!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Vil fortsatt øremerke midler til psykisk helse
Miriam Paulsen
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) mener at det fortsatt må øremerkes midler fra departementet til det Samiske nasjonale kompetansesenteret for psykisk helsevern, SANKS. Hun har nå tatt opp saken i Sametinget.

Publisert: 28.02.2009

SANKS har frem til 1. januar 2009 fått øremerkede midler fra Helse- og Omsorgsdepartementet. Det har nå opphørt, og fra 2009 er midlene til psykisk helsearbeid lagt inn i rammene til helseforetak og kommuner, så også midlene til SANKS.

Må kjempe om midlene

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at det er uheldig at øremerkingen av midler til SANKS opphører. SANKS vil nå måtte kjempe i beslutningskjeden fra Helse Nord via Helse Finnmark. Det sier seg selv at kampen om disse begrensede midlene vil være beinhard, sier Miriam Paulsen, som er oppriktig bekymret for utviklingen for det samiske psykiske helsevernet.

SANKS er viktig

SANKS har nasjonale funksjoner som både geografisk og administrativt ligger utenfor og går forbi de fullmakter som Helse Finnmark har med tanke på ansvar og økonomi.

- Vi i NSR mener SANKS er et viktig organ for å bygge opp, utvikle og yte likeverdige tjenester innen psykisk helse for den samiske befolkningen i hele landet. Derfor er det også viktig å sikre midlene deres, understreker Paulsen.

Øremerking av midler handler om prioritering

Fra sentrale helsemyndigheter har det gjennom mange år vært sagt at er overordnet mål er at den samiske befolkningen skal ha likeverdige helsetjenester. SANKS er bygget opp nettopp med den hensikt, og det må være en nasjonal oppgave å sikre at denne institusjonen skal sikres økonomiske midler og muligheter til å fylle sine oppgaver.

- Øremerking av midlene er denne forbindelse et sterkt signal om hva nasjonale helsemyndigheter ønsker å prioritere, slår sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) fast.

NSR har nå bedt Sametinget om å ta opp denne saken i sine konsultasjoner med departementet.

Om SANKS

SANKS er Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern. De har et nasjonalt ansvar for å bidra til utviklingen av et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern for den samiske befolkningen i hele Norge. SANKS er etablert som en del av Helse Finnmark, og er en integrert del av spesialhelsetjenesten for psykisk helsevern.Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S