!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Rettigheter i konflikt
Aili Keskitalo er NSRs presidentkandidat til sametingsvalget.
Noen ganger kommer samiske rettighetene i konflikt med hverandre. Vi trenger noen nye redskaper for å løse slike interne samiske interessekonflikter, mener NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo. Kanskje kan man lære noe av andre urfolk?

Publisert: 12.03.2009

Den aller største utfordringen for Sametinget, etter hvert som vi lykkes i arbeidet for samiske rettigheter, er at rettighetene noen ganger bare finnes på papiret. De store politiske seirene våre smuldrer bort i ressurs- og kompetansemangel, påpeker Keskitalo.

Dette er vår felles utfordring, alle vi som skal ut å oppfordre samer til å registrere seg i valgmanntallet, alle vi som skal si til våre velgere: stem på oss! Papirrettighetene er ikke rare valgflesket!

Brytekamp om hvem som har mest rett

Men en utfordring er enda større, og den er voksende. Noen ganger kommer rettighetene i konflikt med hverandre. Samefolket møter samefolket i en brytekamp om hvem som har mest rett. Vi må ikke tro at disse utfordringene er nye, og at vi ikke har hatt interne interessekonflikter før.

Det som er nytt er at vi ikke lenger slår ILO-konvensjonen i bordet overfor myndighetene, men i hodet på hverandre. Vi skal være stolte av at mange grupper samer har blitt så bevisste sin identitet og sine rettigheter at de nå slår i bordet, sier Aili Keskitalo.

Behov for konfliktløsning

NSR mener vi trenger noen nye redskaper for våre interne interessekonflikter. Bare innenfor reindriftsnæringa står man overfor en kjempejobb med avklaring av beitegrenser. NSR ønsker en rettighetskommisjon som behandler spørsmålene helhetlig, for å unngå at tilfeldige rettsavgjørelser avgjør reindriftas framdrift.

Vi trenger fora der våre noen ganger motstridende rettighetskrav møtes og prøves mot hverandre, fora som ikke nødvendigvis gjør en til taper og en til vinner, men som fungerer konfliktdempende. Fora som ikke bare avgjør konflikter men forebygger dem, understreker Keskitalo.

Lære av andre urfolk?

Denne gangen er jeg redd for at det ikke finnes noen løsning i det norske samfunnet som vi kan kopiere, men jeg håper at andre urfolk kan lære oss noe av det som vi synes å ha glemt om dialog og gode løsninger, avslutter NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S