.03.2009

Sametingsrådet institusjonsmelding nevner ikke utfordringene og utviklingsmulighetene i forhold til samiske arkiver, noe Keskitalo synes er beklagelig. Samisk Arkiv har i 2005 fått ansvaret for offentlig arkiver av betydning for samisk samfunn, historie og kultur, slik som samiske institusjoner. Denne oppgaven har ikke Samisk Arkiv hatt mulighet til å fylle til nå.

Dårlige lokaler vært flaskehals

Mangelen på tilpassede lokaler har i en årrekke vært en flaskehals for utviklingen av Samisk Arkiv. Når Diehtosiida står ferdig i løpet av våren 2009, vil institusjonen ha helt nye muligheter for å systematisere, dokumentere og tilgjengeliggjøre viktige data om samisk historie.

Aili Keskitalo og NSR mener at Sametinget nå må ta et initiativ for å sikre at arkivmateriale fra tidligere samiske institusjonshistorie blir overlevert Samisk Arkiv, slik Sametingets intensjon har vært. Arkivmateriale fra viktige institusjoner som Beaivváš sámi teahter og Samisk utdanningsråd vil kunne utvikle det vitenskapelige arkivet det var ment å være.

Bør ivaretas av samisk institusjon

Også Reindriftsforvaltningen har arkiver som burde samles på Samisk Arkiv. Reindriftsforvaltningen sitter i dag på dokumenter som er flere hundre år gamle, og utgjør dokumentasjon på samisk tilstedeværelse, naturbruk og kontakt med myndighetene i både fjern og nær historie.

- Dette er materiale som er av stor interesse for både forvaltningen og forskning i dag, og bør ivaretas av en samisk institusjon, sier Aili Keskitalo.

Må være tilgjengelig for samiske forskere

- Jeg mener Sametinget må sørge for at disse arkivene ikke oversendes de enkelte avdelingen i Statsarkivet, men stilles til rådighet for samiske forskere og studenter på Samisk Arkiv. Arkivmaterialet er en viktig del av vår felles historie, og utgjør dokumentasjon på kontakten mellom samefolket og offentlige, påpeker Aili Keskitalo.

3000 hyllemeter må tas i bruk

Når Diehtosiida står ferdig vil Samisk Arkiv ha kontorplass til 9 ansatte, 3000 hyllemeter papirarkiv og et spesialmagasin. - Sametinget må sørge for at disse arealene brukes slik de er tiltenkt, for å sikre samisk historie i våre egne hender, sier presidentkandidat for NSR, Aili Keskitalo.

Denne teksten på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S