!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Hvorfor bør ungdom stemme NSR?
NSR-U leder Káre Elle Partapuoli
Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg ønsker i et leserbrev å belyse hvorfor NSR har den beste og mest helhetlige ungdomspolitikken . NSR-U mener at NSR er den organisasjonen som tar ungdommen på alvor. - NSR er bevisst på samisk ungdommers levemåte og identitet, mener NSR-U.

Publisert: 02.09.2005

Av Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U)

 

Det å velge parti kan ofte være vanskelig. Vi vil her belyse hvorfor NSR har den beste og mest helhetlige ungdomspolitikken.

 

Ved forrige sametingsperiode var ungdomsrepresentasjonen begredelig lav, noe NSR har tatt ansvar for å endre på. NSR har nominert ungdom høyt på listene i de fleste valgkretsene, og ser nødvendigheten av en sterk ungdomsrepresentasjon på Sametinget. Disse ungdomsrepresentantene vil sikre at samisk ungdommers røst får sin rettferdige plass i Sápmis egen nasjonalforsamling.

I motsetning til for eksempel Det Norske Arbeiderpartiet, som ikke har noen organisert ungdomssatsning, har NSR sitt eget ungdomsutvalg som kontinuerlig jobber med ungdomsrelaterte saker. Gjennom ungdomsutvalget er NSR hele tiden oppdatert på hva som beveger seg blant samisk ungdom.

 

Samiske festivaler er en viktig møteplass for samisk ungdom. NSR vil bevare og styrke samiske festivaler, ved å gi økt støtte.

All samisk ungdom har ikke den samme muligheten til å lære seg det samiske språket, selv om dette er lovfestet. Et av NSRs viktigste satsningsområder er at alle får den opplæringen de har krav på, for å sikre at det samiske språket overlever.

Takket være NSR har elever på samisk på videregående skole stipend, som skal utvides og videreføres i neste sametingsperiode.

Ved høyere utdanning er det også viktig med stipendordninger, og for å sikre at studenter videre velger å studere samisk språk og velge andre samiske emner. Dette vil NSR jobbe aktivt for. Utdanninger som blant annet omfatter helse, kultur, medier og primærnæringer blir som oftest ikke regnet som spesielt ”samiske”, burde også være et satsingsområde innen samisk utdanning. NSR er bevisst på samisk ungdommers levemåte og identitet, og ser potensialet og viktigheten med mangfoldige stipendordninger. 

 

Dette er bare et lite utvalg av kampsaker for samisk ungdom som finnes i NSRs valgprogram. NSR-U har vært med på prosessen fram mot et ferdig valgprogram, og derfor er hele valgprogrammet gjennomsyret av ungdomstanker.

NSR har uten tvil ungdomsvalgprogrammet til Sametingsvalget!

 

Stem NSR ved Sametingsvalget 2005!

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S