!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Fremtidens skole
Skånland videregående skole/Skániid joatkkaskovlá og Sjøvegan videregående skole/Vuotnasiidda joatkkaskovlá jobber med å integrere samiske emner i undervisningen i fagene ved skolen. Troms fylkeskommune har som mål at ingen elever skal gå ut av videregående skole i Troms uten grunnleggende kunnskaper om samiske forhold.

Publisert: 06.09.2005

Av Ann-Mari Thomassen,

NSRs 1. kandidat i Sør-Troms valgkrets

 

Dette er en satsning som er et resultat av Norske Samers Riksforbunds arbeid på Sametinget. I 2001 ble det inngått en historisk samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms fylkeskommune. Målet om at alle elever skal lære grunnleggende ting om samiske forhold er hentet direkte fra denne avtalen. Mange sier at målet om at alle skal lære er både modig og ambisiøst, fordi det blant annet omfatter 5500 elever og 1000 lærere totalt. Jeg mener at satsningen er både nødvendig og etterlengtet. Det skjer så mye i samfunnet når det gjelder samiske spørsmål, at opplæringen også må gjenspeile dette. Videre er det klart at skolesystemet har et særlig ansvar i forhold til fornorskingshistorien.

 

Det er i denne sammenhengen jeg vil trekke frem Skånland og Sjøvegan videregående skoler. Skolene har prioritert å drive med viktig skoleutviklingsarbeid på det samiske feltet dette året. Skånland videregående skole setter i gang studieretningsfaget (4+4) Samisk kulturkunnskap både på vk1 og vk2 nivå. Sjøvegan videregående skole gir tilbud om studieretningsfag og valgfag Samisk kulturkunnskap, men har ikke foreløpig elevgrunnlag for å sette tilbudet i gang.

 

Jeg tror at skolene har spennende utviklingsmuligheter som ressursskoler i samiske saker. Muligheter for grenseoverskridende samarbeid om opplæring og utvikling av sårt tiltrengte undervisningsressurser er oppgaver som skolene er spesielt rustet til å kunne bidra med. I Sør-Troms er det stor mangel på samiske lærere og skolene kan bidra til at hele regionen på sikt får tilgang til et antall med kvalifiserte samisklærere med røtter fra området. Det er en jobb som monner i forhold til at det stadig er flere elever i grunnskolen som ønsker samiskundervisning.

 

Arbeidet ved skolene er så viktig at jeg vil sørge for å skape oppmerksomhet omkring innsatsen på Sametinget. Videre vil jeg jobbe for at faglige erfaringer fra skolene blant annet tas med i vurdering av strategier for læremiddelutvikling. Grenseoverskridende skolesamarbeid og elevutveksling er et annet felt som jeg vil prioritere på Sametinget.

 

Stem NSR til sametingsvalget!

 


Kontakt: Ann-Mari Thomassen ann-mari.thomassen@same.net, mob. tel. 900 57 123  

 

Pressebilde av Ann-Mari Thomassen: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9359

Mer om Ann-Mari Thomassen: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9378

Mer om Norske Samers Riksforbund: http://www.nsr.no

 Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S