!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ønsker bedre rekruttering til jordbruket
Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) mener noe må gjøres for å bedre rekrutteringen til jordbruket.
En ytterligere nedgang i jordbruket i de samiske områdene vil true næringen, som er en betydningsfull kultur- og språkarena i Sápmi. Det sa sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) da man behandlet Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene.

Publisert: 10.03.2009

Sametinget gir innspill til de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og jordbruksnæringen. Ut over dette har Sametinget i dag ingen rolle i selve forhandlingene.

6, 9 millioner til jordbruk

For Sametinget er det viktig å sikre og styrke det samiske jordbruket. Sametinget fordelte i 2008 6,9 millioner kroner til jordbruksformål. Tilskuddene er i hovedsak bevilget investerings-, utviklings- og samarbeidstiltak i jordbruket.

Bekymret for utviklingen

Det har de siste årene vært en bekymringsfull og negativ utvikling for jordbruksnæringen i de samiske områdene. I for eksempel Finnmark fylke viser ferske tall fra Fylkesmannen en tydelig nedgang antall sauebruk og melkebruk. Nedgangen er ekstra bekymringsfull fordi jordbruksmiljøene i de samiske områdene allerede er små sammenliknet med jordbruket på landsbasis, forklarer sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR).

Han mener en ytterligere nedgang i jordbruket derfor vil utfordre det samiske næringslivet og true næringen, som en betydningsfull kultur- og språkarena i Sápmi. Nedgangen vil også få negative konsekvenser for matproduksjonen, meierier, slakterier og andre videreforedlingsanlegg i de samiske bosetningsområdene.

Mange innspill

Sametingets forslag omhandler forbedret arealtilskudd på grunn av dårligere klima, priskompensasjoner, økning av melkekvoter, bedre avløserordninger og bedre muligheter for investeringer.

I tillegg har man et punkt om rekruttering av unge til jordbruksnæringen. Vi ber landbruksmyndighetene må sette av flere økonomiske virkemidler som motiverer unge til å overta gårdsbruk, forteller Tor Mikalsen.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S