!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR – garantisten for et uavhengig Sameting!
Dette valget handler først og fremst om hvilken innflytelse de samiske velgerne og Sametinget skal ha over egne livsvilkår og fremtid. Vi i NSR har lang historie i å fremme samiske krav på vegne av den samiske befolkning og har vært veiviseren på mange samfunnsområder

Publisert: 02.09.2005

Av: Aili Keskitalo,

leder og presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund

 

 

I politikken har vi alltid trodd på at dialog er den beste måten å løse vanskelige saker og spørsmål på. NSR har et klart ønske om at Sametinget skal kunne komme i forhandlingsposisjon med den til enhver sittende regjering. Vårt krav ble for første gang imøtekommet i behandlingen av Finnmarksloven ved at Stortinget innførte et helt nytt prinsipp i den norske konstitusjonen, konsultasjoner med Sametinget. Konsultasjonene som ble gjennomført mellom Stortinget, Sametinget og Finnmark Fylkeskommune ført som kjent frem til vedtaket om Finnmarkseiendommen i Stortinget. I ettertid kan man nærmest slå fast samtalene bar mer preg av reelle forhandlinger enn kun konsultasjoner. Her viste mange Stortingspolitikere stor statsmannskunst som gjør at man virkelig får tiltro til det politiske system i Norge (men dessverre gjelder dette ikke alle). Og i ettertid har den sittende regjering inngått en konsultasjonsavtale med Sametinget som berører de fleste samfunnsområder.

 

Lei av beskyldninger

Siste periode på Sametinget vitnet om samarbeidsvilje og et ønske om å jobbe for felles mål noe arbeidet med bla. Finnmarksloven viste innad i Sametinget. Derfor hadde vi faktisk denne gangen håpet på noe annet fra et parti som ønsker å fremstille seg selv som seriøst og helhetlig. Men en rekke usaklige og direkte tøvete utspill i media om NSR fra Ap vitner nok en gang om at strategien de fører er et forsøk på å skremme velgerne fra å stemme på NSR. Arbeiderpartiet må slutte med samestat-tøvet sitt og slutte med å mene noe på vegne av NSR. Vi i NSR er fullt ut i stand til å mene noe selv, noe valgprogrammet vårt vitner om. NSRs valgprogram viser NSR`s politikk, og det er bla. tilgjengelig på www.nsr.no.

 

Forhandle med seg selv?

Ap prøver å fremstille det som om at de har vært i front når det gjelder samiske rettigheter, men sannheten er en annen. Sametinget ble opprettet med som et resultat av mange års uttrettelig innsats fra samiske enkeltpersoner, grupper og organisasjoner, og ikke fordi Ap stemte for det i Stortinget. Resultatene som er oppnådd de siste årene er til tross for Ap. Dette noe av det viktigste Sametingsvalget handler om. De samiske velgerne bør spørre seg selv, ville vi hatt en Finnmarkslov slik den er i dag eller en blåkopi av Finnmark Ap`s forslag. Dette kunne fort vært en realitet hvis vi hadde hatt en situasjon der Ap hadde sittet på begge sider av bordet og forhandlet, med Jens Stoltenberg på ene sida og Egil Olli på den andre. Er det slik vi ønsker at det samiske samfunn skal formes i fremtiden, på partikontoret i Arbeiderpartiet?

 

Uavhengig Sameting

Norske Samers Riksforbund vil lede et Sameting som fører uavhengige konsultasjoner og forhandlinger med de norske myndighetene. Vi vil kunne føre disse forhandlingene på egne premisser, og uavhengig av hvilket regjeringsalternativ vi får i forbindelse med stortingsvalget. NSR ønsker at samenes folkevalgte organ er fri til å fatte gode beslutninger for det samiske samfunnet, uavhengig av partiforbindelsene inn i regjeringskvartalene. Vi vil ha et verdig Sameting, og vi mener at forhandlingslinja vil gi oss de beste forutsetningene for relasjoner til viktige samfunnsaktører for øvrig.

 

En stemme til NSR sikrer et fortsatt uavhengig Sameting!

 

 

 

Kontakt Aili Keskitalo: Telefon: 950 72743

www.nsr.no

Pressebilder av Aili Keskitalo: http://www.nsr.no/website.aspx?objectid=1&displayid=9354

Om Aili Keskitalo:  http://www.nsr.no/website.aspx?displayid=9065

 

 

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S