!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Åpent brev fra Stuornjárgga Sámenuorak
Visepresidenten uttalte, i førjulstider, til media at økte bevilgninger til Várdobáiki og Márkomeannu skjedde på bekostning av andre samiske områder. Dette karakteriserte Johan Mikkel Sara som ”tilgrafsing” fra markasamisk hold. Denne uttalelsen bevitner om visepresidentens uvitenhet og manglende perspektiv ovenfor forholdene i markasamiske regioner.
Les mer her  24.01.2006
NSR støtter forening mot overgrep
Norske Samers Riksforbund ser med glede på etableringa av foreninga Dievddut i Guovdageaidnu/Kautokeino. NSR håper arbeidet vil gi positive virkninger og ønsker foreninga lykke til med sitt arbeid.
Les mer her  13.01.2006
Rasistiske uttalelser i NRK
Norske Samers Riksforbund ber om at kringkastingssjef i NRK, Jon G. Bernander, offentlig beklager uttalelsene som NRKs ekspertkommentator kom med i under NM-finalen i volleyball mellom Tromsø og Nyborg lørdag 7.januar.
Les mer her  12.01.2006
Sametingspresident Aili Keskitalos nyttårstale for 2006
Sametingspresident, Aili Keskitalo, har holdt sin første nyttårstale som president i Sametinget. Les hennes nyttårstale her
Les mer her  02.01.2006
Ny ledelse i NSR
NSR’s landsmøtevalgte leder, Aili Keskitalo (38), har fratrådt som leder i NSR. Landsstyret aksepterte fratredelsen i møte den 13. desember 2005. Bakgrunnen er som kjent at hun er valgt som Sametingets president for perioden 2005-2009, og har etter eget ønske blitt løst fra vervet som NSR-leder.
Les mer her  22.12.2005
NSR ønsker Finnmarkseiendommen til Porsanger
Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe vil at Finnmarkeseiendommens hovedsete lokaliseres til Porsanger. - For NSR er det meget viktig å føre god distriktspolitikk, og det å desentralisere samfunnsoppgaver er et redskap for dette. Derfor foreslår vi at Finnmarkseinedommen etableres i Porsanger, sier Jánoš Trosten.
Les mer her  24.11.2005
- Tysfjord inn i forvaltningsområdet nå!
Sálto sámesiebrre-NSR mener at det er svært beklagelig dersom Tysfjord kommunes inntreden i forvaltningsområdet for samisk språk utsettes. - Vi godtar overhodet ikke en utsettelse, sier lederen i Sálto sámesiebrre-NSR Wenche A. Nergård.
Les mer her  17.11.2005
Ukast til Nordisk Samekonvensjon overlevert
Ekspertgruppen, som er ledet av Carsten Smith, har nå sluttført sitt arbeid, og la 16.11.05 fram sitt forslag til Nordisk Samekonvensjon. I innstilling inngår en konvensjonstekst med 51 artikler fordelt på 7 kapitler.
Utkast til Samekonvensjon finner du her  17.11.2005
Sametingspresidentene med store forventninger
Sametingspresidentene i Finland, Norge og Sverige har store forventninger til ekspertgruppets forslag til Nordisk Samekonvention, forteller sametingspreident i Norge Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  16.11.2005
En etterlengtet konvensjon
Denne uken overrekker ekspertgruppen sitt forslag på nordisk samekonvensjon til de nordiske regjeringene og Sametingene. Samene har lenge ventet på denne konvensjonen og det er store forventninger til ekspertgruppens forslag. Det forventes at konvensjonen vil føre til et nytt og bedre rettsgrunnlag for samene.
Les mer her  15.11.2005
Økt kultursatsning, men østsamene er glemt
Stoltenberg-regjeringen la i dag fram sine endringer i Statsbudsjettet.  Sametingsrådsmedlem Jarle Jonassen (NSR) er glad for økt satsning på samisk kultur, men er skuffet over at Øst-samisk museum i Neiden nok en gang ikke prioriteres. - På en måte blir gleden av styrking på samisk kultur spist opp av at det ikke blir en satsing på østsamene, uttaler Jonassen.
Les mer her  10.11.2005
Gledelig med etablering av senter om grenselosene
Regjeringen foreslår å etablere en forsknings- og dokumentasjonssenter om grenselosene i Tysfjord i sitt forslag til endring i statsbudsjettet for 2006.  Regjeringen mener at senteret er så viktig at den må etableres i 2006. Rådsmedlem Jarle Jonassen (NSR) er meget fornøyd med at det blir satt av midler til etableringa.
Les mer her  10.11.2005
Fortsatt sykemeldt
Sametingspresident Aili Keskitalos sykemelding er forlenget. - Legene har rådet meg til å ikke begynne å jobbe igjen ennå og det har jeg selvsagt tatt til følge, selv om jeg føler meg i god form, forteller Keskitalo. Det er ikke klart hvor lenge Aili Keskitalo vil være sykemeldt, men det er trolig ikke for en lengre periode
  07.11.2005
IBSS krever stans i verneplaner
Iinna ja Biras Sámiid Searvi-NSR krever i et brev til Fylkesmannen i Troms og Miljøvernministeren stans i verneplanene for rik lauvskog i Troms. Verneplanen omfatter 32 ulike områder i Troms, herunder også samiske bruksområder. Vern vil medføre at det blir innført restriksjoner på bruken av områdene
Les brevet her  01.11.2005
Takker for omtanke
Sametingspresident Aili Keskitalo var forrige uke innlagt på Universitetsykehust i Nord-Norge på grunn av et lite hjerneslag. Hun er nå utskrevet, og i god form. – Jeg takker alle som har vist meg omtanke, sier Aili.
Les mer her  31.10.2005
Parlamentarisk lederskap
NSRs sametingsgruppe valgte 17.10.05 parlamentarisk lederskap: János Trosten (leder),Ann Mari Thomassen (nestleder) Rita- Alise Porsanger (medlem).Parlamentarisk leder tiltrår også som medlem i NSRs landsstyre, og fungerer således som et bindeledd mellom sametingsgruppa og landsstyre.
Les mer her  18.10.2005
Støtt TV-aksjonen
NSRs sametingsgruppe støtter TV-aksjonen Drømmefanger som skal bekjempe vold mot kvinner, og oppfordrer den samiske befolkningen til å slutte seg opp om TV-aksjonen. – Gi ditt bidrag til dette viktige arbeidet. Undertrykking av kvinner er dessverre noe som forekommer ofte, og over hele verden. Vi anser det som svært viktig at dette bekjempes, og vi er svært fornøyd med at årets TV-aksjonen løfter dette opp på dagsorden, uttaler NSRs parlamentariske leder Jánoš Trosten
Les mer her  18.10.2005
Budsjettforslaget innebærer stillstand
Sametingspresident Sven-Roald Nystø tar Bondevik-regjeringens foreslåtte bevilgninger til Sametinget og samiske formål over statsbudsjettet til etterretning. Budsjettforslaget innebærer stillstand, og Nystø mener den påtroppende regjeringen må vise vilje til offensiv samfunnsutvikling.
Les mer her  16.10.2005
Savios grav – et nasjonalt ansvar
Den samiske kunstneren John Savio er gravlagt i Oslo. NSRs lokallag Oslo Sámiid Searvi har i mange år betalt for feste og stell av gravstedet. OSS mener at gravstedet til en av de mest kjente samiske kunstnere bør være et ansvar for de nasjonale kulturvernmyndigheter, og foreslår derfor at Sametinget overtar utgiftene for Savios grav.
Les mer her  13.10.2005
Samarbeidsavtale mellom NSR og gruppen på fire representanter 2005
Forhandlingene mellom NSR og gruppen på 4 representanter førte frem til en avtale som sikret et flertall i Sametinget og Aili Keskitalo som president fra formell konstituering av Sametinget 2005-2009 fant sted 19. oktober 2005 til NSR valgte å bryte samarbeidet med Johan Mikkel Sara i september 2007.
Se hele avtalen her  13.10.2005
Sametingsvalget utredes
Sametingsrådet har oppnevnt et fagutvalg for å utrede valgordningene til sametingsvalget.- Etter fem sametingsvalg er det nå tid for å få ha en grundig, helhetlig og uavhengig faglig vurdering av valgordningen til Sametinget, uttaler visepresident Ragnhild L. Nystad.
Les mer her  04.10.2005
Takk for innsatsen!
I dag, 30.09.05, er det siste dag av inneværende sametingsperiode, og siste dag som sametingsrepresentant – i denne omgang – for en hel rekke av våre sittende representanter. På vegne av organisasjonen og landsstyret vil jeg som leder gjerne takke våre representanter for innsatsen i denne sametingsperioden som har vart fra høsten 2001.
Les mer her  30.09.2005
Takker velgerne for tilliten
NSR har hatt en god fremgang i sametingsvalget, og har nå i det nye Sametinget 4 flere mandater enn i forrige periode. – Jeg er meget godt fornøyd med valgresultatet, sier Aili Keskitalo. Hun takker alle velgerne som har stemt på NSR. – Jeg vil også takke alle som har lagt stor innsats i NSRs valgkamp. Dere har gjort en kjempejobb, sier NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.
Les mer her  24.09.2005
Tror på flertall
NSR har hatt stor fremgang i sametingsvalget. Nå foreligger valgresultatet fra 12 kretser, og det er dødt løp mellom NSR og AP. Valgresultatet fra den siste kretsen, Sør-Norge tar tid på grunn av at amnge kommuner var altfor sene med å sende inn stemmene til opptelling i Oslo
Les mer her  21.09.2005
Ap ønsker alle inn i samemanntallet
- Hva vil Arbeiderpartiet med sametinget, spør NSR`s presidentkandidat Aili Keskitalo. Hun ble i dag kontaktet av NRK Sámi Radio som ønsket en generell kommentar til spørsmålet om at de som ikke er samer skulle kunne stå i samemanntallet. Nå viser det seg at bakgrunnen for saken er at Arbeiderpartiet ønsker alle velkommen i samemanntallet, og uttalelsene finnes på Ap`s egne nettsider.
Les mer her  16.09.2005
Brakvalg i Kautokeino
Aili Keskitalo og NSR har gjort et kjempevalg i Kautokeino. Med 392 stemmer går NSR frem fra forrige valg, og går inn i Sametinget med 1. mandatet og med tilleggsmandatet.
Les mer her  13.09.2005
Følg med på valgresultatet
Opptellingsresultatene for Stortings- og Sametingsvalget finner du på denne linken fra 12. september kl. 20.00
Les mer her  12.09.2005
Kjære Sametingsvelgere
NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo skriver brev til velgerne
Les brevet her  12.09.2005
Avtalene med fylkene gir resultater
- Åarjelsaemieh samarbeidsavtale som er inngått mellom Sametinget og fylkeskommunene i de sørsamiske områdene gir resultater, sier Jarle Jonassen førstekandidat i Sørsameområdet. Han er glad for at Sametingsrådet har valgt å støtte prosjektet som skal gi økt samarbeid og felles forståelse i arealspørsmål mellom kommunene som planmyndighet og reindrifta i det sørsamiske området.
Les mer her  09.09.2005
Velgerne vil ha Aili som president
Meningsmåling gjort av Opinion på oppdrag av NRK viser at 38 % av velgerne vil ha Aili Keskitalo som Sametingspresident, mens Egil Olli får 21 % oppslutning. NSR går frem på målingen med to mandater, fra 15 til 17. Dette er positivt og viser at velgerne har tillitt til NSR og Aili Keskitalo.
Les mer her   09.09.2005
Vil ha SMS på samisk
Norske Samers Riksforbunds- Ungdomsutvalg etterlyser de samiske bokstavene og T9 ordlisten. NSR-U leder Káre-Elle Partapuoli mener at det er på tide at politikerne nå gjør noe med dette.
Les mer her  08.09.2005
Idrettsglede
Hvem glemmer prestigeoppgjør på fotballøkka mellom ILAR og NIF i Meskelv den gang da? Tanabreddens ungdom hadde en ”hit” med ”Guovdageidnui” hvor de synger om å dra på fotballkamp til Kautokeino
Les mer her  08.09.2005
Det samiske enkeltmenneske og helsevesenet
NSRs toppkandidat i Midt-Troms Randi A. Skum sier at det er et mål for NSR at kunnskap om samisk kultur skal inn som en obligatorisk del i alle helsefaglige grunn – og videreutdanninger. - For de som befinner seg i en livskrise, ved sykdom eller ved livets slutt, er det å føle trygghet i behandlingssituasjonen og få snakke sitt eget språk av stor betydning, skriver Skum i et leserinnlegg.
Les mer her  07.09.2005
NSR vant skolevalget
Norske Samers Riksforbunds er strålende fornøyd med at NSR vant skolevalgene med 31, 8 % av de samiske ungdommenes stemmer. – Det er første gangen at det avvikles sametingsvalg i skolevalgene og dette var virkelig morsomt, sier presidentkandidat og leder, Aili Keskitalo Keskitalo og NSRs ungdomsutvalgs leder Káre-Elle Partapuoli.
Les mer her  07.09.2005
Fremtidens skole
Skånland videregående skole/Skániid joatkkaskovlá og Sjøvegan videregående skole/Vuotnasiidda joatkkaskovlá jobber med å integrere samiske emner i undervisningen i fagene ved skolen. Troms fylkeskommune har som mål at ingen elever skal gå ut av videregående skole i Troms uten grunnleggende kunnskaper om samiske forhold.
Les mer her  06.09.2005
Stille kamp for like vilkår
NSRs toppkandidat i Nordre Nordland, Kjersti Myrnes Balto, tar i et leserinnlegg opp situasjonen for samiske eldre som lever utenfor de samiske områdene. - Arbeidet med å sikre de samiske eldre en god nok omsorg både i og utenfor tradisjonelle samiske områder må fortsette, mener Myrnes Balto
Les mer her  05.09.2005
Urfolks deltakelse i den nye energiregionen i nord
Sametingspresident Sven-Roald Nystø: I en tid med stadig økende globalisering, er det ingen overdrivelse å si at særlig havområdene i nord både historisk sett og nå i vår egen samtid, er preget av internasjonale aktører. Vår erfaring i arbeidet med urfolks rettigheter i internasjonale sammenhenger har lært oss at gode løsninger og modeller kanskje til og med er enklere å få til i slike sammenhenger.
Les mer her  05.09.2005
NSR – garantisten for et uavhengig Sameting!
Dette valget handler først og fremst om hvilken innflytelse de samiske velgerne og Sametinget skal ha over egne livsvilkår og fremtid. Vi i NSR har lang historie i å fremme samiske krav på vegne av den samiske befolkning og har vært veiviseren på mange samfunnsområder
Les mer her  02.09.2005
Hvorfor bør ungdom stemme NSR?
Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg ønsker i et leserbrev å belyse hvorfor NSR har den beste og mest helhetlige ungdomspolitikken . NSR-U mener at NSR er den organisasjonen som tar ungdommen på alvor. - NSR er bevisst på samisk ungdommers levemåte og identitet, mener NSR-U.
Les mer her  02.09.2005
Verdig alderdom for samer
NSRs toppkandidat i Sør-Norge, Rita-Alise Porsanger ønsker å jobbe for at eldre samer i byene får en verdig alderdom. - Den siste tidens debatt omkring minoritetsgrupper og kulturforståelse i hovedstadsavisene er både viktig og nødvendig, mener Porsanger. Nå tar hun til ordet for at samiske eldres betingelser i Sør-Norge også settes på dagsordenen.
Les mer her  01.09.2005
Forrige side1  ... 23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S